top of page
 • Zdjęcie autoraAnita Żmudzińska

NFOŚiGW Uruchomił Dofinansowanie na Wodór: Ruszył Nabór Wniosków do programu „Wodoryzacja Gospodarki”

Obraz przedstawia futurystyczną wizję technologii wodorowej w transporcie. W centrum znajduje się nowoczesny autobus napędzany wodorem, otoczony różnymi symbolami technologicznymi oraz cyfrowymi interfejsami prezentującymi dane energetyczne. Dookoła autobusu widoczne są inne środki transportu napędzane wodorem, takie jak samochody i infrastruktura energetyczna, w tym zakłady produkcyjne oraz elementy związane z zieloną energią. Kolorystyka obrazu utrzymana jest w zielonych, ekologicznych barwach, co podkreśla przyjazny dla środowiska i innowacyjny charakter technologii wodorowej.


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) rozpoczął nabór wniosków na dofinansowanie technologii jednostek transportowych napędzanych wodorem w ramach programu priorytetowego „Wodoryzacja Gospodarki”. Program ten, który został uruchomiony 3 czerwca, ma na celu wspieranie projektów budowy, wdrożenia i komercjalizacji innowacyjnych jednostek transportowych napędzanych wodorem. Nabór potrwa do 2 września 2024 roku.


Cel Programu „Wodoryzacja Gospodarki”

Celem programu „Wodoryzacja Gospodarki” jest wsparcie technologii związanych z budową, wdrożeniem oraz komercjalizacją innowacyjnych jednostek transportowych napędzanych wodorem. Projekty realizowane w ramach tego programu mają przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), szczególnie w zakresie niskoemisyjnej lub bezemisyjnej gospodarki.

Projekty te mają spełniać nową zasadę horyzontalną „nie czyń znaczącej szkody” (do no significant harm, DNSH), odnoszącą się do sześciu celów środowiskowych. Działania te są kluczowe dla łagodzenia zmian klimatu, a ich realizacja będzie możliwa pod warunkiem, że jednostki transportowe powstałe w wyniku projektów nie będą przeznaczone do transportu paliw kopalnych.


Rodzaje Przedsięwzięć programu „Wodoryzacja Gospodarki”

Program obejmuje dwa główne rodzaje przedsięwzięć:

 1. Projekty badawczo-rozwojowe:

 • Dotyczą nowych lub modernizowanych jednostek zasilanych wodorem.

 • Muszą być zakończone minimum demonstratorem w skali 1:1.

 1. Projekty zwiększające moce produkcyjne:

 • Dotyczą innowacyjnych jednostek transportowych napędzanych wodorem.

 • Mogą obejmować budowę linii technologicznej lub fabryki.


Terminy i Sposób Składania Wniosków do programu „Wodoryzacja Gospodarki”

Nabór wniosków w programie „Wodoryzacja Gospodarki” odbywa się w procedurze konkursowej i trwa od 3 czerwca do 2 września 2024 roku, do godziny 23:59. Wnioski można składać wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD), korzystając z podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru.


Budżet i Wysokość Dotacji „Wodoryzacja Gospodarki”

Na realizację projektów w ramach programu „Wodoryzacja Gospodarki” przeznaczono łącznie 1 193 009 000 zł, w tym:

 • 493 009 000 zł na bezzwrotne formy finansowania (dotacje),

 • 700 000 000 zł na zwrotne formy finansowania (pożyczki).

Program przewiduje możliwość ubiegania się o dofinansowanie w formie samej dotacji lub w formie łączonej (dotacja i pożyczka). Kwota dotacji nie może przekroczyć wysokości maksymalnej intensywności pomocy publicznej określonej w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z 26 września 2023 roku. Jeśli dotacja nie stanowi pomocy publicznej, może pokryć do 85% kosztów kwalifikowanych projektu.

Dofinansowanie w formie pożyczki może być udzielone w wysokości różnicy pomiędzy wartością kosztów kwalifikowanych a wartością dofinansowania w formie dotacji. Pożyczka może być udzielana tylko na realizację przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym.


Beneficjenci Programu „Wodoryzacja Gospodarki”

Beneficjentami programu mogą być:

 • Przedsiębiorcy: Zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców, warunkiem udzielenia wsparcia jest posiadanie zakładu lub oddziału w Rzeczypospolitej Polskiej w momencie wypłaty dofinansowania.

 • Jednostki naukowe: Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, prowadzące działalność naukową.

Forma i Intensywność Dofinansowania

Program przewiduje dwie formy dofinansowania:

 1. Dotacje:

 • Maksymalna intensywność pomocy publicznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska.

 • Jeśli dotacja nie stanowi pomocy publicznej, intensywność dofinansowania może wynieść do 85% kosztów kwalifikowanych.

 1. Pożyczki:

 • Udzielane w wysokości różnicy pomiędzy wartością kosztów kwalifikowanych a wartością dotacji.

 • Pożyczki są udzielane wyłącznie na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych.

 • Oprocentowanie pożyczki na warunkach rynkowych, zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej.


Warunki Dofinansowania

Warunki dofinansowania w ramach programu „Wodoryzacja Gospodarki” obejmują:

 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 10 mln zł.

 • Maksymalna kwota dotacji: 150 mln zł.

 • Maksymalna kwota pożyczki: 300 mln zł.

 • Okres spłaty pożyczki: Do 15 lat, licząc od daty wypłaty pierwszej transzy do daty spłaty ostatniej raty kapitałowej. W uzasadnionych przypadkach, wynikających ze specyfiki przedsięwzięcia lub beneficjenta, okres ten może być przedłużony, ale nie dłużej niż do 25 lat.


Program „Wodoryzacja Gospodarki” uruchomiony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to kluczowy krok w kierunku transformacji energetycznej Polski. Dzięki wsparciu finansowemu, przedsiębiorcy i jednostki naukowe mogą realizować innowacyjne projekty związane z technologiami wodorowymi. Program ma na celu wspieranie działań, które przyczyniają się do rozwoju niskoemisyjnej lub bezemisyjnej gospodarki, co jest istotnym wkładem w walkę ze zmianami klimatu.

Rozpoczęty 3 czerwca nabór wniosków trwa do 2 września 2024 roku, a budżet programu wynosi ponad 1,19 mld zł. Dzięki możliwości uzyskania dotacji i pożyczek, beneficjenci mogą zrealizować nawet najbardziej ambitne projekty, które przyczynią się do rozwoju technologii wodorowych w Polsce.

Zachęcamy do skorzystania z tej wyjątkowej okazji i złożenia wniosku o dofinansowanie w programie „Wodoryzacja Gospodarki”. To szansa na wsparcie innowacyjnych przedsięwzięć, które mogą zmienić przyszłość transportu w Polsce, czyniąc go bardziej ekologicznym i zrównoważonym. Skorzystaj z możliwości, jakie daje NFOŚiGW, i przyłącz się do rewolucji wodorowej już dziś!


Комментарии

Оценка: 0 из 5 звезд.
Еще нет оценок

Добавить рейтинг
bottom of page