top of page
  • Zdjęcie autoraAlina Matsyura

Fotowoltaika o mocy 150kW teraz nie potrzebuje pozwoleń na budowę! Więcej o nowelizacji ustawy o OZE

Zaktualizowano: 25 gru 2023

zdjęcie ładnego dachu na, której jest zainstalowana fotowoltaika w tle jest pochmureniebo

W ostatnim czasie wiele mówi się o nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Ale co dokładnie się zmieniło i jakie są kluczowe punkty tej nowelizacji? Oto krótkie podsumowanie.


Cel nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii


Głównym celem nowelizacji jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w krajowym zużyciu energii brutto. Ustawa promuje rozwój klastrów energii oraz zwalnia z pozwoleń na budowę fotowoltaiki do 150 kW.


Kluczowe zmiany


Biometan: Wprowadzenie definicji biometanu stanowi ważny krok w kierunku promowania bardziej zrównoważonych źródeł energii. Wyłączenie pojęcia biogazu rolniczego z definicji biogazu podkreśla różnicę w charakterystyce i zastosowaniu obu tych źródeł energii. Co więcej, utworzenie „rejestru wytwórców biogazu” ma na celu zapewnienie przejrzystości i regulacji w sektorze produkcji biogazu, co z kolei może przyciągnąć więcej inwestycji.


Klastry energii: Klastry energii stają się coraz bardziej popularne jako sposób na zwiększenie efektywności energetycznej i promowanie lokalnych źródeł energii. Nowe przepisy mają na celu ułatwienie tworzenia i zarządzania klastrami, a także zachęcanie do maksymalnego wykorzystania produkowanej energii na potrzeby lokalnej społeczności.


Hybrydy: Dodanie komponentu magazynu energii elektrycznej do definicji „hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii” podkreśla znaczenie magazynowania energii w zrównoważonym systemie energetycznym. Magazyny energii mogą pomóc w wyrównywaniu obciążeń sieci i zapewniać stały dostęp do energii, nawet gdy źródła odnawialne nie produkują energii.


Mniejsze instalacje fotowoltaiczne: Zniesienie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę dla instalacji fotowoltaicznych o mocy do 150kW ma na celu promowanie rozwoju fotowoltaiki w Polsce. Uproszczenie procedur może zachęcić więcej osób do inwestowania w panele słoneczne, co przyczyni się do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w krajowym miksie energetycznym.


Prosument lokatorski: Wprowadzenie kategorii „prosumenta lokatorskiego” stanowi odpowiedź na rosnące zainteresowanie produkcją energii na potrzeby własne w budynkach wielorodzinnych. Dzięki temu mieszkańcy mogą czerpać korzyści z produkcji zielonej energii, jednocześnie dzieląc się nią z sąsiadami i wspierając lokalną społeczność.Wprowadzenie przepisów unijnej dyrektywy


Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii wprowadza do polskiego prawa przepisy unijnej dyrektywy o odnawialnych źródłach energii (RED II). Dyrektywa RED II stanowi kluczowy element strategii Unii Europejskiej w zakresie promowania czystej energii i osiągnięcia celów klimatycznych na 2030 rok. Jej głównym celem jest zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu energii w UE do co najmniej 32% do 2030 roku.


Polska, podobnie jak inne państwa członkowskie, miała obowiązek dostosować swoje prawo krajowe do wymogów dyrektywy. Nasz kraj spóźnił się jednak z wdrożeniem tej dyrektywy, które miała nastąpić do połowy 2021 r. Spóźnienie to mogło narazić Polskę na potencjalne sankcje ze strony Komisji Europejskiej.


W ramach nowelizacji Polska wprowadziła szereg zmian, które mają na celu zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł. Wprowadzono między innymi nowe regulacje w obszarze ciepłownictwa i chłodnictwa, rozszerzono system gwarancji pochodzenia oraz założono utworzenie Krajowego Punktu Kontaktowego OZE. Ten ostatni ma służyć jako platforma informacyjna dla inwestorów z polskiego rynku OZE, pomagając im w przygotowaniu i realizacji swoich projektów zgodnie z nowymi przepisami.


Wprowadzenie przepisów dyrektywy RED II do polskiego prawa jest ważnym krokiem w kierunku zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w krajowym miksie energetycznym i realizacji zobowiązań Polski w zakresie ochrony środowiska i walki ze zmianami klimatu.


Wprowadzenie Krajowego Punktu Kontaktowego OZE


Krajowy Punkt Kontaktowy OZE to innowacyjne rozwiązanie mające na celu wsparcie inwestorów działających w sektorze odnawialnych źródeł energii w Polsce. Platforma ta ma być przede wszystkim miejscem, gdzie inwestorzy mogą uzyskać wszystkie niezbędne informacje dotyczące regulacji prawnych, wymogów technicznych oraz dostępnych form wsparcia dla projektów OZE. Wprowadzenie tej platformy jest odpowiedzią na potrzeby rynku, który dynamicznie się rozwija i wymaga jasnych oraz łatwo dostępnych informacji. Utworzenie Krajowego Punktu Kontaktowego OZE to zadanie Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Ma to być platforma internetowa, która nie tylko dostarczy inwestorom z polskiego rynku OZE niezbędnych informacji do przygotowania swoich projektów, ale również będzie służyć jako miejsce wymiany doświadczeń i wiedzy w branży.


Wprowadzenie nowych regulacji dotyczących morskich farm wiatrowych


Morskie farmy wiatrowe stanowią jeden z kluczowych elementów strategii Polski w zakresie zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w krajowym miksie energetycznym. Nowelizacja ustawy o OZE przewiduje znaczące zwiększenie maksymalnej mocy morskich farm wiatrowych, które zostaną zrealizowane w ramach aukcji przewidzianych na lata 2025–2031. Wcześniejsze plany zakładały wsparcie dla projektów o mocy 5 GW, jednak najnowsze zmiany podnoszą ten limit do imponujących 12 GW. Jest to wyraz ambicji Polski w zakresie wykorzystania potencjału wiatru na Bałtyku. Zwiększenie mocy morskich farm wiatrowych ma na celu nie tylko zwiększenie produkcji zielonej energii, ale również stworzenie nowych miejsc pracy, rozwój technologii oraz przyciągnięcie inwestycji zagranicznych w sektorze energetyki odnawialnej.


Podsumowanie


Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii wprowadza wiele istotnych zmian, które mają na celu promowanie i rozwijanie sektora odnawialnych źródeł energii w Polsce. Wprowadzenie nowych regulacji i zasad ma na celu dostosowanie polskiego prawa do standardów unijnych oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w krajowym zużyciu energii.ความคิดเห็น

ได้รับ 0 เต็ม 5 ดาว
ยังไม่มีการให้คะแนน

ให้คะแนน
bottom of page