top of page
  • Zdjęcie autoraAnita Żmudzińska

Przydomowe turbiny wiatrowe — uproszczenie procedur

Obraz przedstawia osiedle nowoczesnych domów jednorodzinnych z przydomowymi turbinami wiatrowymi. W centralnej części obrazu znajduje się dom z wyraźnie widoczną małą turbiną wiatrową, a w tle rozciąga się krajobraz z innymi domami, również wyposażonymi w turbiny. Scena odbywa się w jasny dzień z czystym błękitnym niebem, co podkreśla czyste środowisko i ekologiczny charakter programu 'Moja Elektrownia Wiatrowa'. Całość obrazu oddaje atmosferę zrównoważonego rozwoju i promuje inwestycje w odnawialne źródła energii.

Polska, dążąc do zrównoważonego rozwoju i skutecznej walki ze zmianami klimatycznymi, wprowadza istotne zmiany mające na celu promowanie i wspieranie instalacji przydomowych turbin wiatrowych. Program „Moja Elektrownia Wiatrowa” wraz z nowymi regulacjami prawnymi, ma uprościć proces instalacji małych turbin wiatrowych, otwierając nowe możliwości dla gospodarstw domowych w zakresie produkcji zielonej energii.


Spis treści:


Inicjatywa „Moja Elektrownia Wiatrowa” -uproszczenie regulacji prawnych i zmiany dla mikroturbin wiatrowych

W ramach działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i walki ze zmianami klimatycznymi, polskie Ministerstwo Klimatu i Środowiska we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zainicjowało program wspierający montaż przydomowych turbin wiatrowych. Program „Moja elektrownia wiatrowa" ma na celu ułatwienie obywatelom produkcji zielonej energii, co stanowi krok w kierunku samowystarczalności energetycznej oraz redukcji śladu węglowego.

Równocześnie Ministerstwo Rozwoju i Technologii podjęło działania mające na celu uproszczenie regulacji prawnych dotyczących instalacji małych turbin wiatrowych. Obecne przepisy budowlane, uznawane za nieadekwatne do rzeczywistego zakresu i skomplikowania takich inwestycji, stoją na drodze do szybszego rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) w gospodarstwach domowych.


Łagodzenie przepisów dla urządzeń OZE

Nowe propozycje regulacyjne zakładają, że instalacja mikroturbin wiatrowych o mocy do 50 kW, montowanych na budynkach, będzie zwolniona z wymogu uzyskania pozwolenia na budowę. Zmiana ta ma na celu ułatwienie i przyspieszenie procesu inwestycyjnego dla właścicieli domów zainteresowanych produkcją energii wiatrowej.

Dodatkowo, dla jeszcze mniejszych instalacji wiatrowych o wysokości do 3 metrów, planuje się wprowadzenie jeszcze większych uproszczeń. Takie mikroelektrownie wiatrowe nie będą wymagały ani pozwolenia na budowę, ani nawet zgłoszenia, co znacząco obniża barierę wejścia dla osób prywatnych chcących inwestować w zieloną energię.

Te zmiany wpisują się w szerszy kontekst łagodzenia przepisów dotyczących instalacji urządzeń OZE. Obecnie, z niektórych uproszczeń już korzystają instalacje takie jak pompy ciepła, wolnostojące kolektory słoneczne oraz instalacje fotowoltaiczne o mocy do 150 kW. Jest to wynik dążenia do zwiększenia udziału energii odnawialnej w krajowym miksie energetycznym oraz promowania ekologicznych rozwiązań wśród obywateli.

Rządowe plany zakładają, że najnowsze zmiany w Prawie budowlanym zostaną przyjęte w najbliższych miesiącach, co otworzy drogę do szybkiej realizacji nowych projektów wiatrowych w skali mikro. Dzięki tym inicjatywom Polska staje się coraz bardziej przyjazna dla rozwoju zrównoważonych i odnawialnych źródeł energii, co jest kluczowe w kontekście globalnych wyzwań klimatycznych.


Szczegóły programu „Moja Elektrownia Wiatrowa” 2024W obliczu rosnącego zainteresowania ochroną środowiska i dążeniem do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju inicjatywa rządowa „Moja Elektrownia Wiatrowa” zyskuje coraz więcej uwagi. Program ten ma na celu promowanie produkcji zielonej energii przez indywidualne gospodarstwa domowe, co ma przyczynić się do wzrostu domowych instalacji wykorzystujących energię wiatru, zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych, zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i oszczędności energii pierwotnej. Jest to ważny krok w kierunku transformacji energetycznej Polski, adresowany do osób pragnących brać aktywny udział w ruchu prosumenckim.

Pierwszy nabór wniosków zaplanowany jest na trzeci kwartał 2024 roku, oferując właścicielom i współwłaścicielom domów możliwość uzyskania dofinansowania na mikroinstalacje wiatrowe oraz systemy magazynowania energii. Zarezerwowana na ten cel pula środków wynosi 400 milionów złotych, co świadczy o naszym zaangażowaniu we wspieranie inicjatyw, które przyczyniają się do poprawy efektywności energetycznej i redukcji negatywnego wpływu na środowisko.


Wsparcie finansowe i dotacje

Program „Moja Elektrownia Wiatrowa” oferuje dotacje na zakup i instalację mikroelektrowni wiatrowych oraz systemów magazynowania energii, z maksymalnym dofinansowaniem wynoszącym 30 tysięcy złotych na instalację wiatrową i do 17 tysięcy złotych na magazyn energii. Jest to oferta skierowana do osób posiadających domy jednorodzinne, które chcą zwiększyć udział energii odnawialnej w ogólnym miksie energetycznym kraju.

Program w założeniu ma zapewnić wsparcie na zakup i montaż instalacji wiatrowych o mocy do 20 kW i wysokości do 30 metrów, a także na zakup i instalację magazynów energii o pojemności minimalnej 2 kWh, wraz z pokryciem kosztów instalacji, osprzętu i dokumentacji projektowej.

Skorzystać z programu będą mogły osoby fizyczne, właściciele lub współwłaściciele budynków mieszkalnych, produkujący energię elektryczną na własne potrzeby, niezależnie od tego, czy ich instalacje są podłączone do sieci, czy działają niezależnie.


Korzyści z inwestycji w przydomowe turbiny wiatrowe

Inwestycja w „Moją Elektrownię Wiatrową” to nie tylko sposób na obniżenie rachunków za energię, ale również na aktywny udział w ochronie środowiska i promowanie zrównoważonego rozwoju. To inwestycja w przyszłość, przynosząca korzyści nie tylko poszczególnym gospodarstwom domowym, ale także całej społeczności.

Aby dowiedzieć się więcej o możliwościach dofinansowania na instalacje wiatrowe, zachęcamy do odwiedzenia naszego bloga i przeczytania artykułu „Dofinansowanie na wiatraki przydomowe 'Moja Elektrownia Wiatrowa' - szczegóły programu, beneficjenci i terminy”.


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page