top of page
 • Zdjęcie autoraIllia Kniaziev

Magazyn energii. Jak magazynować energię zieloną

Zaktualizowano: 5 mar

Pompa ciepla w PolsceCzym jest magazyn energii i po co nam jest potrzebny?


Wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w globalnym mikście energetycznym wymusza rewolucyjne zmiany w strukturze systemów energetycznych. Pewne źródła energii odnawialnej dostarczają ją w sposób niestabilny, na przykład w zależności od warunków atmosferycznych. Na przykład, energia słoneczna może być produkowana tylko w ciągu dnia i jej ilość może się zmieniać w zależności od stopnia zachmurzenia.


W czasie korzystnej pogody nadmiar energii może zostać zmarnowany z powodu braku magazynu energii, co zwiększa ryzyko odcięcia producentów od sieci. Ten problem wzrasta wraz z rosnącą liczbą prosumentów. Magazynowanie energii stanowi jedno z rozwiązań, umożliwiając wykorzystanie jej nadmiaru w okresach większego zapotrzebowania.

Przykłady magazynów energii: Pojemności, koszty i zastosowania

Magazyny bateriowe (akumulatory litowo-jonowe)


 • Pojemność: Magazyny bateriowe w Polsce mają różnorodne pojemności, od kilku kilowatogodzin (kWh) dla domowych systemów fotowoltaicznych, do kilkuset megawatogodzin (MWh) dla projektów komercyjnych i przemysłowych.

 • Koszty: Koszty instalacji magazynów energii dla domu zależą od ich pojemności i mogą być znaczące, zwłaszcza dla większych zapotrzebowań.

 • Zastosowania: Idealne do szybkiego reagowania na zmiany w zapotrzebowaniu na energię oraz do wygładzania produkcji z niestabilnych źródeł, jak energia wiatrowa czy słoneczna. Mogą być podłączane do indywidualnych domów, instalacji fotowoltaicznych, farm wiatrowych lub nawet do sieci miejskich.


Elektrownie szczytowo-pompowe


 • Pojemność: Największe tego typu instalacje w Polsce mogą magazynować setki MWh energii. Na przykład, elektrownia szczytowo-pompowa Żarnowiec planowana do rozbudowy ma mieć pojemność około 1500 MWh.

 • Koszty: Budowa takich systemów jest bardzo kosztowna i może wynosić od kilkuset milionów do kilku miliardów złotych, w zależności od skali projektu.

 • Zastosowania: Elektrownie szczytowo-pompowe są szczególnie przydatne w skali systemowej do balansowania obciążeń sieci i magazynowania dużej ilości energii na dłuższy czas. Są idealne do współpracy z dużymi farmami wiatrowymi i słonecznymi.


Magazyny ciepła


 • Pojemność: Magazyny ciepła mogą mieć bardzo różne pojemności, od kilkudziesięciu kWh w przypadku domowych pomp ciepła, do MWh w zastosowaniach przemysłowych i miejskich sieci ciepłowniczych.

 • Koszty: Inwestycje mogą się różnić, od kilku tysięcy złotych dla małych systemów, do kilkudziesięciu milionów złotych dla dużych instalacji miejskich.

 • Zastosowania: Magazyny ciepła są wykorzystywane głównie w systemach ciepłowniczych do magazynowania nadwyżek ciepła, które mogą być następnie wykorzystywane w okresach zwiększonego zapotrzebowania. Mogą być podłączone do systemów solarnych, geotermalnych lub biomasowych.


Dofinansowania na magazyn energii w Polsce: Jak skorzystać z dostępnych środków?


Dofinansowanie na magazyn energii w Polsce, Jak skorzystac z dostępnych

W Polsce dostępne są różnorodne formy dofinansowań na magazyny energii, które mogą być atrakcyjne zarówno dla indywidualnych gospodarstw domowych, jak i dla firm czy wspólnot mieszkaniowych. Oto szczegółowy przegląd dostępnych opcji:


Program „Mój Prąd”


 • Dla kogo: Dofinansowanie jest dostępne dla inwestorów rozliczających się z wyprodukowanej energii w systemie net-billing, którzy nie skorzystali wcześniej z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, oraz dla tych, którzy są w systemie net-metering i przejdą na net-billing.

 • Kwota: Do 50% kosztów inwestycji, ale nie więcej niż 16.000 zł na magazyn energii elektrycznej (minimalna pojemność 2 kWh) lub cieplnego (minimalna pojemność 20 l).

 • Jak aplikować: Należy złożyć wniosek w określonym terminie, który jest ogłaszany wraz z rozpoczęciem naboru wniosków. W 2023 roku nabór trwał od 22 kwietnia do 22 grudnia lub do wyczerpania środków​​​​​​.

Ulga termomodernizacyjna


 • Dla kogo: Dostępna dla osób fizycznych inwestujących w magazyny energii jako element uzupełniający instalacje fotowoltaiczne.

 • Kwota: Maksymalna kwota odpisu to 53.000 zł na podatnika​​.

Białe certyfikaty


 • Dla kogo: Dla przedsiębiorstw oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych inwestujących w efektywność energetyczną, w tym magazyny energii.

 • Kwota: Zwrot części poniesionych wydatków, uzależniony od ilości zaoszczędzonej energii​​.

Program „Energia Plus” i „Kredyt Ekologiczny BGK” dla firm


 • Dla kogo: Dla firm planujących inwestycje w magazyny energii zintegrowane z instalacją OZE.

 • Kwota: „Energia Plus” oferuje pożyczki do 85% kosztów kwalifikowanych, a „Kredyt Ekologiczny BGK” dopłaty do kredytu od 25% do 80% kosztów kwalifikowanych​​.

Program „Grant OZE” dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych


 • Dla kogo: Dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych inwestujących w instalacje OZE, w tym magazyny energii.

 • Kwota: 50% dopłaty do wydatków poniesionych na instalację OZE wraz z niezbędną infrastrukturą​​.

Program „Energia dla Wsi”


 • Dla kogo: Rolnicy, spółdzielnie energetyczne i ich członkowie mogą ubiegać się o dofinansowanie na magazyny energii pod warunkiem zintegrowania ich ze źródłem OZE realizowanym w ramach inwestycji.

 • Jak aplikować: Wnioski należy składać elektronicznie przez Generator Wniosków o Dofinansowanie, a termin składania to 25 stycznia 2023 r. do 29.02.2024 r. lub do wyczerpania środków​​.


Jeśli masz wątpliwości co do możliwości skorzystania z dofinansowania, nie wahaj się! Skontaktuj się z naszym doświadczonym ekspertem już dziś. Z chęcią udzielimy Ci pomocy i odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania.FAQ o Magazynach Energii


Do czego mogę użyć magazynu energii?

Magazyn energii można wykorzystać do przechowywania nadwyżek energii wyprodukowanej przez instalacje odnawialne, takie jak panele fotowoltaiczne, co pozwala na ich wykorzystanie w momencie, gdy produkcja jest niższa niż zapotrzebowanie, np. w nocy.


Czy magazynowanie energii jest opłacalne?

Tak, magazynowanie energii może być opłacalne, szczególnie w połączeniu z instalacjami OZE. Pozwala to na maksymalizację wykorzystania wyprodukowanej energii i redukcję kosztów zużycia z sieci, zwłaszcza w kontekście rosnących cen energii.


Czy potrzebuję specjalnego pomieszczenia na montaż magazynu energii?

Nie zawsze. Wiele nowoczesnych magazynów energii jest zaprojektowanych z myślą o bezpiecznym użytkowaniu wewnątrz domu lub garażu bez potrzeby dedykowanego pomieszczenia, ale ważne jest, aby przestrzegać wytycznych producenta i lokalnych przepisów budowlanych.


Czy istnieje możliwość integracji istniejącej instalacji fotowoltaicznej z systemem magazynowania energii?

Tak, większość istniejących instalacji fotowoltaicznych można skonfigurować z magazynem energii, co umożliwia przechowywanie nadwyżek wyprodukowanej energii i jej wykorzystanie, gdy słońce nie świeci.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page