top of page
  • Zdjęcie autoraAlina Matsyura

Program Czyste Powietrze — czym jest i jak skorzystać z dofinansowania na termomodernizację?

Zaktualizowano: 5 lut

Zdjęcie jest podzielone na dwie części: Po lewej stronie widzimy idylliczny krajobraz z polami pokrytymi panelami słonecznymi oraz turbinami wiatrowymi, które wskazują na produkcję energii ze źródeł odnawialnych. Jest to scena pełna zieleni z niskimi wzgórzami i jasnym niebem, na którym fruwają ptaki. Po prawej stronie przedstawiona jest zupełnie inna scena przemysłowa z ciemnym, zanieczyszczonym niebem i wysokimi kominami emitującymi gęsty dym, co symbolizuje tradycyjne, nieekologiczne źródła energii. Na obu połówkach zdjęcia jest słońce: po lewej stronie zachodzące w czystym środowisku, po prawej zaś w otoczeniu smogu i zanieczyszczeń. Obraz ten silnie kontrastuje dwa różne podejścia do wytwarzania energii i ich wpływ na środowisko naturalne.

Jako mieszkańcy Polski, kraju, w którym smog w okresie zimowym bywa naszym niechcianym towarzyszem, doskonale wiemy, jak ważne jest działanie na rzecz jego redukcji. Dzisiaj skupimy się na jednym z kluczowych programów rządowych, który ma na celu poprawę jakości powietrza w naszym kraju – programie „Czyste Powietrze”.


Program „Czyste Powietrze” to inicjatywa, która może zmienić oblicze polskich domów i przyczynić się do znaczącej poprawy naszego środowiska. Jest to szansa na modernizację domowych źródeł ciepła oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych, które nie tylko wpłyną na komfort naszego życia, ale również przyczynią się do walki ze smogiem.



Czym jest program Czyste Powietrze?


To inicjatywa rządowa skierowana do właścicieli domów jednorodzinnych, którzy chcą zastąpić stare, nieefektywne piece nowymi, ekologicznymi źródłami ciepła. Program oferuje nawet 100% zwrotu wydatków poprzez prefinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), co umożliwia realizację kompleksowej modernizacji budynku bez konieczności wykładania środków własnych. Ważne: wnioski o dofinansowanie można składać do 30 czerwca 2027 roku. Nie przegap tego terminu, jeśli chcesz skorzystać z oferowanego wsparcia.


Cel programu


Głównym celem programu Czyste Powietrze jest poprawa jakości powietrza w Polsce poprzez modernizację źródeł ciepła i zwiększenie efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Priorytetem jest redukcja emisji gazów cieplarnianych.


Kto może skorzystać z programu?


Beneficjenci programu Czyste Powietrze to osoby fizyczne, które spełniają określone kryteria dochodowe. W zależności od dochodów beneficjenci mogą skorzystać z różnych form dofinansowania:


Część I programu:


Formy dofinansowania: Dotacja lub dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

Maksymalne kwoty dofinansowania: Od 13 000 zł do 66 000 zł.

Beneficjenci: Indywidualni właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych oraz mieszkań w takich domach, które mają swoją odrębną księgę wieczystą. Warunkiem są roczne zarobki nieprzekraczające 135 000 zł.

Jeśli dochody pochodzą z różnych źródeł, są one sumowane, ale łączna wartość nie może przekroczyć wspomnianej kwoty 135 000 zł.


Część II programu:


Formy dofinansowania: Dotacja, dotacja z prefinansowaniem, dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego lub pożyczka dla gmin.

Maksymalne kwoty dofinansowania: Od 25 000 zł do 99 000 zł.

Beneficjenci: 1. Właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych albo oddzielnych mieszkań w takich domach, posiadających własną księgę wieczystą.

Średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie może przekraczać:

a) 1894 zł, jeśli jest to gospodarstwo złożone z więcej niż jednej osoby;

b) 2651 zł, jeśli jest to gospodarstwo jednoosobowe.

2. W przypadku jeżeli beneficjent prowadzi działalność gospodarczą, jego roczny przychód z tej działalności za rok, w którym ustalany jest średni miesięczny dochód, nie może być wyższy niż 40-krotność minimalnej pensji ustalonej przez Radę Ministrów i obowiązującej w grudniu roku przed rokiem składania wniosku o wsparcie finansowe.


Część III programu:


Formy dofinansowania: Dotacja (bez ścieżki bankowej), dotacja z prefinansowaniem lub pożyczka dla gmin.

Maksymalne kwoty dofinansowania: Od 40 000 zł do 135 000 zł.

Beneficjenci to osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

  • Są właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych albo wydzielonych mieszkań w takich domach, które posiada własną księgę wieczystą.

  • Średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: a) 1090 zł dla gospodarstw z więcej niż jedną osobą, b) 1526 zł dla gospodarstw jednoosobowych,

  • Lub muszą mieć potwierdzone prawo do różnych form zasiłków socjalnych, które są przyznawane przez co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

  • Jeżeli dana osoba prowadzi działalność gospodarczą i przedstawiła zaświadczenie potwierdzające średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym, jej roczny przychód z tej działalności za rok, w którym ustalany jest ten dochód, nie może przekraczać 20-krotności minimalnej pensji, jaka obowiązywała w grudniu roku przed rokiem składania wniosku o wsparcie finansowe.

Nie wiesz, do której części programu możesz aplikować? Skonsultuj się z naszym ekspertem — pomożemy Ci na każdym etapie składania wniosku.




Przykład dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”


Załóżmy, że rodzina Kowalskich, mieszkająca w domu jednorodzinnym w małej miejscowości pod Krakowem, zdecydowała się na wymianę przestarzałego kotła węglowego na nowoczesną pompę ciepła oraz docieplenie budynku. Rodzina ta przeprowadziła audyt energetyczny, który wykazał, że miesięczne zużycie energii w ich domu można znacząco obniżyć, a tym samym zmniejszyć rachunki za ogrzewanie i poprawić komfort życia.


Rodzina Kowalskich składa wniosek o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”, podając informacje o planowanych pracach oraz załączając dokumentację z audytu energetycznego. Przychód rodziny nie przekracza ustalonego progu dochodowego, co kwalifikuje ich do uzyskania maksymalnej kwoty dotacji.


Wniosek zostaje pozytywnie rozpatrzony, a rodzina otrzymuje dofinansowanie w wysokości 45 000 zł na zakup i montaż pompy ciepła oraz dodatkowe 15 000 zł na prace termomodernizacyjne, w tym docieplenie ścian i wymianę okien na modele o wyższej izolacyjności termicznej. Całkowity koszt inwestycji wynosi 80 000 zł, co oznacza, że dzięki dofinansowaniu rodzina Kowalskich musi pokryć tylko 20 000 zł z własnych środków.


Warto zaznaczyć, że wysokość dofinansowania w przykładzie rodziny Kowalskich została ustalona na podstawie założonych ram programu „Czyste Powietrze”. Wykorzystano informacje ogólne o programie, które obejmują różne maksymalne kwoty dofinansowania w zależności od zakresu prac i dochodów rodziny. Należy pamiętać, że konkretne kwoty dofinansowania mogą się różnić w zależności od indywidualnych potrzeb i warunków spełnianych przez wnioskodawcę.


Realizacja projektu nie tylko przyczyniła się do poprawy jakości powietrza w ich okolicy, ale również pozwoliła rodzinie na znaczne obniżenie rachunków za ogrzewanie, co przekłada się na oszczędności w długoterminowej perspektywie. Dzięki programowi „Czyste Powietrze” dom Kowalskich stał się bardziej energooszczędny i przyjazny dla środowiska.


Jakie prace są objęte programem?


pośrodku zdjęcia jest pokazane drzewo, które z lewej strony wygląda jak zdrowe i dobrze wygląda, z tyłu są widoczne wiatraki czyste niebo i chmurki, obok jest zielona trawa, natomiast prawa częśc drzewa jest zaniedbana prawie zniszczona, ziemia obok jest błotem prawie bez trawy i niebo jest blakłe

Dotacja Czyste Powietrze obejmuje wsparcie finansowe dla różnych działań, takich jak wymiana starych pieców na nowe, bardziej ekologiczne źródła ciepła, termomodernizacja budynków, montaż instalacji fotowoltaicznych czy instalacja systemów rekuperacji.



Jak wziąć udział?


Aby skorzystać z programu, należy złożyć wniosek o dofinansowanie na oficjalnej stronie programu. Ważne jest, aby złożyć wniosek przed rozpoczęciem prac, opierając się na przeprowadzonym audycie energetycznym. Nasz doradca energetyczny pomoże Ci w przeprowadzeniu audytu, wyborze odpowiedniego źródła ciepła oraz w rozliczeniu dofinansowania. Pamiętaj, że czas na złożenie wniosku masz do 30 czerwca 2027 roku. Nie zwlekaj, jeśli chcesz uzyskać dofinansowanie.


Podsumowanie


Program „Czyste Powietrze” to nie tylko szansa na wymianę przestarzałego systemu ogrzewania, ale również kompleksowe podejście do kwestii efektywności energetycznej. Umożliwia on właścicielom domów jednorodzinnych nie tylko instalację nowoczesnych źródeł ciepła, jak pompy ciepła czy kotły kondensacyjne, ale także przeprowadzenie szeregu innych działań termomodernizacyjnych. Dofinansowanie może pokryć koszty takie jak izolacja termiczna budynku, wymiana okien na energooszczędne modele, montaż systemów solarnych czy instalacji fotowoltaicznych, które pozwalają na własną produkcję energii elektrycznej.


Potrzebujesz pomocy?


Jeśli proces składania wniosku wydaje Ci się skomplikowany, skontaktuj się z nami. Oferujemy kompleksową obsługę przy pozyskaniu dofinansowania, a także pomoc w wypełnieniu wniosku i uzyskaniu zwrotu środków.


Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
bottom of page