top of page
  • Zdjęcie autoraIllia Kniaziev

Czym jest dom zeroemisyjny? Jak on działa i go zalety?

Zaktualizowano: 29 sty

Dom zeroemisyjny

Czym jest dom zeroemisyjny ?


W obliczu narastających zagrożeń związanych ze zmianami klimatycznymi, koncepcja domu zeroemisyjnego nabiera coraz większego znaczenia.


W kontekście globalnych wyzwań klimatycznych, taka budowa stanowi ważny element strategii redukcji emisji dwutlenku węgla. Obejmują one zarówno nowoczesne technologie, jak i zrównoważone praktyki budowlane, które w połączeniu zmierzają do osiągnięcia neutralności emisyjnej. Istotą koncepcji domu zeroemisyjnego jest nie tylko ograniczenie emisji w trakcie użytkowania budynku, ale również podczas jego budowy i życia.

Czym jest dom zeroenergetyczny ?


dom zeroenergetyczny

Taka nowość jak dom zeroenergetyczny, choć stanowi na razie niewielki segment rynku, demonstruje potencjał niemal zerowym zużyciem energii w praktyce. Są one dowodem na to, że możliwe jest projektowanie i budowanie obiektów, które są nie tylko neutralne pod względem emisji, ale wręcz pozytywnie przyczyniają się do bilansu energetycznego poprzez produkcję nadwyżek czystej energii odnawialnej. Zastosowanie zielonej energii przy budowie nie tylko przyczynia się do zmniejszenia śladu węglowego, ale także inspiruje do innowacji i tworzy nowe standardy w budownictwie zrównoważonym, które będą miały kluczowe znaczenie dla przyszłych pokoleń.

Zielona energia budynku zeroemisyjnego


Najwięksi Emitenci CO2

Biorąc pod uwagę, że budynki odpowiadają za 38.2% światowych emisji gazów cieplarnianych, z czego 25% wynika z ogrzewania bieżących, a 12.1% z materiałów budowlanych i procesu konstrukcyjnego na budowanie nowych budynków, budownictwo zeroemisyjne staje się kluczowym elementem strategii redukcji emisji na świecie, dokładną statystykę można zobaczyć na tej stronie.


To właśnie zielona energia odnawialna odgrywa centralną rolę w projektowaniu i funkcjonowaniu domów zeroemisyjnych, będąc jednym z najważniejszych rozwiązań umożliwiających osiągnięcie celów klimatycznych ustalonych przez Porozumienie Paryskie.

Zielona energia odnawialna, wytwarzana z odnawialnych źródeł, takich jak słońce, wiatr, woda czy geotermia, jest niezbędna dla ich funkcjonowania . Przyczynia się nie tylko do znacznej redukcji emisji gazów cieplarnianych, ale również do zwiększenia efektywności energetycznej i zmniejszenia zależności od paliw kopalnych. W domach zeroemisyjnych z zerowym zużyciem energii ona może być wykorzystywana nie tylko do wytwarzania prądu za pomocą paneli słonecznych czy turbin wiatrowych, ale również do ogrzewania wody, zasilania systemów ogrzewania i chłodzenia oraz zasilenia inteligentnych systemów zarządzania energią.

Należy podkreślić, że tylko 3% inwestycji w nowe budownictwo jest obecnie zielone i efektywne, co jest wyzwaniem w świetle prognozowanego podwojenia powierzchni budynków do 2060 roku. W związku z tym, promowanie i inwestowanie w energię odnawialną w sektorze budowlanym jest nie tylko korzystne dla środowiska, ale staje się koniecznością w dążeniu do netto zero emisji do 2050 roku.

Dom zeroenergetyczny a zeroemisyjny

Dom zeroenergetyczny to budynek zaprojektowany tak, aby całkowita ilość energii zużywanej przez rok była równa ilości energii wyprodukowanej na miejscu ze źródeł odnawialnych. Choć podobny do domu zeroemisyjnego, drugi kładzie większy nacisk na bilans energetyczny, podczas gdy pierwszy skupia się na eliminacji emisji gazów cieplarnianych, nie tylko poprzez energię, ale również poprzez materiały i procesy związane z jego budową i utrzymaniem. Oba modele są jednak kluczowe dla zrównoważonego rozwoju i mogą się wzajemnie uzupełniać. Magazynowanie energii w obu budynkach ma kluczowe miejsce, bo w przypadkach nagłych które mogą zepsuć fotowoltaike lub wiatrak, magazynowana energia przez jakiś czas będzie mogła obsługiwać całą budowę.


Przewagi Domu Zeroemisyjnego

  • Podwójny system ogrzewania i chłodzenia: Zielona energia zapewnienia komfort termiczny bez wprowadzania do atmosfery szkodliwych gazów. Ogrzewanie i chłodzenie są dostosowane do odnawialnych źródeł energii, takich jak geotermia lub powietrzne pompy ciepła, które pracują w oparciu o zasady efektywności energetycznej.

  • Pawilon zasilany prądem ze źródeł odnawialnych: On służy nie tylko jako przestrzeń rekreacyjna, ale także jako element architektoniczny integrujący systemy zasilania prądu z odnawialnych źródeł zielonej energii, takich jak panele słoneczne, które są często instalowane na dachach pawilonów.

  • Panele słoneczne: Stanowią one kluczowy element wytwarzania prądu pozwalając na wykorzystanie energii słonecznej, zielonej energii, która jest czysta i odnawialna. Umożliwia to budynkowi funkcjonowanie w sposób samowystarczalny, z minimalną emisją CO2.

  • Osłony przeciwsłoneczne: Są one projektowane tak, aby zmniejszyć zapotrzebowanie na chłodzenie i ogrzewanie, co przekłada się na mniejsze zużycie prądu .

  • System odzysku ciepła: Takie systemy odzyskują ciepło z powietrza wywiewanego i używają go do ogrzewania świeżego powietrza napływającego, co zmniejsza zapotrzebowanie na dodatkowe źródła energii.

  • Podgrzewacze wody słoneczne: Korzystają one z bezpośredniej energii słonecznej do ogrzewania wody, emitujących CO2 źródeł energii, zużycia prądu z nieodnawialnych źródeł,  czyni go bardziej samowystarczalnym.

  • System recyklingu wody: To nowatorskie rozwiązanie pozwala na ponowne wykorzystanie wody, zmniejszając ogólne zapotrzebowanie na zasoby i prąd, a tym samym przyczyniając się do zredukowania śladu węglowego budynku zeroemisyjnego.

  • Zazieleniona przestrzeń otwarta: Otwarte przestrzenie z roślinnością nie tylko poprawiają jakość powietrza i go cyrkulacje, ale również przyczyniają się do naturalnej regulacji temperatury, co obniża zapotrzebowanie na sztuczną klimatyzację.

  • Wysokowydajne okna: Wysokowydajne okna minimalizują utratę ciepła w zimie i nadmiar ciepła w lecie, a refleksyjne okładziny mogą odbijać promienie słoneczne, obniżając wewnętrzne temperatury i zapotrzebowanie na energię.


Posumowanie

Dom zeroemisyjny i dom zeroenergetyczny to dwa różne, choć często ze sobą powiązane koncepcje, które odgrywają ważną rolę w kontekście walki ze zmianami klimatycznymi. Obie te koncepcje koncentrują się na zmniejszeniu negatywnego wpływu budynków na środowisko, ale różnią się pod względem celów i metod ich realizacji. Dom zeroemisyjny to taki który sławi się zerowym zużyciem energii na tle nowych budynków. W całym cyklu swojego życia, aż po rozbiórkę – nie emituje do atmosfery gazów cieplarnianych.


Jest to możliwe dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii oraz zrównoważonych praktyk budowlanych, które pozwalają na osiągnięcie neutralności emisyjnej. Kluczowym elementem tych budynków jest zastosowanie zielonej energii, która wytwarzana jest z odnawialnych źródeł jak słońce, wiatr, woda czy geotermia. Takie podejście ma na celu nie tylko zmniejszenie emisji w trakcie użytkowania budynku, ale również podczas jego budowy i życia. Przykładowe rozwiązania obejmują panele słoneczne, pompy ciepła, systemy odzysku ciepła, podgrzewacze wody słoneczne czy zazielenione przestrzenie otwarte.


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page