top of page
  • Zdjęcie autoraAnita Żmudzińska

Rozwój Fotowoltaiki w Polsce: Wyzwania i Nowe Technologie Magazynowania Energii

Zaktualizowano: 20 cze

Ilustracja przedstawiająca rozwój fotowoltaiki w Polsce z wysokim stopniem szczegółowości. Na czytelnej mapie Polski wyraźnie zaznaczone są duże farmy fotowoltaiczne oraz pojedyncze instalacje domowe, każda z nich wykonana z dbałością o szczegół, co eliminuje wszelkie rozmycia. Każdy panel słoneczny jest wyraźnie widoczny, co podkreśla realizm połączeń elektrycznych w ramach zaawansowanej sieci. Na pierwszym planie przedstawiono szczegółowo wyrenderowany system magazynowania energii, umieszczony pod jasnym i czystym niebem słonecznym, co akcentuje produkcję energii słonecznej.


Dalszy rozwój fotowoltaiki w Polsce wymaga zmian w przepisach, które uproszczą uzyskanie pozwoleń na budowę dużych instalacji i przyłączy do sieci energetycznej. Kluczowe jest również budowanie magazynów energii, jak wskazali eksperci podczas premiery raportu „Rynek fotowoltaiki w Polsce 2024”. W artykule omówimy stan rynku fotowoltaiki, wyzwania, z jakimi się boryka, oraz innowacyjne technologie magazynowania energii, które mogą wesprzeć jego rozwój.


Fotowoltaika w Polsce

Na koniec 2023 roku moc zainstalowana fotowoltaiki w Polsce osiągnęła 17,08 GW, a na koniec pierwszego kwartału 2024 roku wzrosła do 17,73 GW. Wzrost nowych mocy w 2023 roku był podobny do 2022 roku i wyniósł około 4,6 GW. Polska znajduje się na 12. miejscu na świecie pod względem mocy zainstalowanej oraz na czwartym miejscu pod względem mocy zainstalowanej na mieszkańca, wyprzedzają nas jedynie Holandia, Niemcy i Australia.


Znaczenie Fotowoltaiki dla Polskiego Sektora Energetycznego

Fotowoltaika odgrywa coraz większą rolę w polskim miksie energetycznym. Jest to technologia, która pozwala na produkcję energii elektrycznej z promieniowania słonecznego, co przyczynia się do redukcji emisji CO2 i zmniejszenia zależności od paliw kopalnych. Wzrost mocy zainstalowanej w Polsce świadczy o rosnącej świadomości ekologicznej oraz o korzyściach ekonomicznych płynących z inwestycji w OZE.


Przyrost Nowych Mocy i Inwestycje

Rok 2023 przyniósł podobny przyrost nowych mocy w fotowoltaice jak rok poprzedni, co wskazuje na stabilny rozwój rynku. Zainstalowane 17,73 GW na koniec pierwszego kwartału 2024 roku to dowód na to, że Polska skutecznie inwestuje w odnawialne źródła energii. Przyrost nowych mocy jest wynikiem zarówno inwestycji w duże farmy fotowoltaiczne, jak i rosnącej liczby mikroinstalacji prosumenckich.


Wyzwania Rozwoju Fotowoltaiki

Grzegorz Wiśniewski, prezes zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO), podkreśla, że konieczne są zmiany w przepisach prawnych, które uproszczą procedury uzyskiwania pozwoleń na budowę instalacji oraz ich przyłączania do sieci energetycznej. Magazyn energii do fotowoltaiki umożliwia bardziej efektywne zarządzanie energią z OZE, stąd ich budowa jest niezbędna dla dalszego rozwoju dziedziny.


Konieczność Zmian Legislacyjnych

Budowa instalacji fotowoltaicznych i przepisy jej dotyczace są obecnie zbyt skomplikowane i czasochłonne. Inwestorzy muszą przechodzić przez liczne formalności, co często opóźnia realizację projektów. Uproszczenie tych procedur mogłoby przyspieszyć rozwój rynku i zachęcić więcej inwestorów do angażowania się w projekty fotowoltaiczne. Konieczne jest wprowadzenie jednolitych, klarownych przepisów, które ułatwią proces inwestycyjny.


Magazyn energii jak działa ?

Magazyny energii odgrywają kluczową rolę w zarządzaniu energią z odnawialnych źródeł. Pozwalają na gromadzenie nadwyżek energii wytworzonej w okresach wysokiej produkcji i wykorzystywanie jej w okresach, gdy produkcja jest niższa. To nie tylko zwiększa efektywność systemu energetycznego, ale również stabilizuje dostawy energii. Inwestycje w magazyny energii są więc niezbędne aby fotowoltaika w Polsce mogła się dalej rozwijać.


Nowe Technologie w Magazynowaniu Energii

Bateria NaS Model L24

Jednym z najnowszych osiągnięć w dziedzinie magazynowania energii jest nowy typ baterii sodowo-siarkowych (NaS) opracowanych przez BASF Stationary Energy Storage GmbH oraz japońską firmę NGK Insulators, LTD. Bateria NaS Model L24 charakteryzuje się zmniejszonym współczynnikiem degradacji, co wpływa na obniżenie kosztów magazynowania energii w instalacjach wykorzystujących tę technologię.


Specyfikacja Techniczna i Zastosowanie

Bateria NaS Model L24 ma kilka kluczowych zalet. Wskaźnik degradacji zdolności przechowywania energii wynosi mniej niż 1% rocznie, co jest rezultatem mniejszej korozji ogniw akumulatora. Ponadto, ulepszony system zarządzania temperaturą modułów akumulatorów umożliwia ich dłuższe rozładowywanie, co zwiększa efektywność wykorzystania energii. Frank Prechtl, dyrektor zarządzający BASF Stationary Energy Storage, podkreśla, że dzięki nowej baterii klienci będą mogli zmniejszyć koszty inwestycji oraz zaoszczędzić na długoterminowych kosztach magazynowania energii o około 20% w całym okresie eksploatacji.


Innowacje w Nowej Baterii NaS

Innowacje w baterii NaS Model L24 obejmują nie tylko zmniejszony wskaźnik degradacji, ale także ulepszony system zarządzania temperaturą modułów akumulatorów, co pozwala na ich dłuższe rozładowywanie. Dzięki tym ulepszeniom możliwe jest realizowanie projektów magazynowych z mniejszą liczbą baterii, co z kolei obniża koszty serwisowania i eksploatacji. Ryugo Takeda, wiceprezes i dyrektor generalny działu magazynowania energii w NGK, zaznacza, że współpraca z BASF umożliwiła stworzenie produktu, który spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa i wydajności.


Praktyczne Zastosowanie Technologii NaS

Technologia NaS została już wdrożona w projektach o łącznej mocy ponad 720 MW i pojemności prawie 5 GWh. Wykorzystywana jest w systemach przechowywania energii z OZE oraz jako zasilanie awaryjne. Przykładem zastosowania technologii NaS jest wielkoskalowy elektrolizer budowany przez BASF w północnych Niemczech, który umożliwia wykorzystanie energii z OZE w procesach produkcyjnych przez niemal 24 godziny na dobę.


Przykłady Globalnych Zastosowań

Dotychczas baterie sodowo-siarkowe zostały wdrożone w ponad 250 lokalizacjach na całym świecie. Są wykorzystywane w systemach do przechowywania energii z OZE, optymalizacji jej wykorzystania, a także jako zasilanie awaryjne. Jednym z projektów, w których wykorzystywana jest technologia baterii NaS, jest wielkoskalowy elektrolizer budowany przez BASF w północnych Niemczech. To kolejny już projekt, w którym BASF sięga po technologię NGK.


Przyszłość Technologii NaS

Technologia NaS ma ogromny potencjał, aby stać się kluczowym elementem systemów energetycznych przyszłości. Dzięki swojej wysokiej gęstości energii, długiej żywotności i zwiększonemu bezpieczeństwu, baterie sodowo-siarkowe mogą znacznie przyczynić się do stabilizacji i efektywności systemów energetycznych opartych na odnawialnych źródłach energii. Dostawy baterii NaS Model L24 mają się zacząć w drugiej połowie 2024 roku, co otwiera nowe możliwości dla wielu projektów energetycznych na całym świecie.


Przykłady Magazynów Energii w Polsce

Szerokie zdjęcie nowoczesnego obiektu magazynowania energii w Polsce, ukazującego rozległe rzędy jednostek magazynujących energię o mocy do 50 kW każda. Obiekt znajduje się w malowniczym, zewnętrznym środowisku, oświetlonym ciepłym światłem wschodzącego słońca. Krajobraz obejmuje czyste niebo i bujną zieleń, co podkreśla postęp i innowacyjność w zakresie odnawialnych źródeł energii. Zdjęcie podkreśla zrównoważone i nowoczesne rozwiązania energetyczne, idealne na nagłówek strony internetowej.

W Polsce, w sieci dystrybucyjnej Energa-Operator, przybywa coraz więcej magazynów energii o mocy do 50 kW. Do końca maja 2024 roku przyłączonych było już 3549 takich urządzeń o łącznej mocy ponad 19 MW i pojemności sięgającej 90 MWh. W samym 2023 roku przyłączono 2418 magazynów o łącznej mocy 12,77 MW i pojemności 63,72 MWh.


Wzrost Magazynów Energii

W ciągu ostatnich dwóch lat do sieci Energi-Operator przyłączono 3359 magazynów energii. W 2023 roku przyłączono 2418 magazynów o łącznej mocy 12,77 MW i pojemności 63,72 MWh. Średnia jednostkowa moc i pojemność magazynu energii wynosiła 5,2 kW/26,3 kWh. Natomiast w pierwszych pięciu miesiącach 2024 roku przyłączono 941 magazynów o mocy 5,56 MW i pojemności 16,89 MW. Średnia moc i pojemność tych urządzeń wynosi 5,9 kW/17,9 kWh.


Magazyn energii a sieć energetyczna

Magazyny energii przyłączone do sieci Energi-Operator odgrywają ważną rolę w stabilizacji i optymalizacji pracy sieci energetycznej. Umożliwiają one gromadzenie nadwyżek energii wytworzonej przez mikroinstalacje fotowoltaiczne i jej wykorzystywanie w okresach wyższego zapotrzebowania. To z kolei przyczynia się do zwiększenia efektywności energetycznej i zmniejszenia strat przesyłowych.


Przyłączenia Nowych Prosumentów

W pierwszych pięciu miesiącach 2024 roku Energa-Operator przyłączyła do swoich sieci 11 011 mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 112,74 MW. Na koniec maja 2024 roku w sieci Energi-Operator przyłączonych było już łącznie 279,5 tys. mikroinstalacji PV o mocy 2,46 GW. Z tego tylko 1,2% prosumentów posiadało magazyn energii.


Rozwój Rynku Prosumentów

Rynek prosumentów w Polsce dynamicznie rośnie. Coraz więcej osób decyduje się na instalację mikroinstalacji fotowoltaicznych, co pozwala im na produkcję własnej energii elektrycznej i zmniejszenie kosztów jej zakupu. Przyłączenie 11 011 nowych mikroinstalacji w pierwszych pięciu miesiącach 2024 roku świadczy o dużym zainteresowaniu odnawialnymi źródłami energii wśród polskich konsumentów.


Wpływ na Krajowy System Energetyczny

Rosnąca liczba prosumentów ma pozytywny wpływ na krajowy system energetyczny. Dzięki mikroinstalacjom fotowoltaicznym produkowana jest czysta energia, która zmniejsza zapotrzebowanie na energię z konwencjonalnych źródeł. Ponadto, prosumenci często wykorzystują magazyny energii, co pozwala na lepsze zarządzanie nadwyżkami produkowanej energii i jej wykorzystywanie w okresach wyższego zapotrzebowania.


Wyzwania i Perspektywy

Pomimo sukcesów, fotowoltaika w Polsce nadal stoi przed wieloma wyzwaniami. Konieczne są dalsze inwestycje w infrastrukturę sieciową, rozwój magazynów energii oraz uproszczenie przepisów prawnych. Z drugiej strony, dynamiczny rozwój technologii i rosnące zainteresowanie OZE dają nadzieję na jeszcze większe sukcesy w przyszłości. 

Innowacyjne rozwiązania, takie jak bateria NaS Model L24, mogą znacząco obniżyć koszty magazynowania i zwiększyć efektywność wykorzystania energii z OZE. Dzięki tym zmianom, Polska może kontynuować dynamiczny rozwój fotowoltaiki, przyczyniając się do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w krajowym miksie energetycznym oraz redukcji emisji CO2.


Przyszłość Fotowoltaiki w Polsce

Przyszłość fotowoltaiki w Polsce wydaje się obiecująca. Zwiększone inwestycje, rozwój nowych technologii oraz rosnąca świadomość ekologiczna wśród konsumentów przyczyniają się do szybkiego rozwoju tego sektora. Dzięki odpowiednim działaniom legislacyjnym i inwestycyjnym Polska może stać się jednym z czołowych krajów w dziedzinie odnawialnych źródeł energii.


Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
bottom of page