top of page
  • Zdjęcie autoraAnita Żmudzińska

Zmiany w Programie „Czyste Powietrze” 2024: Czyste Powietrze Nowe Zasady i Możliwości?

Na zdjęciu znajduje się nowoczesny dom na zewnątrz, wyposażony w panele słoneczne na dachu oraz wiatrak obok. Przed domem stoi rodzina złożona z trzech osób: mężczyzny, kobiety i dziecka. Patrzą na plan architektoniczny dotyczący ekologicznych ulepszeń domu. W tle widać bujny zielony ogród, co podkreśla dbałość o środowisko i wykorzystanie czystej energii. Zdjęcie ma szeroki format, odpowiedni dla nagłówka bloga lub ilustracji artykułu na temat zmian w programie "Czyste Powietrze" 2024.


Program „Czyste Powietrze” to kluczowa inicjatywa rządu polskiego, mająca na celu poprawę jakości powietrza oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych. W ostatnich latach program był stale udoskonalany, a od 22 kwietnia 2024 roku wprowadzono kolejne zmiany, które mają na celu dalsze zwiększenie jego skuteczności oraz ochronę beneficjentów przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. W niniejszym artykule szczegółowo omówimy, na czym polegają te zmiany i jakie nowe zasady będą obowiązywać w ramach programu.


Lista Zielonych Urządzeń i Materiałów (ZUM)

Jedną z najważniejszych zmian wprowadzonych w nowej edycji programu jest obowiązkowa Lista Zielonych Urządzeń i Materiałów (ZUM). To lista urządzeń grzewczych i materiałów izolacyjnych, które zostały sprawdzone pod kątem efektywności i bezpieczeństwa przez niezależne akredytowane laboratoria. Celem tej listy jest zapewnienie, że urządzenia dotowane z programu spełniają wysokie standardy jakości oraz nie narażają mieszkańców na dodatkowe koszty wynikające z ich niewłaściwego działania. Jest to odpowiedź na rosnące obawy dotyczące nieuczciwych praktyk producentów i dystrybutorów urządzeń grzewczych.

W praktyce oznacza to, że od 14 czerwca 2024 roku dotacje będą przyznawane tylko na urządzenia z listy ZUM. Dotyczy to głównie pomp ciepła oraz kotłów zgazowujących drewno i kotłów na pellet. Urządzenia te muszą spełniać rygorystyczne normy techniczne, a ich jakość musi być potwierdzona odpowiednimi badaniami. Producenci i dystrybutorzy mają czas do 13 czerwca 2024 roku na uzupełnienie dokumentacji i dostarczenie wyników badań potwierdzających parametry techniczne urządzeń.

Zmiany te mają na celu zapobieganie sytuacjom, w których nieefektywne urządzenia są używane bez odpowiedniej termomodernizacji, co prowadzi do wyższych rachunków za ogrzewanie. Dotyczy to zarówno beneficjentów programu, jak i producentów, którzy muszą teraz spełniać surowsze wymagania, aby ich urządzenia zostały uwzględnione na liście ZUM.


Najwyższy Poziom Dofinansowania

Kolejną istotną zmianą wprowadzoną w programie „Czyste Powietrze 2024” jest zasada dotycząca najwyższego poziomu dofinansowania. Dotyczy to głównie części 3. programu, która pozwala na uzyskanie najwyższego poziomu wsparcia finansowego dla osób o najniższych dochodach. Zgodnie z nowymi zasadami, beneficjent, który skorzysta z tego poziomu dofinansowania na dany budynek, będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie kolejnych budynków wyłącznie na podstawowym poziomie (część 1 programu). Oznacza to, że każda osoba ma tylko jedną szansę na uzyskanie najwyższego poziomu dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Nowa zasada ma na celu zapewnienie sprawiedliwego i skutecznego wykorzystania środków publicznych. Ma także przeciwdziałać sytuacjom, w których beneficjenci starają się uzyskać maksymalne wsparcie dla wielu budynków, co może prowadzić do nadużyć. Przykładowo, jeśli ktoś złoży wniosek o dofinansowanie do 21 kwietnia 2024 roku, zmiany go nie dotyczą. Natomiast jeśli złoży wniosek od 22 kwietnia do 13 czerwca 2024 roku, będzie miał okres przejściowy, który pozwala na skorzystanie z najwyższego poziomu dofinansowania tylko raz. Po 14 czerwca 2024 roku każdy wniosek o najwyższy poziom dofinansowania będzie rozpatrywany zgodnie z nowymi zasadami.


Prefinansowanie i Pełnomocnictwo

Nowe zasady programu „Czyste Powietrze” doprecyzowują również kwestie związane z prefinansowaniem i pełnomocnictwem. W przypadku umowy dotacji z prefinansowaniem, beneficjent musi teraz złożyć do właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) podpisaną dyspozycję wypłaty wraz z kopią faktury zaliczkowej. Warunek ten jest konieczny do wypłaty zaliczki na konto wykonawcy. Ponadto wprowadzono wymóg pełnomocnictwa z podpisem własnoręcznym notarialnie poświadczonym dla składania wniosków przez pełnomocnika.

Te zmiany mają na celu zwiększenie przejrzystości i zapewnienie, że środki z programu są wykorzystywane zgodnie z założeniami. Prefinansowanie jest kluczowe dla wielu beneficjentów, którzy potrzebują wsparcia finansowego na rozpoczęcie inwestycji w termomodernizację. Teraz, aby otrzymać zaliczkę, beneficjent musi dostarczyć odpowiednią dokumentację, co zapewnia lepszą kontrolę nad wydatkowaniem środków.


Nowe Źródła Finansowania

Zdjęcie przedstawia salę konferencyjną, w której grupa profesjonalistów prowadzi rozmowę na temat wyświetlanego na ekranie wykresu lub diagramu. Różnorodni profesjonaliści aktywnie dyskutują i wskazują na diagram. Sala ma oficjalny charakter z dużym stołem, laptopami i dokumentami. Zdjęcie ma szeroki format, odpowiedni do nagłówka bloga lub ilustracji artykułu o nowych źródłach finansowania programu „Czyste Powietrze” w 2024 roku.

Program „Czyste Powietrze” uzyskał nowe źródła finansowania, co ma zapewnić jego stabilność i ciągłość w najbliższych latach. W ramach unijnego programu FEnIKS podpisano szesnaście umów, które zapewniają 6,4 miliarda złotych na lata 2024–2029. Środki te mają wesprzeć ponad 145 tys. gospodarstw domowych, umożliwiając wymianę ponad 111 tys. źródeł ciepła oraz modernizację około 100 tys. budynków.

To nowe finansowanie jest ważne, ponieważ program „Czyste Powietrze” jest jednym z największych w historii Polski inicjatyw ekologicznych, mających na celu poprawę jakości powietrza. Dzięki dodatkowym środkom program będzie mógł nadal działać na dużą skalę, pomagając setkom tysięcy polskich gospodarstw domowych w termomodernizacji i wymianie starych pieców. Ta stabilność finansowa jest kluczowa dla osiągnięcia celów programu, które obejmują redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych.


Dofinansowanie w Programie „Czyste Powietrze 2024”

Maksymalna kwota dofinansowania w programie „Czyste Powietrze” w 2024 roku pozostaje na tym samym poziomie co w 2023 roku, wynosząc 135 tys. zł, z dodatkowym wsparciem 1200 zł na audyt energetyczny. Program skierowany jest do osób, które zarabiają rocznie nie więcej niż 135 tys. zł. Dofinansowanie może być użyte na różne aspekty termomodernizacji, w tym na wymianę starych pieców, docieplenie ścian, montaż instalacji centralnego ogrzewania, a nawet na instalację fotowoltaiczną.

Wprowadzenie nowych zasad, takich jak lista ZUM, ma zapewnić, że urządzenia używane w ramach programu są najwyższej jakości i spełniają surowe normy techniczne. Dzięki temu beneficjenci mogą być pewni, że korzystają z rozwiązań, które są nie tylko ekologiczne, ale także efektywne ekonomicznie. Program ma na celu również wspieranie osób o najniższych dochodach, oferując im prefinansowanie, które pomaga w rozpoczęciu inwestycji.


Składanie wniosków o dofinansowanie

Istnieje kilka sposobów na złożenie wniosku o dofinansowanie. Wnioskodawcy mogą skorzystać z internetowego Portalu Beneficjenta, zarejestrować konto, wypełnić wniosek online i przesłać go elektronicznie do odpowiedniego wfośigw. Portal umożliwia również pobranie elektronicznej wersji wniosku do wypełnienia offline, który można następnie wydrukować, podpisać i wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście do właściwego funduszu.

W przypadku wniosków o dotację z prefinansowaniem, proces składania wniosków jest nieco inny. Wnioski muszą być składane za pośrednictwem serwisu GWD (Generator Wniosków o Dotacje). Wnioskodawca może użyć podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, aby podpisać wniosek. Jeśli nie ma możliwości skorzystania z podpisu elektronicznego, istnieje opcja wydrukowania formularza, ręcznego podpisania i wysłania pocztą lub dostarczenia do punktu informacyjno-konsultacyjnego w gminie.


Czyste Powietrze Warunki kwalifikowalności do dofinansowania

Program „Czyste Powietrze” ma określone warunki kwalifikowalności, które muszą być spełnione, aby uzyskać dofinansowanie. Główne warunki to:

  • Zezłomowanie starego kotła: Podstawowym wymogiem jest likwidacja starego, nieefektywnego kotła na paliwo stałe. Program nie dotuje nowych kotłów na paliwo stałe, które nie spełniają co najmniej wymagań 5 klasy według normy EN 303-5.

  • Dochody beneficjenta: Aby kwalifikować się do dofinansowania, roczne dochody beneficjenta nie mogą przekraczać 135 tys. zł. Osoby o niższych dochodach mogą ubiegać się o podwyższony lub najwyższy poziom dofinansowania.

  • Wymiana kotła na urządzenie z listy ZUM: Nowe zasady programu „Czyste Powietrze” wymagają, aby wymieniane urządzenia grzewcze były wpisane na listę ZUM, co gwarantuje ich jakość i efektywność.

  • Audyt energetyczny: Dla maksymalnej kwoty dofinansowania konieczne jest przeprowadzenie audytu energetycznego, który określa zakres termomodernizacji oraz wymagań dotyczących efektywności energetycznej.


Inne kategorie kosztów kwalifikowanych W programie Czyste Powietrze 2024

Program „Czyste Powietrze” oferuje dofinansowanie nie tylko na wymianę kotłów i instalacji grzewczej, ale również na wiele innych kategorii związanych z termomodernizacją budynków. Wśród nich znajdują się:

  • Ocieplenie przegród budowlanych: Program umożliwia dofinansowanie na ocieplenie ścian, dachów i podłóg, co przyczynia się do zwiększenia efektywności energetycznej budynków.

  • Stolarka okienna i drzwiowa: Wymiana okien i drzwi na bardziej energooszczędne jest również kwalifikowalna do dofinansowania, pod warunkiem, że spełniają one określone normy techniczne.

  • Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła: Program wspiera instalację systemów wentylacji mechanicznej, które poprawiają jakość powietrza wewnątrz budynków i zwiększają efektywność energetyczną.

  • Mikroinstalacje fotowoltaiczne: W ramach programu można również uzyskać dofinansowanie na instalację systemów fotowoltaicznych, które pozwalają na produkcję własnej energii elektrycznej.


Wsparcie Banku Światowego

Program „Czyste Powietrze” korzysta z wsparcia Banku Światowego, który dostarcza nie tylko finansowania, ale także doradztwo w zakresie skutecznej realizacji i dalszego rozwoju programu. Umowa z Bankiem Światowym zapewnia dodatkowe środki finansowe w wysokości 250 mln EUR, a także wsparcie doradcze ekspertów, które ma pomóc w dostosowywaniu programu do potrzeb beneficjentów w Polsce.

Doradztwo ze strony Banku Światowego jest szczególnie cenne, ponieważ opiera się na doświadczeniach z innych krajów, gdzie realizowano podobne programy. Eksperci z Banku Światowego współpracują z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w celu monitorowania postępów programu oraz opracowywania rozwiązań dla wyzwań pojawiających się podczas realizacji projektu.


Rola Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska odgrywa kluczową rolę w nadzorze nad programem „Czyste Powietrze”. Ministerstwo jest odpowiedzialne za koordynację działań, prowadzenie negocjacji z Bankiem Światowym oraz współpracę nad strategiami poprawy jakości powietrza w Polsce. To dzięki ścisłej współpracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Bankiem Światowym możliwe jest efektywne wdrażanie programu „Czyste Powietrze”.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska odpowiada za ustalanie polityki klimatycznej kraju, a jednym z jego priorytetów jest walka ze smogiem i emisją gazów cieplarnianych. Program „Czyste Powietrze” jest ważnym narzędziem w tej walce, ponieważ pomaga gospodarstwom domowym przejść na bardziej ekologiczne i energooszczędne systemy grzewcze. Ministerstwo aktywnie wspiera program, zapewniając niezbędne zasoby i koordynację z innymi instytucjami rządowymi, aby program działał sprawnie i skutecznie.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska dąży również do zwiększenia świadomości społecznej na temat znaczenia poprawy jakości powietrza. Organizuje kampanie edukacyjne i informacyjne, które mają na celu zachęcenie Polaków do inwestowania w termomodernizację swoich domów i przejście na czystsze źródła energii. Współpraca z mediami, organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami jest kluczowa dla promowania programu „Czyste Powietrze” i osiągnięcia jego celów.


Przewidywany wpływ na środowisko

Jednym z głównych celów programu „Czyste Powietrze” jest znaczące zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Stare kotły na paliwo stałe, często nazywane „kopciuchami”, są głównymi źródłami zanieczyszczeń, które przyczyniają się do powstawania smogu w wielu polskich miastach i miasteczkach. Wymiana tych kotłów na nowoczesne, energooszczędne systemy grzewcze jest kluczowym krokiem w poprawie jakości powietrza i redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Poprawa jakości powietrza ma bezpośredni wpływ na zdrowie publiczne. Zanieczyszczenie powietrza jest powiązane z różnymi problemami zdrowotnymi, takimi jak choroby układu oddechowego, sercowo-naczyniowego czy alergie. Program „Czyste Powietrze” ma na celu poprawę zdrowia społeczeństwa poprzez zmniejszenie ilości szkodliwych substancji w atmosferze.


Program „Czyste Powietrze” 2024 a gospodarka

Poza korzyściami dla środowiska i zdrowia publicznego, program „Czyste Powietrze” ma również znaczący wpływ na gospodarkę. Dofinansowania na termomodernizację i wymianę źródeł ciepła stymulują sektor budowlany i energetyczny, generując nowe miejsca pracy i pobudzając lokalne gospodarki. Firmy zajmujące się produkcją i instalacją urządzeń grzewczych oraz materiałów izolacyjnych mogą korzystać z dodatkowych zamówień, co przyczynia się do wzrostu gospodarczego.

Ponadto program „Czyste Powietrze” promuje innowacje w dziedzinie technologii grzewczych. Wprowadzenie listy ZUM wymaga od producentów spełnienia surowych norm jakości, co zachęca do inwestowania w badania i rozwój. To z kolei prowadzi do wprowadzenia na rynek bardziej efektywnych i ekologicznych urządzeń, które mogą być stosowane nie tylko w Polsce, ale także na rynkach międzynarodowych.


Przyszłość programu „Czyste Powietrze”

Program „Czyste Powietrze” to długoterminowa inicjatywa, której celem jest znacząca poprawa jakości powietrza w Polsce do 2030 roku. W miarę jak program rozwija się i dostosowuje do zmieniających się warunków, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, NFOŚiGW oraz inni partnerzy będą nadal pracować nad jego skuteczną realizacją.

W przyszłości program może zostać rozszerzony o nowe kategorie dofinansowania, takie jak odnawialne źródła energii czy inteligentne systemy zarządzania energią. Wraz z rozwojem technologii i rosnącą świadomością ekologiczną, program „Czyste Powietrze” ma potencjał, by stać się jeszcze bardziej kompleksowym i skutecznym narzędziem w walce ze smogiem i zmianami klimatycznymi.


Jak uzyskać więcej informacji?

Aby uzyskać więcej informacji na temat programu „Czyste Powietrze” oraz dowiedzieć się, jak złożyć wniosek o dofinansowanie, warto odwiedzić oficjalną stronę programu. Znajdziesz tam nie tylko szczegółowe instrukcje i dokumenty do pobrania, ale także listę kontaktów do lokalnych Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które odpowiadają za obsługę wniosków i udzielanie wsparcia beneficjentom.

Program „Czyste Powietrze” to szansa dla każdego, kto chce przyczynić się do poprawy jakości powietrza i jednocześnie zwiększyć efektywność energetyczną swojego domu. Dzięki dofinansowaniu i wsparciu naszych ekspertów, termomodernizacja i wymiana starych pieców stają się bardziej dostępne i opłacalne. 

Skorzystaj z tej szansy i dołącz do programu „Czyste Powietrze”, aby uczynić swój dom bardziej ekologicznym i przyjaznym dla środowiska.


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page