top of page
  • Zdjęcie autoraAlina Matsyura

Jak kształtuje się cena za prąd i z czego się składa?

Zdjęcie przedstawia osobę siedzącą na kanapie w przytulnym salonie, trzymającą w rękach rachunek za energię elektryczną z napisem 'Faktura'. Rachunek jest szczegółowo rozpisany, widoczne są różne opłaty i kwoty. W tle znajduje się elegancko urządzony pokój dzienny z sofą, stolikiem kawowym, lampą oraz półkami z dekoracjami i roślinami, co tworzy domową atmosferę. Zdjęcie wygląda, jakby ktoś zrobił je zza pleców osoby przeglądającej fakturę, co podkreśla codzienny, domowy kontekst przeglądania rachunków.

Szczegółowe rozłożenie kosztów energii elektrycznej

Zastanawiasz się, skąd biorą się ceny, które płacisz za energię elektryczną? Rachunek za prąd składa się z kilku kluczowych elementów, których zrozumienie może pomóc w lepszym zarządzaniu kosztami. Oto one:

Energia czynna:

To podstawowa opłata za faktycznie zużyty prąd, obliczana zgodnie z taryfą dystrybutora i sprzedawcy prąd. Im więcej energii zużywasz, tym wyższy jest Twój rachunek. 

Opłata dystrybucyjna stała: 

Pokrywa koszty konserwacji i eksploatacji sieci, utrzymania załóg interwencyjnych i innych kosztów związanych z utrzymaniem infrastruktury. Zależy od rodzaju poboru energii. Prostym językiem — nawet gdy nie zużywasz energii, sieć musi być utrzymana, aby być gotową do dostarczenia energii w każdej chwili.

Opłata dystrybucyjna zmienna:

Obejmuje koszty przesyłu energii od dystrybutora do odbiorcy, uwzględniając straty w sieci.

Opłata abonamentowa:

Związana z obsługą klienta, taką jak sporządzanie rachunków czy odczyty liczników.

Opłata przejściowa:

Naliczana w związku z kosztami wynikającymi z przedterminowego rozwiązania umowy sprzedaży mocy i energii. Jest to opłata stała.

Opłata jakościowa:

Pokrywa koszty utrzymania równowagi systemu elektroenergetycznego. Co to dokładnie znaczy? Wyobraź sobie, że w godzinach szczytu, kiedy wiele gospodarstw domowych i firm jednocześnie korzysta z dużej ilości energii, system elektroenergetyczny musi szybko reagować na te zmiany w zapotrzebowaniu. Opłata jakościowa pomaga finansować systemy i technologie, które umożliwiają tę elastyczność i reakcję, takie jak rezerwowe źródła energii czy zaawansowane systemy zarządzania siecią.

Opłata OZE (Od Źródeł Odnawialnych):

 Wspiera rozwój odnawialnych źródeł energii, takich jak farmy wiatrowe i panele słoneczne, przyczyniając się do produkcji czystej energii i redukcji emisji CO2. Mimo że stanowi niewielką część rachunku za prąd, ma istotne znaczenie dla promowania zrównoważonej energetyki i ochrony środowiska (według informacji URE w 2023 i 2024 roku stawka opłaty będzie miała wartość 0 zł).

Opłata kogeneracyjna:

Promuje bardziej ekologiczne metody wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej. Ale o co dokładnie chodzi? Spróbujemy wyjaśnić. Co to jest Kogeneracja? - Kogeneracja polega na wykorzystaniu energii, która w tradycyjnych elektrowniach jest tracona. W procesie tym jednocześnie wytwarzana jest energia elektryczna i ciepło, co sprawia, że jest to bardzo efektywny sposób produkcji energii. Na przykład wyobraź sobie małą elektrociepłownię w lokalnej społeczności, która wytwarza energię elektryczną. Zamiast marnować wytworzone ciepło, elektrociepłownia wykorzystuje je do ogrzewania wody, która następnie jest dostarczana do lokalnych domów i budynków. Dzięki temu energia jest wykorzystywana dwukrotnie, co sprawia, że proces jest bardziej efektywny i ekologiczny. Opłata kogeneracyjna pomaga finansować i rozwijać takie projekty kogeneracyjne. Wpływa to nie tylko na zwiększenie efektywności energetycznej, ale także na redukcję emisji gazów cieplarnianych.

Opłata mocowa:

Nowa składowa ceny, wprowadzona w 2021 roku, mająca na celu pokrycie kosztów utrzymania w dyspozycji mocy wytwórczych. Na czym polega- głównym celem tej opłaty jest zapewnienie stabilności i niezawodności dostaw energii elektrycznej. Opłata ta finansuje utrzymanie odpowiedniej mocy wytwórczej w gotowości, nawet jeśli nie jest ona w danym momencie wykorzystywana. Dzięki temu system elektroenergetyczny może szybko reagować na niespodziewane wzrosty zapotrzebowania na energię lub awarie. Na przykład, wyobraź sobie sytuację, w której nagle wzrasta zapotrzebowanie na energię elektryczną z powodu ekstremalnych warunków pogodowych lub awarii w innej części sieci. Elektrownie, które są częścią systemu rezerwowego, muszą być gotowe do natychmiastowego uruchomienia, aby zapewnić dodatkową energię i uniknąć przerw w dostawie. Opłata mocowa pokrywa koszty utrzymania tych elektrowni w stanie gotowości. Opłata mocowa jest naliczana wszystkim konsumentom energii elektrycznej. Dla gospodarstw domowych opłata ta jest zazwyczaj stała i zależy od ich rocznego zużycia prądu. W przypadku firm opłata mocowa może być wyższa i zależna od maksymalnego zapotrzebowania na moc. Stawka jednostkowa opłaty mocowej wzrasta wraz ze wzrostem poziomu zużycia energii. Wielkość opłaty mocowej może ulec zmniejszeniu do poziomu:  83% w przypadku, gdy zmienność obciążenia nie jest większa od 15%;   50% w przypadku, gdy zmienność obciążenia nie jest większa od 10%;  17% w przypadku, gdy zmienność obciążenia nie jest większa od 5%.

 

Mamy nadzieję, że udało się nam wyjaśnić i pomóc zrozumieć wszystkie aspekty ceny za prąd, którą płacimy operatorom sieci. Rozumienie tych składowych jest kluczowe, gdyż pozwala lepiej zrozumieć strukturę kosztów energii elektrycznej i potencjalne obszary, w których można szukać oszczędności. Warto zwrócić uwagę, że wysokość niektórych opłat, takich jak opłata mocowa czy kogeneracyjna, może zależeć od rocznego zużycia energii.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page