top of page
  • Writer's pictureAnita Żmudzińska

Katowickie TBS Wprowadza Zieloną Energię: Kolejne Umowy na Instalacje Fotowoltaiczne

Zdjęcie przedstawia widok z lotu ptaka na nowoczesne osiedle mieszkaniowe, na którego dachach zamontowane są panele fotowoltaiczne. Budynki tworzą półokrąg wokół zielonego skweru z placem zabaw, otoczonego drzewami i roślinnością. Wokół osiedla znajdują się parkingi z zaparkowanymi samochodami. Instalacje fotowoltaiczne na dachach świadczą o zaangażowaniu osiedla w odnawialne źródła energii i dążeniu do zrównoważonego rozwoju.
Źródło zdjęcia: TBS Katowice


Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Katowicach (KTBS) nie zwalnia tempa w zakresie inwestycji w odnawialne źródła energii. Ostatnie umowy na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych to kolejny krok w kierunku bardziej zrównoważonej i ekologicznej przyszłości. Dotychczas zamontowano panele fotowoltaiczne na dachach 13 budynków z 49, co stanowi ważny element w strategii energetycznej Katowic.


Sukces Projektów w 2023 Roku

W roku 2023 KTBS zrealizowało kilka znaczących projektów dotyczących montażu i rozbudowy instalacji fotowoltaicznych. Na dachach budynków przy ul. Szerokiej 21, 23 i 25 zamontowano panele o łącznej mocy 37,80 kWp (12,60 kWp na każdym budynku). Dodatkowo, instalacje przy ul. Szerokiej 17 i 19 zostały rozbudowane z 9,85 kWp do 27,48 kWp. To pozwoliło na zwiększenie produkcji energii do prawie 65 MWh rocznie.


Znaczące Dofinansowanie z Programu Termo Grant OZE

Wszystkie te inwestycje zostały sfinansowane dzięki wsparciu banku BGK, który pokrył ponad 40% kosztów netto w ramach programu Termo Grant OZE z Krajowego Programu Odbudowy (KPO). Na przykład, dla jednej z katowickich inwestycji wypłacono grant w wysokości ponad 84 tys. zł, przy całkowitym koszcie inwestycji wynoszącym ponad 183 tys. zł. Druga inwestycja uzyskała grant w wysokości ponad 37 tys. zł, przy koszcie całkowitym wynoszącym ponad 83 tys. zł.


System On-Grid Bez Magazynów Energii

Zainstalowane systemy fotowoltaiczne działają w rozwiązaniu on-grid, co oznacza brak magazynów energii. Wytworzony prąd jest na bieżąco zużywany do oświetlania klatek schodowych, wind oraz zasilania systemu wentylacji mechanicznej. W okresach największego nasłonecznienia, nadwyżki energii są przekazywane do sieci elektroenergetycznej, a ich ekwiwalent można odbierać w okresach mniejszej produkcji prądu.


Ambitne Plany na Przyszłość

Katowickie TBS planuje dalsze inwestycje w latach 2024-2025. Janusz Olesiński, Prezes KTBS, poinformował o złożeniu 13 kolejnych wniosków o dofinansowanie w ramach Programu TERMO (KPO), które zostały pozytywnie rozpatrzone. Planowane inwestycje obejmują montaż instalacji fotowoltaicznych na dachach kolejnych budynków, a całkowita kwota inwestycji wyniesie około 1 mln zł. Realizacja rozpocznie się jeszcze w tym roku, a łączna moc planowanych instalacji ma wynieść 321,75 kWp, z roczną produkcją energii szacowaną na około 307,614 MWh.


Korzyści Finansowe i Środowiskowe

Obecnie zamontowane instalacje fotowoltaiczne przynoszą korzyści zarówno finansowe, jak i środowiskowe. Redukcja emisji CO2 wynosi około 191 ton, tlenku siarki (SO2) o około 136 kg, tlenku azotu (NO2) o około 136 kg, tlenku węgla (CO) o około 64 kg, a pyłu całkowitego o około 6 kg rocznie. To znaczący wkład w ochronę środowiska i poprawę jakości powietrza w Katowicach.


Wzrost Zainteresowania Programem Grant OZE

Program grantowy OZE, uruchomiony przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), cieszy się dużym zainteresowaniem. Dotychczas o dofinansowanie wystąpiło ponad 2,4 tys. wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Grant OZE można przeznaczyć na zakup, montaż i budowę nowej instalacji OZE lub jej modernizację, co znacznie ułatwia realizację ekologicznych projektów.


Przykład Inwestycji z Szybkim Zwrotem

Ministerstwo Rozwoju podaje przykład jednej z inwestycji zasilanych grantem OZE – system fotowoltaiczny o mocy 50 kW uruchomiony na dachu budynku przy ul. Kondratowicza w Warszawie. Inwestycja kosztowała 220 tys. zł netto, z czego połowa została pokryta grantem OZE. Roczna produkcja energii o wartości około 30 tys. zł pozwala na zwrot z inwestycji po zaledwie 4 latach.


Przykład Technicznej i Ekonomicznej Analizy Instalacji Fotowoltaicznej

Podczas planowania instalacji fotowoltaicznych, Katowickie TBS przeprowadza szczegółowe analizy techniczne i ekonomiczne, aby zapewnić optymalne wykorzystanie środków i osiągnięcie maksymalnych korzyści. Proces ten obejmuje ocenę nasłonecznienia dachów, potencjalne przeszkody terenowe, a także prognozy dotyczące zużycia energii w poszczególnych budynkach. Dzięki temu możliwe jest dostosowanie mocy instalacji do rzeczywistych potrzeb energetycznych oraz minimalizacja strat energetycznych.


Proces Instalacji i Utrzymania

Proces instalacji paneli fotowoltaicznych w Katowicach obejmuje kilka etapów, zaczynając od szczegółowego planowania, poprzez uzyskanie niezbędnych pozwoleń, aż po finalne montaż i uruchomienie systemu. Każdy etap jest ściśle monitorowany, aby zapewnić wysoką jakość wykonania oraz zgodność z przepisami. Po zamontowaniu, systemy są regularnie kontrolowane i konserwowane, aby zapewnić ich długotrwałą i niezawodną pracę.


Wpływ na Lokatorów

Montaż instalacji fotowoltaicznych ma również bezpośredni wpływ na lokatorów budynków. Dzięki produkcji własnej energii, zmniejszają się koszty eksploatacyjne budynków, co może prowadzić do obniżenia opłat czynszowych. Dodatkowo, mieszkańcy mogą czuć się bardziej komfortowo wiedząc, że ich budynki korzystają z ekologicznych źródeł energii, co przekłada się na poprawę jakości życia i zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko.


Wsparcie Edukacyjne i Informacyjne

KTBS nie tylko inwestuje w instalacje, ale również prowadzi działania edukacyjne i informacyjne dla mieszkańców. Organizowane są spotkania, warsztaty i szkolenia, podczas których lokatorzy mogą dowiedzieć się więcej o korzyściach płynących z wykorzystania energii odnawialnej oraz o tym, jak sami mogą przyczynić się do oszczędzania energii w codziennym życiu. Tego rodzaju inicjatywy budują świadomość ekologiczną i promują proaktywne podejście do ochrony środowiska.


Przyszłość Energetyczna Katowic

Katowice, dzięki działaniom KTBS, stają się miastem przykładem w zakresie zrównoważonego rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Długoterminowe plany inwestycyjne obejmują nie tylko instalacje fotowoltaiczne, ale również inne technologie OZE, takie jak pompy ciepła czy systemy odzysku ciepła z wentylacji. W ten sposób Katowice dążą do zmniejszenia swojej zależności od paliw kopalnych i obniżenia emisji gazów cieplarnianych.


Wyzwania i Bariery

Podczas realizacji projektów OZE, KTBS napotyka również na różnorodne wyzwania i bariery. Jednym z nich są koszty początkowe inwestycji, które mimo dofinansowań, wciąż mogą stanowić znaczną barierę dla wielu wspólnot mieszkaniowych. Dodatkowo, proces uzyskiwania pozwoleń budowlanych oraz skomplikowane procedury administracyjne mogą wydłużać czas realizacji projektów. Niemniej jednak, KTBS konsekwentnie pokonuje te przeszkody, dążąc do realizacji swoich celów.


Globalne Trendy i Lokalne Inicjatywy

Globalne trendy w energetyce wyraźnie wskazują na rosnące znaczenie odnawialnych źródeł energii. Polityki klimatyczne oraz międzynarodowe zobowiązania stawiają przed nami wyzwania związane z koniecznością ograniczenia emisji i zwiększenia udziału OZE w miksie energetycznym. Inicjatywy takie jak te realizowane przez KTBS wpisują się w te globalne trendy, pokazując, że lokalne działania mogą mieć znaczący wpływ na globalne cele klimatyczne.


Współpraca i Partnerstwo

Sukces inwestycji KTBS w dużej mierze zależy od współpracy i partnerstwa z różnymi instytucjami i organizacjami. Wsparcie ze strony banku BGK, programów rządowych oraz lokalnych władz jest kluczowe dla realizacji projektów. Współpraca z ekspertami i firmami zajmującymi się instalacjami fotowoltaicznymi zapewnia najwyższą jakość i efektywność systemów. Długofalowe partnerstwa pozwalają również na dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, co przyczynia się do ciągłego rozwoju technologii i metod zarządzania energią.

Katowickie TBS, dzięki dynamicznemu rozwojowi inwestycji w fotowoltaikę, staje się liderem w dziedzinie zielonej energii w regionie. Działania te przynoszą nie tylko korzyści ekonomiczne, ale również środowiskowe, przyczyniając się do redukcji emisji szkodliwych substancji. 

Zachęcamy wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie oraz inne jednostki do korzystania z możliwości oferowanych przez programy dofinansowania OZE. Zainwestuj w przyszłość, zainwestuj w fotowoltaikę!


Nie czekaj, działaj teraz! Sprawdź, jak możesz skorzystać z programów dofinansowania i dołącz do grona tych, którzy dbają o naszą planetę. Więcej informacji znajdziesz na stronie BGK oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii.Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page