top of page
  • Zdjęcie autoraAlina Matsyura

Jakie istnieją taryfy energii?Jak rozumieć skróty taryf energii?

Fragment faktury za energię elektryczną, na której widnieje napis 'Grupa taryfowa: C11' z zaznaczeniem w czerwonej ramce oraz dodatkowe szczegóły dotyczące miejsca poboru energii, mocy umownej i odczytów zużycia.

Przed tym jak przejść do poszczególnych taryf, które oferują dostawcy prądu, trzeba wyjaśnić na początek jedną rzecz. Każdy kod taryfy energii elektrycznej ma swoje unikalne znaczenie, które szybko pomaga zidentyfikować, do kogo jest skierowana i jakie ma właściwości.


Litera na początku kodu (G, C, B, A, R) wskazuje grupę odbiorców

„G”

dotyczy gospodarstw domowych,

„C”, „B” oraz „A”

są odpowiednie dla przedsiębiorstw o różnym poziomie napięcia: niskim(C), średnim(B) oraz wysokim(A).

„R”

jest zarezerwowana dla potrzeb specjalnych, takich jak eventy czy inne czasowe zdarzenia.


Cyfra w taryfie co znaczy?

 Następująca cyfra (1 lub 2) informuje o zakresie mocy umownej:

Fragment dokumentu z napisem 'Grupa taryfowa: C11' z zaznaczoną cyfrą '1' w czerwonej ramce.

Cyfra „1”

to mniej niż 40 kW mocy umownej

Cyfra „2”

 to więcej niż 40 kW – co jest bezpośrednio związane z ilością energii potrzebnej w danej chwili, a co za tym idzie, z liczbą urządzeń, które są w użyciu.Druga cyfra w taryfie co znaczy?

Kolejny numer (1, 2, 3, 4) wskazuje na liczbę stref czasowych

Fragment dokumentu z napisem 'Grupa taryfowa: C11' z zaznaczoną cyfrą '1' w czerwonej ramce.

Cyfra „1”

Sugeruje obecność jednej strefy, albo nocnej, albo dziennej.

Cyfra „2”

sugeruje obecność dwóch stref tak jak na przykład w taryfie G12 z wydzielonymi okresami dziennymi i nocnymi.Dodatkowa Litera na końcu taryfy energii co znaczy?

Jeśli kod taryfy zawiera dodatkową literę na końcu, mówi nam to o szczegółowym podziale dobowym

Fragment dokumentu z napisem 'Grupa taryfowa: G12w' z zaznaczonym 'w' w czerwonej ramce.

Litera „a”

Oznacza taryfę dwustrefową, która rozróżnia okresy szczytowego i pozaszczytowego zużycia energii, pozwalając na planowanie zużycia w najbardziej optymalnych okresach cenowych.

Litera „b”

Wskazuje na podział na strefę dzienną i nocną, umożliwiając korzystanie z różnych cen prądu w zależności od pory dnia.

Litera „w”

Oznaczenia taryfy wskazuje na poszerzenie strefy nocnej, z niższymi cenami także w weekendy, co jest atrakcyjne dla tych, którzy mogą przesunąć intensywne zużycie energii na te dni.

Litera „o”

Identyfikuje specjalne taryfy dla oświetlenia publicznego, gdzie odbiorniki energii są sterowane zegarem astronomicznym, co pozwala na dostosowanie zużycia energii do naturalnego cyklu światła.

Litera „p”

Jest używane na końcu oznaczenia grupy taryfowej i odnosi się do klientów z licznikami przedpłatowymi, co umożliwia kontrolowanie wydatków na energię w sposób bardziej bezpośredni.

Litera „n”

 Opisuje taryfę dwustrefową z rozszerzoną strefą nocną o niedzielę, traktowaną jak okres nocny, co może oferować dodatkowe oszczędności dla tych, którzy zużywają energię głównie w nocy.


Warto również zaznaczyć, że niektóre taryfy różnią się godzinami strefowymi w rozliczeniu odbiorców w zależności od sezonów (letni (od 1 kwietnia do 30 września) i zimowy (od 1 października do 31 marca)), oraz miesięcy.


Strefy czasowe stosowane w rozliczeniach z taryf


Strefy czasowe stosowane w rozliczeniach z taryf Energa: C22a i B22

Okres roku

Strefa szczytowa

Strefa pozaszczytowa

od listopada do lutego

8ºº - 11ºº; 16ºº - 21ºº;

11ºº - 16ºº; 21ºº - 8ºº;

od maja do sierpnia

8ºº - 11ºº; 20ºº 21ºº;

11ºº - 20ºº; 21ºº - 8ºº;

marzec; październik

8ºº - 11ºº; 18ºº - 21ºº;

11ºº - 18ºº; 21ºº - 8ºº;

kwiecień;  wrzesień

8ºº - 11ºº; 19ºº - 21ºº;

11ºº - 19ºº; 21ºº - 8ºº;


Strefy czasowe stosowane w rozliczeniach z taryf Enea: C22a i B22

Okres roku

Strefa szczytowa

Strefa pozaszczytowa

od listopada do lutego

8ºº - 11ºº; 16ºº - 21ºº;

11ºº - 16ºº; 21ºº - 8ºº;

od maja do sierpnia

8ºº - 11ºº; 20ºº 21ºº;

11ºº - 20ºº; 21ºº - 8ºº;

marzec; październik

8ºº - 11ºº; 18ºº - 21ºº;

11ºº - 18ºº; 21ºº - 8ºº;

kwiecień;  wrzesień

8ºº - 11ºº; 19ºº - 21ºº;

11ºº - 19ºº; 21ºº - 8ºº;


Strefy czasowe stosowane w rozliczeniach z taryf: C22a; B22 i A22

Okres roku

Strefa szczytowa

Strefa pozaszczytowa

od listopada do lutego

8ºº - 11ºº; 16ºº - 21ºº;

11ºº - 16ºº; 21ºº - 8ºº;

od maja do sierpnia

8ºº - 11ºº; 20ºº 21ºº;

11ºº - 20ºº; 21ºº - 8ºº;

marzec; październik

8ºº - 11ºº; 18ºº - 21ºº;

11ºº - 18ºº; 21ºº - 8ºº;

kwiecień;  wrzesień

8ºº - 11ºº; 19ºº - 21ºº;

11ºº - 19ºº; 21ºº - 8ºº;


Podsumowanie

Zrozumienie tych kodów i stref czasowych może pomóc w wyborze najbardziej odpowiedniej taryfy dla Twojego domu lub firmy, umożliwiając bardziej efektywne zarządzanie kosztami energii. Warto również zapoznać się z naszymi wcześniejszymi artykułami na blogu, które dostarczają szczegółowych informacji na temat kosztów i rozliczeń energii:

Te artykuły pomogą Ci lepiej zrozumieć pełny obraz kosztów i zużycia energii oraz dostarczą praktycznych wskazówek, jak oszczędzać energię w codziennym życiu. Wykorzystując te informacje, możemy dążyć do bardziej zrównoważonego i efektywnego zarządzania naszym zużyciem energii.


Commentaires

Noté 0 étoile sur 5.
Pas encore de note

Ajouter une note
bottom of page