top of page

Dofinansowania

Szybki przewodnik dla właścicieli domów

Ciepłe mieszkanie

Program "Ciepłe Mieszkanie 2023" to inicjatywa oferująca wsparcie finansowe dla termomodernizacji mieszkań, skupiając się na wymianie okien oraz źródeł ciepła. Program ten wznowił swoją aktywność od 29 września 2023, z nowymi zasobami finansowymi dostępnymi dla remontów mieszkań. Dofinansowanie w Programie „Ciepłe Mieszkanie”: Kto Może Skorzystać i Na Co?

Program „Ciepłe Mieszkanie” został stworzony z myślą o poprawie efektywności energetycznej i wymianie nieefektywnych źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Kto może skorzystać z tego wsparcia?


1. Osoby Fizyczne:

 • Właściciele lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych,

 • Uprawnieni z ograniczonego prawa rzeczowego,

 • Najemcy lokali mieszkalnych będących własnością gminy.


2. Wspólnoty Mieszkaniowe:

 • Posiadające 3-7 lokali mieszkalnych.


Kiedy i Jak Złożyć Wniosek?

 • Program realizowany jest w formie pilotażu, gdzie NFOŚiGW udostępnia środki, a gminy podpisują umowy z beneficjentami końcowymi. Gminy ogłaszają nabór wniosków wśród mieszkańców, a program obejmuje także wspólnoty mieszkaniowe.


Koszty Kwalifikowane Dla Osób Fizycznych:


 • Dofinansowanie na demontaż nieefektywnych źródeł ciepła (tzw. kopciuchów”),

 • Zakup i montaż efektywnego źródła ciepła w budynku,

 • Opcjonalnie: zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, stolarki okiennej i drzwiowej, przygotowanie dokumentacji projektowej.

 • Dofinansowanie Dla Wspólnot Mieszkaniowych Obejmuje:

 • Demontaż nieefektywnych źródeł ciepła w budynku,

 • Zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do ogrzewania lub ogrzewania i CWU,

 • Zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub CWU,

 • Wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

 • Ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych,

 • Mikroinstalacji fotowoltaicznej,

 • Przygotowanie dokumentacji (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy).


Program Ciepłe Mieszkanie: Jakie Dofinansowanie Możesz Otrzymać?

Planując termomodernizację swojego mieszkania, warto zapoznać się z trzema różnymi poziomami dofinansowania, jakie oferuje Program „Ciepłe Mieszkanie". Program składa się z trzech obszarów dedykowanych osobom fizycznym oraz jednego dla wspólnot mieszkaniowych.


Podstawowy Poziom Dofinansowania:

 • Dochody do 135 tys. zł rocznie,

 • Dotacja do 16,5 tys. zł, nieprzekraczająca 30% kosztów kwalifikowanych na jeden lokal mieszkalny,

 • Dla lokalizacji w gminach najbardziej zanieczyszczonych — do 35% (do 19 tys. zł).


Podwyższone Dofinansowanie:

 • Dochody do 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub do 2651 zł w jednoosobowym,

 • Możliwość uzyskania dotacji do 27,5 tys. zł (60% kosztów) lub 29,5 tys. zł (65% kosztów) dla gmin najbardziej zanieczyszczonych.


Najwyższe Wsparcie:

 • Dochody do 1090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym lub 1526 zł w jednoosobowym, lub uprawnienie do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego,

 • Do aż 41 tys. zł wsparcia (90% kosztów) lub 43,9 tys. zł (95% kosztów) dla budynków w miejscowościach z listy najbardziej zanieczyszczonych gmin.


Wspólnoty Mieszkaniowe:

 • Dofinansowanie do 60% kosztów kwalifikowanych,


Maksymalne wsparcie:

 • Do 350 tys. zł dla kompleksowej termomodernizacji z wymianą źródła ciepła,

 • Do 360 tys. zł z mikroinstalacją fotowoltaiczną (lub 375 tys. zł z pompami ciepła),

 • Do 150 tys. zł dla termomodernizacji bez wymiany źródła ciepła.


Warto zauważyć, że kwoty dotacji w drugim naborze zostały zwiększone o ok. 10%, co sprawia, że Program „Ciepłe Mieszkanie” staje się jeszcze bardziej atrakcyjną opcją dla wszystkich, którzy pragną poprawić efektywność energetyczną swojego mieszkania. Dodatkowo, mieszkańcy najbardziej zanieczyszczonych gmin mogą liczyć na dodatkowe 5% intensywności dofinansowania. Zachęcamy do zapoznania się z warunkami programu, by skorzystać z dostępnych korzyści i uczynić swoje mieszkanie bardziej przyjaznym dla środowiska.


Także możemy zaznaczyć, że poziom finansowania dostępny dla osób fizycznych będzie zależał od ich dochodów, ale także od miejsca zamieszkania, przy czym mieszkańcy bardziej zanieczyszczonych obszarów będą mogli ubiegać się o więksszej kwocie dofinansowania. Ministerstwo opublikowało listę 163 najwięcej zanieczyszconycj gmin, które znajdują się głównie w województwach śląskim i małopolskim w południowej Polsce.

Koszty kwalifikowane


Dla Programu obowiązują konkretne standardy dotyczące rodzajów kosztów kwalifikowanych oraz wymagań technicznych. Oto kluczowe punkty:

 • Nowoczesność i Dopuszczenie do Obrotu:

  • Wszystkie używane urządzenia i materiały muszą być nowe, pochodzące z fabryki.

  • Urządzenia muszą być dopuszczone do legalnego obrotu na rynku.

 • Zgodność z Przepisami Bezpieczeństwa Produktu:

  • Jeśli obowiązujące przepisy prawa tego wymagają, urządzenia muszą posiadać deklaracje zgodności z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa produktu.

  • Oznaczenia „CE” lub „B” są wymagane, gdy jest to zgodne z obowiązującymi przepisami.

 • Uprawnienia i Pozwolenia:

  • W przypadku świadczenia usług, przeprowadzanych zgodnie z prawem, osoby lub podmioty wykonujące te usługi muszą posiadać odpowiednie uprawnienia i pozwolenia.

 • Zgodność z Prawem i Normami:

  • Zarówno urządzenia, jak i świadczone usługi, muszą być zgodne z aktualnymi przepisami prawa oraz normami branżowymi.

 • Szczegółowe Wymagania:

  • Wszelkie szczegółowe wymagania dotyczące urządzeń i materiałów zostały precyzyjnie określone i zawarte w odpowiednich tabelach regulaminu programu.

 • Montaż, Demontaż i Transport:

  • Koszty związane z montażem urządzeń, jak również ewentualny demontaż i/lub transport, są uwzględniane w usługach wskazanych w tabelach programu.


W ten sposób Program zapewnia, że wszystkie elementy składające się na instalację fotowoltaiczną spełniają najwyższe standardy nowoczesności, bezpieczeństwa i zgodności z przepisami, co jest kluczowe dla efektywności i bezpieczeństwa instalacji.


Wnioskowanie o Dofinansowanie:

 • Właściciele mieszkań składają wnioski nie bezpośrednio do wojewódzkich funduszy środowiska, ale gminy wnioskują o środki do funduszy, które następnie uruchamiają programy wsparcia dla mieszkańców.

 • Beneficjenci mogą składać wnioski o dofinansowanie do swojego urzędu gminy, zgodnie z terminami ogłoszonymi przez gminy.


Warunki Techniczne:

 • Wszystkie urządzenia i materiały muszą być fabrycznie nowe i spełniać obowiązujące przepisy prawa.

 • Usługi muszą być wykonane przez osoby lub podmioty posiadające odpowiednie uprawnienia i pozwolenia.


Program „Ciepłe Mieszkanie 2023” stanowi znakomitą szansę na efektywną i ekologiczną termomodernizację mieszkań, dostarczając jednocześnie konkretne wsparcie finansowe dla beneficjentów. Wszelkie szczegóły dotyczące programu, w tym kryteria dochodowe i warunki techniczne, są dostępne na stronach internetowych gmin.


Nie znalazłeś tego, czego szukasz?
 

Skontaktuj się z nami, a zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by Ci pomóc.
 

bottom of page