top of page
 • Zdjęcie autoraJędrzej Żmudziński

Energia dla Wsi: Twoja szansa na rozwój i przewagę konkurencyjną!

Zaktualizowano: 15 sty

Zdjęcie przedstawia nowoczesne gospodarstwo rolne zintegrowane z technologiami odnawialnych źródeł energii. W centrum obrazu widoczny jest budynek gospodarstwa z dachem pokrytym panelami fotowoltaicznymi, co sugeruje wykorzystanie energii słonecznej. W tle, na horyzoncie, rozmieszczone są liczne turbiny wiatrowe, co wskazuje na generowanie energii z wiatru. Pola uprawne są precyzyjnie zaorane, a na jednym z nich pracuje zielony traktor. Całość kompozycji przedstawia harmonię pomiędzy rolnictwem a zrównoważonym wykorzystaniem energii, podkreślając ekologiczne podejście do produkcji rolnej.

Czym jest program „Energia dla Wsi”?

W związku ze wzrostem wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapoczątkowały Program „Energia dla Wsi”. Ten innowacyjny program ma na celu przyspieszenie wykorzystania OZE w gminach wiejskich i wiejsko-miejskich, wspierając zrównoważony rozwój oraz ochronę środowiska. Stanowi on nie tylko krok ku ekologicznej przyszłości, ale również oferuje właścicielom gospodarstw możliwość modernizacji i uzyskania przewagi konkurencyjnej.


Dlaczego warto skorzystać z programu dofinansowania „Energia dla Wsi”?


 • Korzyści finansowe: Program jest zgodny z legislacją Unii Europejskiej, co otwiera drzwi do różnych form finansowania i dotacji. Możliwość uzyskania dofinansowania w formie dotacji lub pożyczki pozwala na modernizację gospodarstwa bez obciążania własnego budżetu.

 • Zwiększenie efektywności energetycznej: Inwestycje w instalacje odnawialnych źródeł energii, takich jak panele słoneczne czy turbiny wiatrowe, mogą znacząco obniżyć rachunki za energię. Ponadto efektywność energetyczna to również oszczędność i zwiększenie produktywności Twojego gospodarstwa za pomocą wytwarzania energii elektrycznej przez OZE.

 • Przewaga konkurencyjna:  Innowacje w dziedzinie zrównoważonej energii stanowią doskonały sposób na wyróżnienie się na tle konkurencji.

 • Ochrona środowiska: Uczestnicząc w programie, przyczyniasz się do globalnych działań na rzecz ochrony klimatu. To korzyść nie tylko dla Ciebie, ale i dla przyszłych pokoleń.


Budżet programu „Energia dla Wsi”

Ogólna pula środków Program dysponuje ogromnym budżetem wynoszącym aż miliard złotych. To doskonała okazja dla właścicieli gospodarstw, by zainwestować w odnawialne źródła energii i zyskać przewagę konkurencyjną.

Podział środków


Środki są podzielone na dwie główne kategorie:

 • Zwrotne formy dofinansowania: Do 515 mln zł. Jeśli obawiasz się początkowych kosztów, możesz skorzystać z tej formy pożyczki, którą później zwrócisz. To świetna opcja dla tych, którzy widzą długoterminowy potencjał w odnawialnych źródłach energii.

 • Bezzwrotne formy dofinansowania: Do 485 mln zł. Jeśli kwalifikujesz się do tej kategorii, otrzymasz dofinansowanie, którego nie musisz zwracać. To idealne rozwiązanie dla mniejszych gospodarstw, które potrzebują wsparcia w początkowej fazie inwestycji.

Formy i Wielkość Dofinansowania Programu Energia dla wsi


 • Instalacje Fotowoltaiczne i Wiatrowe: Pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych.

 • Elektrownie Wodne i Biogazownie: Dotacja do 65% kosztów kwalifikowanych i/lub pożyczka do 100% kosztów.

 • Magazyny Energii: Dotacja do 20% kosztów kwalifikowanych.

 • Maksymalne Kwoty Dofinansowania: Pożyczka do 25 mln zł i dotacja do 20 mln zł na danego beneficjenta.

Kto może ubiegać się o program „Energia dla Wsi”?

 • Spółdzielnie energetyczne i ich członkowie.

 • Powstające spółdzielnie energetyczne i jej członkowie będący przedsiębiorcami.

 • Rolnicy, którzy prowadzą działalność rolniczą od co najmniej 12 miesięcy (osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostki organizacyjne nieposiadających osobowości prawnej)

Jakie inwestycje kwalifikują się do programu?

 • Dla Rolników: Możliwość dofinansowania instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych o mocy powyżej 50 kW nie większej niż 1 MW, elektrowni wodnych i biogazowni rolniczych o mocy od 10 kW do 1 MW, oraz magazynów energii pod warunkiem zintegrowania ze źródłem realizowanym w ramach inwestycji.

 • Dla Spółdzielni Energetycznych: Dofinansowanie na instalacje o mocy od 10 kW do 10 MW, w tym elektrownie wodne, biogazownie, instalacje fotowoltaiczne i wiatrowe, oraz magazyny energii pod warunkiem zintegrowania ze źródłem realizowanym w ramach inwestycji.


Termin składania wniosków


Wnioski można składać od 25 stycznia 2023 r. do 29 lutego 2024 r. lub do wyczerpania alokacji środków. Wnioski muszą być składane w wersji elektronicznej przez generator wniosków o dofinansowanie.


Jak skorzystać z dofinansowania?

 1. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, która forma dofinansowania będzie dla Ciebie najbardziej korzystna.

 2. Złóż wniosek zgodnie z wytycznymi.

 3. Poczekaj na decyzję i rozpocznij swoją inwestycję po jej pozytywnym rozpatrzeniu.

Nie przegap tej wyjątkowej okazji do inwestycji w przyszłość Twojego gospodarstwa i całej społeczności. Czekamy na Ciebie!


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page