top of page
  • Zdjęcie autoraAnita Żmudzińska

Dotacja na wiatrak przydomowy: Program „Moja elektrownia wiatrowa” 2024

Zaktualizowano: 12 lut

Obraz przedstawia nowoczesny, przyjazny dla środowiska dom mieszkalny w jasnym, słonecznym dniu. Dom jest wyposażony w panele słoneczne na dachu i otoczony bujną, zieloną roślinnością. Obok domu znajdują się dwa mniejsze, białe turbiny wiatrowe, które są odpowiednio dostosowane do skali przydomowej i harmonijnie wkomponowane w krajobraz ogrodu. Sceneria sugeruje czystą i odnawialną przyszłość energetyczną, z niebieskim niebem nad głową, podkreślając zrównoważony i odnawialny charakter programu 'Moja Elektrownia Wiatrowa' na rok 2024. Atmosfera obrazu jest optymistyczna i zapraszająca, co ma na celu podkreślenie pozytywnego przesłania programu.

Spis treści:

Wprowadzenie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłosił ambitny program dofinansowania dla przydomowych turbin wiatrowych na rok 2024. Inicjatywa, znana jako „Moja elektrownia wiatrowa”, ma na celu wspieranie prosumentów, którzy zdecydują się na inwestycję w przydomowe turbiny wiatrowe.

Dofinansowanie dla przydomowych elektrowni wiatrowych

Budżet przeznaczony na dotacje wyniesie imponującą sumę 400 mln zł. Ta znacząca kwota ma zachęcić do rozwoju ekologicznych źródeł energii, a przydomowe turbiny wiatrowe stają się coraz bardziej atrakcyjną opcją dla tych, którzy chcą produkować własną, zieloną energię wiatru.Szczegóły programu „Moja elektrownia wiatrowa”

Konsultacje społeczne

W dniach 29.01-05.02.2024 r. trwają konsultacje społeczne dotyczące projektu programu priorytetowego „Moja elektrownia wiatrowa. Propozycje programów priorytetowych zostaną przedstawione Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu i Komisji Europejskiej w lutym 2024 r.


Kto może skorzystać z programu?

O wsparcie w ramach programu „Moja elektrownia wiatrowa”  mogą ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości, na której planują zainstalować przydomową turbinę wiatrową. Warunkiem uczestnictwa jest status prosumenta, czyli osoby produkującej energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii wiatrowej na własne potrzeby.


Warunki uczestnictwa

Prosumenci muszą być zarejestrowani w Urzędzie Regulacji Energetyki i posiadać podpisaną umowę z operatorem sieci dystrybucyjnej.


Inne ekologiczne programy NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) nie zwalnia tempa w podejmowaniu działań na rzecz ochrony środowiska. W najnowszym projekcie proekologicznych inicjatyw, zaprezentowanych na 2024 rok, organizacja prócz wsparcia przydomowych elektrowni wiatrowych skupiła się także na elektromobilności i infrastrukturze ładowania pojazdów ciężarowych.

W ramach pierwszej z dziedzin NFOŚiGW ogłosił projekt "Wsparcie Zakupu Lub Leasingu Pojazdów Zeroemisyjnych Kategorii N2 i N3." Celem programu jest minimalizacja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie zakupu lub leasingu ciężarówek zeroemisyjnych. Planowany budżet to imponujące 1 miliard złotych. Beneficjentami wsparcia będą mogli zostać przedsiębiorcy zgodnie z definicją ustawy z marca 2018 roku o prawie przedsiębiorców. Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od rodzaju podmiotu, kategorii pojazdu i dopuszczalnej pomocy publicznej. Program przewiduje dofinansowanie do 400 tys. zł dla pojazdów kategorii N2 oraz maksymalnie do 750 tys. zł dla pojazdów kategorii N3.

Kolejnym krokiem w kierunku ekologii jest program "Wsparcie Budowy i/lub Rozbudowy Ogólnodostępnych Stacji Ładowania dla Transportu Ciężkiego." Projekt ten ma na celu rozwój infrastruktury ładowania dla pojazdów ciężarowych o zerowej emisji. Budżet programu to 2 miliardy złotych, a przedsiębiorcy, którzy zrealizują zadania związane z wybudowaniem lub rozbudową stacji ładowania prądem stałym o mocy nie mniejszej niż 350 kW, mogą liczyć na dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych.Kontynuacja istniejącego programu „Energia dla Wsi” to kolejny krok NFOŚiGW. Planowane zwiększenie budżetu do 3 miliardów złotych skupi się na wspieraniu spółdzielni energetycznych, rolników oraz instalacji odnawialnych źródeł energii wiatrowej na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. Intensywność dofinansowania będzie zależała od rodzaju podmiotu, instalacji OZE, i jej mocy.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez NFOŚiGW, beneficjentem programu pozostaną spółdzielnie energetyczne oraz ich członkowie. Jednakże, w nowej edycji programu rolnicy również zostaną uwzględnieni jako potencjalni beneficjenci, co stanowi istotną zmianę względem poprzednich lat.

Nowy program umożliwia rolnikom, spółdzielniom energetycznym oraz ich członkom wsparcie finansowe na różnorodne inwestycje w Odnawialne Źródła Energii (OZE). Wśród nich znajdują się:

Rolnicy:

  • Instalacje fotowoltaiczne i wiatrowe o mocy powyżej 50 kW, ale nie większej niż 1 MW.

  • Elektrownie wodne i biogazownie rolnicze o mocy powyżej 10 kW, ale nie większej niż 1 MW.

  • Magazyny energii, pod warunkiem zintegrowania ze źródłem realizowanym w ramach inwestycji.

Spółdzielnie Energetyczne:

  • Instalacje fotowoltaiczne, wiatrowe, elektrownie wodne, i biogazownie o mocy powyżej 10 kW, ale nie większej niż 10 MW.

  • Magazyny energii, pod warunkiem zintegrowania ze źródłem realizowanym w ramach inwestycji.

Zarówno rolnicy, jak i spółdzielnie energetyczne muszą spełnić określone kryteria, a intensywność dofinansowania będzie zależała m.in. od rodzaju podmiotu ubiegającego się o wsparcie, rodzaju instalacji OZE oraz jej mocy.

Program „Energia dla Wsi 2024” to ważny krok w kierunku promowania zrównoważonego rozwoju na obszarach wiejskich. Zwiększony budżet oraz uwzględnienie rolników jako beneficjentów zapewnią nowe możliwości inwestycji w OZE na wsi. Zasady programu są klarowne, co sprawia, że staje się on atrakcyjną opcją dla tych, którzy pragną wkroczyć w erę zielonych technologii i przyczynić się do ochrony środowiska. Oczekujemy, że „Energia dla Wsi 2024” przyniesie pozytywne zmiany dla obszarów wiejskich, sprawiając, że Polska stanie się bardziej zielonym krajem.


Nowe inicjatywy NFOŚiGW na rok 2024 to krok w stronę zielonej transformacji Polski. Wsparcie dla elektromobilności, rozbudowa infrastruktury ładowania, oraz promowanie przydomowych elektrowni wiatrowych to kluczowe elementy walki z negatywnym wpływem człowieka na środowisko. Przedsiębiorcy i indywidualni inwestorzy mają szansę skorzystać z hojnych dofinansowań, wspierając jednocześnie ekologię i zrównoważony rozwój .


Procedura aplikacyjna i zasady dofinansowania programu „Moja elektrownia wiatrowa”

Według wstępnych informacji udostępnionych przez NFOŚiGW, dofinansowanie w ramach programu „Moja elektrownia wiatrowa” 2024 będzie przyznawane w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych. Maksymalna kwota wsparcia na jedną instalację wiatrową wyniesie 30 tys. zł, natomiast na jeden magazyn energii elektrycznej (akumulator o pojemności minimalnej 2 kWh) - 17 tys. zł.


Perspektywy na przyszłość

Program "Moja elektrownia wiatrowa" oczekuje na zatwierdzenie ze strony UE. Jednak już teraz warto zastanowić się nad budową własnej elektrowni wiatrowej roczna produkcja której może zaoszczędzić aż do 5-10 kWh rocznie w zależności od turbiny wiatrowej, aby skorzystać z atrakcyjnego dofinansowania na poziomie 50% kosztów kwalifikowanych.


Wprowadzenie takiego programu może sprawić, że przydomowe elektrownie wiatrowe staną się popularnym wyborem dla tych, którzy pragną produkować własną, ekologiczną energię elektryczną. Dzięki sporemu dofinansowaniu, marzenie o posiadaniu własnego wiatraka może stać się rzeczywistością dla wielu entuzjastów odnawialnych źródeł energii.


FAQ na temat Turbin Wiatrowych Przydomowych

1. Turbina wiatrowa czy to się opłaca ?

Małą turbiną wiatrową o mocy 3kWh można postawić sobie nawet na dachu lub ścianie budynku może osiągnąć nawet 4-5 kWh rocznej produkcji.


2.Ile kosztuje turbina wiatrowa ?


Biorąc pod uwagę dotacje na przydomową elektrownie wiatrową przydomowe, koszt jednego takiego urządzenia może być zmniejszony aż o 50%! Taka imponująca dotacja zmniejsza czas opłacalności takiej inwestycji aż o polowe, do 7-12 lat.


3. Falownik hybrydowy dla czego jest potrzebny ? Ich istotną funkcją jest kontrola prędkości oraz kierunku obrotów silnika, co sprawia, że są niezwykle przydatne w wielu obszarach. Co wyróżnia te falowniki, to ich zdolność do pracy zarówno jako falownik, regulujący prąd i napięcie w celu dostosowania prędkości silnika, jak i jako przemiennik energii elektrycznej, umożliwiający przekształcenie energii mechanicznej w energię elektryczną i odwrotnie.


4. Czy można podłączyć do falownika hybrydowego fotowoltaike i turbinę wiatrową ?


Tak można, falowniki hybrydowe zrobione w ten sposób żebym była możliwość podłączenia naraz panel słoneczną i turbinę wiatrową


Opmerkingen

Beoordeeld met 0 uit 5 sterren.
Nog geen beoordelingen

Voeg een beoordeling toe
bottom of page