top of page
  • Zdjęcie autoraAnita Żmudzińska

Mój Prąd 6.0 - wiemy kiedy rusza nowa edycja !

Zaktualizowano: 5 mar

Widok na nowoczesne osiedle domów jednorodzinnych z dachami pokrytymi panelami słonecznymi o zmierzchu. Po prawej stronie znajduje się szeroka droga z jadącymi samochodami. W tle widać wysokie wieżowce oraz turbiny wiatrowe. Całość obrazuje koncepcję zrównoważonego rozwoju miejskiego.


Mój Prąd 6.0 - aktualne informacje o nowej edycji


NFOŚiGW potwierdza kontynuację programu!


Według najnowszych informacji piąta edycja Programu Priorytetowego „Mój Prąd”, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, nie będzie ostatnią. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oficjalnie potwierdził, że planowana jest kontynuacja programu w kolejnych latach, co z pewnością uspokoiło i ucieszyło wszystkich zainteresowanych programem, szczególnie tych, którzy w ostatnim czasie nie zdążyli złożyć wniosku przed informacją o wyczerpaniu się funduszy w tej edycji MP.

Bieżąca edycja „Mój Prąd” trwała od 2021 do 2023 roku, z planowanym zakończeniem zawierania umów i wydatkowania środków do 31 grudnia 2023 roku. Ostateczne potwierdzenie kontynuacji programu daje nadzieję na dalsze wsparcie finansowe dla osób planujących instalacje fotowoltaiczne oraz dla całej branży odnawialnych źródeł energii (OZE).

Decyzja o kontynuacji programu „Mój Prąd” stanowi kluczową informację, nie tylko dla osób prywatnych planujących instalacje fotowoltaiczne, ale także dla całej branży OZE. Choć na chwilę obecną brakuje jeszcze szczegółowych informacji na temat ewentualnych zmian w kontynuacji programu „Mój Prąd” to z pewnością ważnym elementem jego nowej edycji jest już pytanie, jakie kolejne technologie i rozwiązania zostaną objęte wsparciem finansowym. Branża OZE z zainteresowaniem obserwuje, czy program rozszerzy zakres dotacji na inne rozwiązania technologiczne, takie jak stacje ładowania pojazdów elektrycznych, które do tej pory były pomijane.Zmiany w Programie Mój Prąd


Od czasu wprowadzenia programu w 2019 roku, „Mój Prąd” odegrał istotną rolę w rozwoju sektora mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Dotacja wsparła już ponad 412 tysięcy systemów solarnych, co przekłada się na statystycznie co trzecią działającą mikroinstalację w Polsce. W trakcie ostatnich dwóch lat program przeszedł znaczące przemiany, poszerzając zakres wsparcia o różnorodne rozwiązania zwiększające autokonsumpcję energii. W 2023 roku do katalogu wspieranych przedsięwzięć dołączono  pompy ciepła, kolektory słoneczne, a także inne innowacyjne rozwiązania.


Program „Mój Prąd 5.0”, uruchomiony w kwietniu tego roku, cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Do zakończenia programu w grudniu, w ramach piątej edycji Mojego Prądu wpłynęły wnioski o dotacje na łączną kwotę ponad 925 mln zł. Dzięki niemu każde co dziesiąte gospodarstwo domowe w Polsce posiada teraz instalację fotowoltaiczną. Popularność programu wzrosła także dzięki wprowadzeniu dofinansowania na pompy ciepła, co skutkowało zwiększeniem liczby wniosków o wsparcie.

Ostatnia edycja, zdaniem Minister Klimatu i Środowiska, udowodniła swoją wiarygodność, zbierając rekordową ilość wniosków, co naturalnie przyczyniło się do oświadczenia, że program będzie kontynuowany. To dobra wiadomość także w kontekście zobowiązań nowego rządu, który zadeklarował skupienie się na wspieraniu odnawialnych źródeł energii.Wsparcie rządowe dla OZE na 2024


Zdjęcie przedstawiające wsparcie rządowe dla odnawialnych źródeł energii (OZE) na 2024 rok z różnymi elementami symbolizującymi transformację energetyczną w Polsce. Na pierwszym planie znajdują się panele fotowoltaiczne i turbiny wiatrowe, symbolizujące dążenie do zwiększenia udziału OZE w produkcji energii elektrycznej. W tle widać sylwetki osób trzymających modele domów z instalacjami fotowoltaicznymi na dachach, co reprezentuje energetykę prosumencką. Z tyłu rysuje się budynek rządu z logami partii KO, PSL, Polska 2050 oraz Lewicy, symbolizujący koalicję rządzącą i ich zobowiązania. Nad sceną unoszą się chmury z symbolami euro, wskazujące na środki z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) oraz potencjalne rekordowe dofinansowania projektów OZE, co ma symbolizować nadzieję na przyspieszenie transformacji energetycznej w Polsce dzięki rządowemu wsparciu.

Warto również zwrócić uwagę na ogólną politykę rządu w kontekście OZE. Nowa koalicja rządząca, złożona z KO, PSL, Polska 2050 oraz Lewicy, wyznaczyła sobie cele związane z transformacją energetyczną kraju. Zgodnie z umową koalicyjną, rząd będzie dążyć do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej, co za tym idzie uwolnienia potencjału fotowoltaiki i energetyki wiatrowej. Jednym z kluczowych fundamentów tego planu będzie również energetyka prosumencka, dająca obywatelom możliwość uczestnictwa w procesie wytwarzania energii.

Z drugiej strony, jednym z kluczowych wyzwań dla branży OZE jest odblokowanie środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO), które są obecnie zablokowane z powodu problemów z praworządnością w Polsce. Pomimo zapowiedzi wiceszefa NFOŚiGW, Pawła Mirowskiego, że KPO może być rozszerzone o kolejne komponenty, finalna wypłata środków zależy od zmian w zakresie praworządności, reformy sądownictwa czy też zastosowania narzędzia informatycznego Arachne.

Inne państwa europejskie, które już otrzymały część środków z KPO, widzą w tych funduszach ogromną szansę. W Polsce kwota przyznana to aż 59,82 mld euro, z czego 14 mld euro pierwotnie miało trafić na projekty związane z zieloną energią. Dlatego, biorąc pod uwagę planowane odblokowanie środków z KPO, można spodziewać się, że kolejne edycje programów dotacyjnych, w tym „Mój Prąd 6.0”, będą oferować rekordowe dofinansowania projektów związanych z OZE. To z kolei pozwoli Polsce przyspieszyć transformację energetyczną i osiągnąć cele związane z udziałem odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej. Dlatego też, mimo że ostateczne szczegóły kolejnej edycji „Mój Prąd” pozostają jeszcze nieznane, już teraz można spodziewać się zwiększonego zainteresowania programem i intensywnego rozwoju rynku OZE w Polsce.


Główne założenia i zasady programu Mój Prąd.

Program został ogłoszony 23 lipca 2019 r. przez Premiera Mateusza Morawieckiego w trakcie wspólnej konferencji z ministrami energii i środowiska – Krzysztofem Tchórzewskim i Henrykiem Kowalczykiem.


Od momentu jego ogłoszenia nadrzędny cel programu Mój Prąd to niezmiennie finansowe wsparcie dla osób decydujących się na pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych. Ideą tego projektu w jego pierwotnym założeniu jest zachęcenie potencjalnych beneficjentów do wykorzystywania ekologicznych rozwiązań. Dlatego też, do tej pory można było uzyskać dofinansowanie na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy od 2kW do 10kW.  Dotacje miały szansę otrzymać osoby fizyczne po złożeniu wniosku w odpowiednim terminie i po zakończeniu prac związanych z instalacją fotowoltaiki.


Dotacja nie dotyczyła rozbudowy istniejącego już systemu fotowoltaiki i była skierowana do osób fizycznych, które chciały wykorzystać instalację do własnych potrzeb. Aby uzyskać pomoc finansową, trzeba było podpisać umowę z dystrybutorem energii o przyłączeniu mikroinstalacji do sieci elektrycznej. W momencie gdy dotacja zostawała przyznana, pojawiał się obowiązek korzystania z zamontowanego systemu przynajmniej przez trzy lata, rozpoczynając od dnia wypłaty pieniędzy. Biorąc udział w programie, nie tylko pozwalało to nie tylko zaoszczędzić pieniądze, ale przede wszystkim dbać o dobro naszej planety.


Jeżeli byliśmy właścicielami dwóch domów, możliwe było uzyskanie dotacji dla obydwu budynków, ponieważ środki są przyznawane jednorazowo dla każdej instalacji.


Program Priorytetowy „Mój Prąd” 3.0 kontynuował swoją innowacyjną ścieżkę, przygotowując się do IV edycji, która obejmowała instalacje fotowoltaiczne zakończone od 1 lutego 2020 roku. Była to ważna wiadomość dla wszystkich zainteresowanych, ponieważ oznaczała, że osoby planujące inwestycje w fotowoltaikę nie musiały czekać z ponoszeniem kosztów.


Prowadzony kolejno czwarty nabór, rozpoczęty 15 kwietnia 2022 r., został przedłużony do 31 marca 2023 r. Warto zaznaczyć, że dotacje z programu „Mój Prąd” stanowiły do tej pory bezzwrotną pomoc finansową, pokrywającą nawet 50% kosztów kwalifikowanych instalacji. Czwarta edycja wprowadziła także nowości, obejmując swym zasięgiem również magazyny energii, magazyny ciepła, systemy zarządzania energią oraz inne innowacyjne rozwiązania.

W tej edycji prosument mógł liczyć na maksymalnie 5 tys. zł dotacji do fotowoltaiki, do 7,5 tys. zł na magazyn energii, do 5 tys. zł na magazyn ciepła, oraz do 3 tys. zł na system zarządzania energią HEMS/EMS. Jednakże, w listopadzie ogłoszono podwyższenie kwot dofinansowania, wprowadzając tzw. program „Mój Prąd 5.0” (formalnie nadal IV edycja). W nowej odsłonie programu dotacja dla magazynu energii wzrosła aż o 8,5 tys. złotych, co podnosi maksymalną kwotę dofinansowania do obecnie imponujących 31 tys. złotych.


Program „Mój Prąd” skierowany był do tej pory do gospodarstw domowych, a beneficjentami mogły być wyłącznie osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby. Warto również zaznaczyć, że możliwe było składanie więcej niż jednego wniosku, a dotacje przyznawane były na konkretną instalację podłączoną do licznika dwukierunkowego w danym Punkcie Poboru Energii (PPE).

Należy podkreślić, że program „Mój Prąd” nie łączył się z dotacjami w ramach programu „Czyste Powietrze”, mimo to prosument mógł skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, pod warunkiem, że obejmowała ona wydatki poza wsparciem programu.

Otrzymanie dotacji wiązało się z pewnymi formalnościami. Wnioskodawcy musieli spełnić warunki programu i dostarczyć odpowiednią dokumentację, taką jak faktury za dostawę i montaż instalacji, potwierdzenie płatności, potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia o przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej,  oraz inne niezbędne dokumenty.

Dotacje następnie były wypłacane po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i podpisaniu umowy o dofinansowanie. Warto podkreślić, że kwota dofinansowania mogła być różna w zależności od rodzaju instalacji, sięgając obecnie maksymalnie 31 tys. złotych.

Mimo że program „Mój Prąd” nie obejmował powiększania istniejących instalacji, istniała możliwość uzyskania dotacji na nowe, dodatkowe komponenty. Warto jednak pamiętać, że korzystanie z ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym mogło wykluczyć możliwość uzyskania dotacji z tego programu.


Podsumowując, program „Mój Prąd” 2023 stanowił znakomitą szansę dla osób i gospodarstw domowych zainteresowanych inwestycją w fotowoltaikę oraz rozwiązania z zakresu magazynowania energii. Dofinansowania pozwalały na realne wsparcie finansowe, sprzyjając rozwojowi energetyki odnawialnej w Polsce.


Mój Prąd 6.0 - kiedy ruszy nowa edycja i jakie będą warunki?


Mój Prąd 6.0 , planowany jako kolejna odsłona programu wsparcia dla energii odnawialnej, skupia się na istotnym kroku naprzód: większym nacisku na magazyny energii. Aktualnie brak konkretnych informacji na temat kwot dofinansowania czy budżetu programu. Minister Paulina Hennig-Kloska, w wywiadzie dla RMF, ujawniła, że magazyny energii mają odegrać kluczową rolę w nowej wersji programu. Decyzja ta wynika z dostrzeżonych problemów z podłączeniami i wydajnością instalacji fotowoltaicznych, zwłaszcza w najbardziej nasłonecznionych dniach, gdy trudno jest zaabsorbować całą wytworzoną energię. W związku z tym ministerstwo kieruje się ku wprowadzeniu dodatkowych pul wniosków na magazyny energii, które mają wspierać zarówno sieci energetyczne, jak i gospodarstwa domowe.

Wsparcie dla magazynów energii jest kluczowe, ponieważ umożliwiają one przechowywanie nadwyżek energii wyprodukowanej przez panele fotowoltaiczne w okresach największej efektywności. Problem niewykorzystanej energii, którą trzeba oddawać do sieci, dotyka nie tylko Polski, ale i inne kraje. Magazyny energii nie tylko zwiększają efektywność wykorzystania instalacji fotowoltaicznych, ale także mają sens ekonomiczny, szczególnie w kontekście modyfikacji systemu rozliczeń netbilling, które wejdą w życie od lipca 2024 roku.

Jednak wysoka cena magazynów energii, sięgająca nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych, stanowi istotną barierę dla wielu osób. Dlatego istotne jest wprowadzenie dofinansowania, które umożliwiłoby większej liczbie osób korzystanie z tej technologii. Program Mój Prąd 6.0 będzie także skupiał się na nowych kierunkach rozwoju, w tym na zmniejszeniu kosztów magazynów energii oraz wprowadzeniu minimalnych cen odkupu energii, co może wesprzeć posiadaczy paneli fotowoltaicznych i skrócić czas zwrotu inwestycji.


Szczegóły dotyczące aktualnych zmian w programie i startu jego kolejnej edycji znaleźć można  w regulaminie na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (www.nfosigw.gov.pl). 

1 Comment

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Guest
Mar 17
Rated 1 out of 5 stars.

To w końcu kiedy rusza nowa edycja? Głupi click bait :/

Like
bottom of page