top of page
  • Zdjęcie autoraAnita Żmudzińska

Program „Mój Prąd 6.0” - Jak skorzystać z dofinansowania?

Zdjęcie prezentuje dach domu jednorodzinnego wyposażonego w panele fotowoltaiczne. Panele są zamontowane na połaciach dachowych pokrytych czarną dachówką. Na dachu widoczne są także trzy kominy oraz antena satelitarna. Instalacja fotowoltaiczna jest rozmieszczona w kilku rzędach, pokrywając znaczną część dachu, co świadczy o zaangażowaniu właściciela w korzystanie z odnawialnych źródeł energii.

Informacja o kontynuacji szóstej edycji programu „Mój Prąd” wzbudziła wiele emocji wśród osób zainteresowanych odnawialnymi źródłami energii. Pytania dotyczące dofinansowania fotowoltaiki w 2024 roku, daty rozpoczęcia naboru wniosków oraz wysokości dotacji są na ustach wielu gospodarstw domowych.

Dzięki programowi „Mój Prąd” wiele osób może nie tylko obniżyć swoje rachunki za prąd, ale także przyczynić się do ochrony środowiska poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii. Szczególnie teraz, gdy ustawa o zamrożeniu cen prądu obowiązuje jedynie do czerwca tego roku, a limit zużycia prądu po preferencyjnej cenie dla gospodarstw domowych wynosi 1500 kWh, czyli mniej niż w poprzednim roku.

Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom, przyglądamy się kluczowym kwestiom związanym z szóstą edycją inicjatywy „Mój Prąd”, zgodnie z dostępnymi informacjami.


Kontynuacja Programu „Mój Prąd”

Według informacji opublikowanych na oficjalnej stronie programu „Mój Prąd 6.0” będzie kontynuowany w 2024 roku. Decyzja ta wynika nie tylko z ogromnej popularności poprzednich edycji, ale również z istotności inwestycji w odnawialne źródła energii dla Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Inwestycja w zeroemisyjną energetykę to troska o środowisko i niższe rachunki za energię elektryczną dla gospodarstw domowych.

Jak wynika z wypowiedzi minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski, resort przewiduje rewizję głównych założeń programu, aby go ulepszyć na poziomie systemowym.


Kiedy Rusza Nabór Wniosków Mój Prąd?

Według informacji przekazanych przez prezes NFOŚiGW Dorotę Zawadzką-Stępniak, szósta edycja programu „Mój Prąd” ma ruszyć we wrześniu 2024 roku. Warto również wiedzieć, że trwa jeszcze proces rozpatrywania wniosków złożonych w poprzedniej edycji programu.


Wysokość Dofinansowania Mój Prąd w 2024 Roku

Dofinansowanie Mój Prąd 6.0 to 400 milionów złotych. Przykładowo, średnia cena instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii wynosi 50 tysięcy złotych. Przy dofinansowaniu w wysokości 50%, środków przewidzianych w ramach dofinansowania wystarczy na około 16 tysięcy instalacji, co może pokryć tylko 1-2 miesiące zgłoszeń.

Z tego powodu nie warto zwlekać z inwestycją w instalację fotowoltaiczną, jeżeli chcemy skorzystać z dofinansowania z szóstej edycji „Mój Prąd”. Do tej pory w programie wypłacono łącznie 2,6 miliarda złotych dotacji.


Dofinansowanie Mój Prąd 6.0 - na co?

Dotacje obejmą instalacje fotowoltaiczne wraz z magazynami energii. Od ustalonej daty obowiązkowe będzie połączenie instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii. Na dokładne szczegóły musimy jednak jeszcze poczekać.

W ramach programu „Mój Prąd 5.0” dofinansowanie objęło przede wszystkim:


Kto Może Skorzystać z Programu „Mój Prąd 6.0”?

Na dokładne informacje dotyczące beneficjentów oraz konkretnych warunków programu musimy jeszcze poczekać. Na oficjalnej stronie programu nie ma jeszcze dokładnych informacji. Jednak jest bardzo prawdopodobne, że zasady przyznawania dofinansowania oraz ogólne warunki będą podobne do tych z programu „Mój Prąd 5.0”.

W piątej edycji programu o dofinansowanie mogły ubiegać się osoby fizyczne, które nie korzystały wcześniej z grantu na mikroinstalację fotowoltaiczną, a które rozliczały się w systemie net-billing lub net-metering (pod warunkiem zmiany na net-billing). Druga grupa docelowa to wnioskodawcy, którzy skorzystali z dofinansowania w ramach rządowych programów i zgłosili mikroinstalację PV do przyłączenia przed 31 marca 2022 roku (net-metering) lub po 1 kwietnia 2022 roku (net-billing).


Instalacja fotowoltaiczna a Mój Prąd

Zdecydowanie nie warto odkładać inwestycji w fotowoltaikę do czasu uruchomienia nowej edycji Programu — z kilku powodów:

  • Fotowoltaika jest opłacalna nawet bez dotacji. Aktualne ceny prądu sprawiają, że inwestycja zwraca się w około 6-7 lat, a z dotacją w 3-5 lat.

  • Ceny instalacji fotowoltaicznych mogą wzrosnąć wraz z nadejściem wiosny i rozpoczęciem nowego naboru do programu.

  • Uzależniając datę zakupu instalacji od daty rozpoczęcia programu "Mój Prąd 6.0", termin realizacji zamówienia może się wydłużyć, co oznacza utratę najlepszych miesięcy na produkcję energii oraz ryzyko wyczerpania dostępnych środków.

W przeciwieństwie do innych programów, z wnioskiem o dotację na "Mój Prąd" można wystąpić, nawet jeśli zakup fotowoltaiki miał miejsce przed rozpoczęciem programu. Jest to korzystne rozwiązanie, ponieważ klienci mający już zainstalowany system fotowoltaiczny mogą szybciej zgłosić się po dotację, zmniejszając ryzyko wyczerpania środków.

Czas od podpisania umowy do montażu instalacji wynosi średnio 14 dni, a zakład energetyczny ma 30 dni na wymianę licznika. Dlatego warto jak najszybciej rozpocząć inwestycję w fotowoltaikę, aby zminimalizować czas oczekiwania na dofinansowanie.


Mój Prąd wniosek — jak aplikować?

Proces aplikacyjny w programie „Mój Prąd 6.0” jest zaprojektowany tak, aby ułatwić dostęp do dofinansowania. Informacje o terminach, wymaganych dokumentach oraz krokach aplikacyjnych są dostępne na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Aby ułatwić proces aplikacji, planowane są działania edukacyjne i informacyjne, mające na celu zwiększenie świadomości o programie i jego korzyściach. Potencjalni uczestnicy mogą liczyć na wsparcie eksperckie na każdym etapie aplikacji, co zwiększa szanse na pomyślny wynik.


Korzyści z Uczestnictwa w Programie Mój Prąd 6.0

Uczestnictwo w programie „Mój Prąd 6.0” przynosi liczne korzyści, zarówno finansowe, jak i ekologiczne. Najważniejsze z nich to:

  • Obniżenie rachunków za prąd poprzez produkcję własnej energii

  • Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, co przyczynia się do ochrony środowiska

  • Zwiększenie wartości nieruchomości dzięki nowoczesnym technologiom energetycznym

  • Zwiększenie niezależności energetycznej od dostawców energii

  • Możliwość skorzystania z atrakcyjnych dofinansowań, które obniżają koszty inwestycji

Program „Mój Prąd 6.0” to doskonała okazja dla polskich gospodarstw domowych, aby zainwestować w odnawialne źródła energii i zwiększyć swoją niezależność energetyczną. Kontynuacja programu w 2024 roku, z budżetem wynoszącym 400 milionów złotych, umożliwi wielu osobom skorzystanie z dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii. Nie warto odkładać tej inwestycji, gdyż fotowoltaika przynosi korzyści finansowe i ekologiczne już od momentu jej uruchomienia.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami, którzy pomogą w przygotowaniu wniosku i przeprowadzą przez cały proces aplikacyjny. Dołącz do programu „Mój Prąd 6.0” i zainwestuj w lepszą przyszłość już dziś!Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page