top of page
 • Zdjęcie autoraAlina Matsyura

Ostatnia Szansa w pierwszej turze na Dotacje w Programie „Energia dla Wsi” – Zgarnij do 25 mln zł na Rozwój Ekologicznego Gospodarstwa! 

Ilustracja przedstawia idylliczne, wiejskie gospodarstwo z tradycyjnym domem z czarnymi belkami i białymi ścianami. Dach domu pokryty jest licznymi panelami słonecznymi, a z komina wydobywają się kreski światła, sugerujące wytwarzanie energii. Wokół domu znajdują się pola uprawne z różnymi rodzajami roślinności, takimi jak zboże, warzywa i trawa, które są starannie zaprojektowane i oddzielone żywopłotami. Na pierwszym planie widoczna jest część techniczna projektu gospodarstwa, z liniami elektrycznymi i drobnymi notatkami projektowymi. Z prawej strony ilustracji, na tle, zaznaczona jest mała solarna lampa uliczna, a całość kompozycji uzupełniają subtelne motywy słoneczne i elektryczne, które dodają dynamiki i podkreślają ekologiczny charakter gospodarstwa.

Kończy się 1 nabór wniosków na program Energia dla wsi – zdąż złożyć wniosek, tym bardziej że pula środków programu została zwiększona do 3 mld zł. Pospiesz się, aby skorzystać z tej niepowtarzalnej okazji na rozwój i modernizację swojego gospodarstwa rolnego z myślą o przyszłości i ekologii.


W obliczu rosnącego zainteresowania inwestycjami w zieloną energię na terenach wiejskich nowy zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) podjął odważną decyzję o potrojeniu środków przeznaczonych na program Energia dla wsi. Początkowa pula 1 mld zł została zwiększona do imponujących 3 mld zł, co otwiera przed rolnikami i spółdzielniami energetycznymi działającymi na terenach wiejskich nowe, szerokie możliwości inwestycyjne.


Program priorytetowy Energia dla wsi oferuje wsparcie finansowe dla szerokiego zakresu inwestycji w odnawialne źródła energii. W jego ramach beneficjenci mogą otrzymać dotacje do 65% kosztów kwalifikowanych do kwoty maksymalnej 20 mln zł oraz pożyczki pokrywające do 100% kosztów kwalifikowanych, z maksymalną kwotą do 25 mln zł. Do finansowania kwalifikują się instalacje fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe, biogazownie, elektrownie wodne oraz magazyny energii, co stanowi znaczące wsparcie w rozwoju zrównoważonej energetyki na obszarach wiejskich.


Zmiany w programie są odpowiedzią na stale rosnące zapotrzebowanie na czystą energię oraz na potrzebę wspierania zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Decyzja o zwiększeniu środków na program Energia dla wsi jest także krokiem w kierunku realizacji założeń polityki klimatycznej kraju oraz Unii Europejskiej.


O programie

Energia dla wsi jest programem wdrażanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, finansowanym z Funduszu Modernizacyjnego. Planowany okres realizacji programu to lata 2022-2030, co podkreśla długoterminowe zaangażowanie w rozwój zielonej energii na terenach wiejskich.

Więcej szczegółów na temat programu, w tym informacje o procesie składania wniosków, można znaleźć na stronie internetowej NFOŚiGW. To idealny moment, aby dołączyć do grona beneficjentów programu Energia dla wsi i przyczynić się do budowy zrównoważonej przyszłości dla polskiej wsi.


Dla kogo jest ten program?

Program Energia dla wsi adresowany jest do rolników, istniejących spółdzielni energetycznych oraz tych, które dopiero powstają. Jego cel? Umożliwienie finansowania inwestycji w nowoczesne i ekologiczne źródła energii, które przyczynią się do zwiększenia efektywności energetycznej i redukcji emisji CO2 w sektorze rolnym.


Zakres dofinansowania Programu „Energia dla Wsi”

Zakres dofinansowania w programie „Energia dla wsi” obejmuje:

 • Instalacje fotowoltaiczne i wiatrowe:

 • Wsparcie dla projektów o mocy powyżej 50 kW do 1 MW.

 • Umożliwiają wykorzystanie energii słonecznej i wiatru do produkcji zielonej energii.

 • Elektrownie wodne i biogazownie:

 • Dotyczy projektów o mocy powyżej 10 kW do 1 MW.

 • Wspierają produkcję energii z zasobów wodnych oraz biogazu, co przyczynia się do dywersyfikacji źródeł energii.

 • Magazyny energii:

 • Wsparcie przy realizacji magazynów energii, pod warunkiem ich integracji z innymi źródłami energii realizowanymi w ramach inwestycji.

 • Kluczowe dla efektywnego gromadzenia i wykorzystywania odnawialnej energii, zwłaszcza w okresach zwiększonego zapotrzebowania.

Program „Energia dla wsi” przez takie zróżnicowane wsparcie stwarza realne możliwości dla rolników i spółdzielni energetycznych do inwestycji w nowoczesne i ekologiczne źródła energii, przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego oraz poprawy jakości życia na terenach wiejskich.


Wielkość i formy dofinansowania

Wielkość i formy dofinansowania w ramach programu „Energia dla wsi” są dostosowane do potrzeb i możliwości beneficjentów, obejmując zarówno pożyczki, jak i dotacje. Oferowane wsparcie finansowe prezentuje się następująco:

 • Pożyczki: Program przewiduje udzielenie pożyczek do wysokości 25 mln zł na beneficjenta. Jest to znacząca kwota, która umożliwia realizację ambitnych projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii. Elastyczność pożyczek, w tym korzystne warunki spłaty, sprawia, że stanowią one atrakcyjną opcję finansowania, szczególnie dla tych inwestorów, którzy poszukują stabilnego źródła finansowania swoich przedsięwzięć.

 • Dotacje: W ramach programu dostępne są również dotacje do 20 mln zł na beneficjenta. Dotacje te pokrywają znaczną część kosztów kwalifikowanych projektów, zmniejszając tym samym obciążenie finansowe inwestorów. Są to środki bezzwrotne, co czyni je szczególnie atrakcyjnymi dla rolników oraz spółdzielni energetycznych, które planują inwestycje w zieloną energię, ale mają ograniczone możliwości finansowe.


Oferowane formy dofinansowania pozwalają na realizację szerokiej gamy projektów – od mniejszych inwestycji w instalacje fotowoltaiczne po duże przedsięwzięcia, takie jak budowa elektrowni wodnych czy biogazowni. Dzięki temu program „Energia dla wsi” ma szansę znacząco przyczynić się do transformacji energetycznej polskiej wsi, promując zrównoważony rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Wsparcie to jest kluczowe nie tylko dla bezpośrednich beneficjentów, ale także dla lokalnych społeczności, które zyskują dostęp do czystej i odnawialnej energii.


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page