top of page
  • Zdjęcie autoraAlina Matsyura

Aktualizacja Programu „Moja Elektrownia Wiatrowa”

Dom jednorodzinny z zielonym dachem, oświetlony ciepłym światłem zachodzącego słońca, otoczony bujnym ogrodem z małymi przydomowymi turbinami wiatrowymi na tle lasu.

W świetle rosnącej świadomości ekologicznej i dążenia do osiągnięcia neutralności klimatycznej, rządowy program „Moja Elektrownia Wiatrowa” zdobywa na znaczeniu. Jego głównym celem jest wsparcie indywidualnych inicjatyw w zakresie produkcji energii odnawialnej, co przekłada się na zwiększenie liczby domowych instalacji wiatrowych, dodatkową produkcję energii z OZE, redukcję emisji CO2 oraz oszczędność energii pierwotnej. To ambitny krok naprzód w transformacji energetycznej, skierowany do osób, które chcą aktywnie uczestniczyć w energetyce prosumenckiej.


Nowości w Programie „Moja Elektrownia Wiatrowa”

Z wielką radością informujemy, że projekt programu „Moja Elektrownia Wiatrowa” został oficjalnie zgłoszony 14 lutego 2024 roku do Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w celu uzyskania wsparcia finansowego z Funduszu Modernizacyjnego. To znaczący krok naprzód, podkreślający zaangażowanie i determinację w dążeniu do zielonej transformacji energetycznej w Polsce.


Uruchomienie pierwszego naboru wniosków jest planowany na III kwartał 2024 roku, projekt ten otwiera przed właścicielami i współwłaścicielami budynków mieszkalnych nowe perspektywy na uzyskanie dofinansowania na mikroinstalacje wiatrowe oraz magazyny energii elektrycznej.


Pula środków przewidziana na realizację programu wynosi obecnie 400 mln zł. Jest to wyraz naszej determinacji we wsparciu indywidualnych inicjatyw, mających realny wpływ na poprawę efektywności energetycznej oraz ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne.


Przypomnienie o Programie

„Moja Elektrownia Wiatrowa” to program, który oferuje bezzwrotne dotacje na zakup i montaż mikroelektrowni wiatrowych oraz magazynów energii, z maksymalną kwotą dofinansowania wynoszącą 30 tys. zł na instalację wiatrową i do 17 tys. zł na magazyn energii. Jest to inicjatywa skierowana do właścicieli domów indywidualnych, którzy pragną przyczynić się do zwiększenia udziału energii odnawialnej w krajowym miksie energetycznym.


Na Co Można Liczyć?

Program zapewnia wsparcie na:

  • Zakup i montaż nowych instalacji wiatrowych o mocy do 20 kW i wysokością do 30 m,

  • Zakup i instalację magazynów energii o pojemności co najmniej 2 kWh,

  • Koszty związane z instalacją, w tym niezbędne osprzęt i dokumentację projektową.


Kto Może Skorzystać?

Beneficjentami programu są osoby fizyczne, właściciele lub współwłaściciele budynków mieszkalnych, którzy produkują energię elektryczną na własne potrzeby. Program jest otwarty zarówno dla instalacji podłączonych do sieci (on-grid), jak i niepodłączonych (off-grid).


Dlaczego Warto?

„Moja Elektrownia Wiatrowa” to nie tylko szansa na obniżenie rachunków za energię, ale także na aktywny udział w ochronie środowiska i wspieranie zrównoważonego rozwoju. To inwestycja w przyszłość, która przynosi korzyści nie tylko indywidualnym gospodarstwom domowym, ale także całej społeczności.Źródło informacji: https://www.gov.pl/


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page