top of page

Dofinansowania

Szybki przewodnik dla właścicieli domów

<

Czyste powietrze

Dofinansowanie "Czyste Powietrze" to unikalna szansa dla właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych w Polsce. Program skupia się na kompleksowej termomodernizacji oraz wymianie starych i nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne, spełniające najwyższe normy. Czy wiesz, że możesz otrzymać dotację nawet do 135 000 zł? Dla przeciętnego Polaka może to być znaczące wsparcie finansowe.Kto może skorzystać z Dofinansowania?

Jeżeli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego, ten program jest dla Ciebie. Warto jednak sprawdzić, czy Twój dom posiada wyodrębnioną księgę wieczystą.


Co obejmuje Dofinansowanie?

Program wspiera kompleksową termomodernizację budynków oraz wymianę przestarzałych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne, zgodne z najwyższymi standardami.


Kwoty Dofinansowania:

Podstawowy Poziom Dofinansowania:


 • Do 66 000 zł dla podstawowego poziomu,

 • Do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu,

 • Do 135 000 zł dla najwyższego poziomu.

Dodatkowo, niezależnie od poziomu, istnieje możliwość uzyskania do 1 200 zł na audyt energetyczny.


Formy Dofinansowania:


Dotacja:

 • Kwota dofinansowania zależna od rodzaju przeprowadzonych prac.

 • Dotacja na Częściową Spłatę Kapitału Kredytu Bankowego:

 • Dostępna opcja w wybranych bankach, wspomagająca spłatę kapitału kredytu.


Rodzaje Wspieranych Przedsięwzięć:


Opcja 1:


 • Demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe,

 • Zakup i montaż pompy ciepła powietrze-woda lub gruntowej pompy ciepła,

 • Dodatkowe prace, takie jak demontaż i montaż instalacji ogrzewania, mikroinstalacji fotowoltaicznej, wentylacji mechanicznej, ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych.


Kwoty Maksymalnej Dotacji w Opcji 1:


 • Przedsięwzięcie obejmujące kompleksową termomodernizację:

 • 66 000 zł (z instalacją PV) / 60 000 zł (bez instalacji PV)

 • Przedsięwzięcie nie obejmujące kompleksowej termomodernizacji:

 • 41 000 zł (z instalacją PV) / 35 000 zł (bez instalacji PV)

 • Audyt energetyczny: 1 200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć)


Opcja 2:


 • Demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe,

 • Zakup i montaż innego źródła ciepła,

 • Dodatkowe prace takie jak demontaż i montaż instalacji ogrzewania, mikroinstalacji fotowoltaicznej, wentylacji mechanicznej, ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych.


Kwoty Maksymalnej Dotacji w Opcji 2:


 • Przedsięwzięcie obejmujące kompleksową termomodernizację:

 • 56 000 zł (z instalacją PV) / 50 000 zł (bez instalacji PV)

 • Przedsięwzięcie nie obejmujące kompleksowej termomodernizacji:

 • 31 000 zł (z instalacją PV) / 25 000 zł (bez instalacji PV)

 • Audyt energetyczny: 1 200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć)


Korzyści dla Beneficjentów:


 • Znaczne Oszczędności:

 • Inwestycje w ekologiczne technologie przyczyniają się do ochrony środowiska.

 • Nowoczesne źródła ciepła i termomodernizacja poprawią komfort życia w Twoim domu.

 • Inwestycje te wpłyną na efektywność energetyczną Twojego budynku.


Opcja 3 

Oprócz wcześniej omówionych opcji, dla beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania, dostępne są dodatkowe formy wsparcia.


Formy Dofinansowania:


 • Dotacja (bez ścieżki bankowej):

Beneficjenci otrzymują wsparcie finansowe w postaci dotacji, nie wymagając ścieżki bankowej.

 • Dotacja z Prefinansowaniem:

Dotacja, która obejmuje prefinansowanie, ułatwiając beneficjentom szybsze rozpoczęcie prac.

 • Pożyczka dla Gmin:

Uzupełniające finansowanie dla beneficjentów, uruchamiane w późniejszym terminie.


Rodzaje Wspieranych Przedsięwzięć w Opcji 3:


 • Przedsięwzięcie nie obejmuje wymiany źródła ciepła na paliwo stałe, ale może zawierać:

 • Zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

 • Zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych.

 • Wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.


Kwoty Maksymalnej Dotacji w Opcji 3:


 • Przedsięwzięcie obejmujące kompleksową termomodernizację:

  • 70 000 zł (z instalacją PV)

  • 60 000 zł (bez instalacji PV)

 • Przedsięwzięcie nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji:

  • 40 000 zł (z instalacją PV)

  • 35 000 zł (bez instalacji PV)

 • Audyt energetyczny:

  • 1 200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć)


Kto może skorzystać?

Beneficjenci:


 • Osoby fizyczne, które spełniają warunki, takie jak:

 • Właściciele/współwłaściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

 • Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza ustalonych kwot.

 • Prawo do zasiłków, potwierdzone stosownym zaświadczeniem.


W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:

 • Dochód z prowadzenia działalności gospodarczej za rok nie przekracza dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.


Dołącz do Programu "Czyste Powietrze" i korzystaj z dodatkowych opcji dofinansowania! Oszczędzaj, dbaj o środowisko, i poprawiaj jakość życia w swoim domu!


Program Czyste Powietrze – zasady poszczególnych etapów


Krok Pierwszy 


W drodze do uzyskania dofinansowania pierwszym jest zweryfikowanie zapotrzebowania budynku na ciepło. Możesz je poznać dzięki przeprowadzeniu audytu energetycznego (na który również możesz otrzymać dotację) lub uproszczonej analizy energetycznej.


Następny etap to złożenie wniosku – osobiście lub online poprzez Portal Beneficjenta bądź platformę gov.pl. Wypełnij formularz, podpisz go i złóż w odpowiednim oddziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – wybierz właściwy dla adresu budynku, który będzie poddany termomodernizacji. Wniosek możesz też złożyć osobiście w urzędzie gminy, która zawarła porozumienie w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji programu z WFOŚiGW. Jeśli planujesz wnioskować o kredyt na termomodernizację, podanie o dotację złóż razem z wnioskiem o kredyt w banku.


Do formularza dołącz zaświadczenie o Twoim rocznym dochodzie (nie może on przekraczać 135 tys. zł), wydane przez wójta, burmistrza lub prezydenta.


Regulamin programu priorytetowego Czyste Powietrze zakłada prace związane z wymianą starego źródła ciepła na nowoczesne i ekologiczne urządzenie


Drugi krok 

To wyrażenie zgody na wizytę kontrolerów z NFOŚiGW/WFOŚiGW. Regulamin programu priorytetowego Czyste Powietrze zakłada prace związane z wymianą starego, nieefektywnego źródła ciepła (najczęściej kotła węglowego) na nowoczesne i ekologiczne urządzenie, np. pompy ciepła. Urzędnicy mogą zatem skontrolować istniejące domy, aby sprawdzić, czy znajdują się w nich kotły starego typu. Warto wiedzieć, że możliwa jest także kontrola przedsięwzięcia w zakresie jego trwałości (utrzymania projektu) w terminie do 5 lat.


 Krok Trzeci


Kolejnym etapem udziału w programie jest podpisanie umowy na dotację lub pożyczkę. W przypadku kredytu warunki spłaty ustala bank, który udziela kredytu z własnych środków.


 Krok Czwarty


Etap czwarty to realizacja inwestycji. Regulamin Czyste Powietrze zakłada możliwość dofinansowania następujących prac:


 • wymiany starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakupu i montażu nowych źródeł ciepła spełniających wymagania programu,

 • docieplenia przegród budynku,

 • wymiany okien i drzwi,

 • instalacji urządzeń wykorzystujących OZE (takich jak panele fotowoltaiczne),

 • montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

 • Po złożeniu wniosku o płatności środki mogą być wypłacone w kilku transzach po zrealizowaniu poszczególnych etapów przedsięwzięcia. Wnioski rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku (14 dni w przypadku wniosku o kredyt).


Program Czyste Powietrze warunki – kto może wziąć udział w programie?


Według regulaminu programu Czyste Powietrze jego beneficjentami mogą być osoby fizyczne, które są właścicielami istniejących domów jednorodzinnych lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, których roczny dochód nie przekracza 100 tys. zł. Podstawowym warunkiem skorzystania z dotacji dla budynków istniejących jest wymiana starego kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu.


Zgodnie z zasadami Czystego Powietrza nowe źródła ciepła muszą spełniać określone warunki techniczne. Warto więc pamiętać o tym, że:


 • jeśli budynek jest podłączony do sieci gazowej, nie udziela się dofinansowania na kotły na paliwa stałe,

 • wymienione źródło ciepła musi być całkowicie wyłączone z użytku.


Jeśli planujesz wymianę systemu ocieplenia lub budowę nowego domu, koniecznie weź pod uwagę dotację w ramach programu Czyste Powietrze. Według obecnych planów program potrwa do 2029 r., ale jego warunki co jakiś czas się zmieniają – dlatego warto śledzić informacje na bieżąco.


Zmiany w programie od 2023 roku.


Jeśli chodzi o Czyste Powietrze 3.0 wprowadza istotne zmiany w programie na rok 2023, mające na celu skuteczniejsze wspieranie beneficjentów w dziedzinie wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji domów. Dotychczasowe kwoty dofinansowania uległy zwiększeniu, a także wprowadzono nowe kryteria i możliwości dla korzystających z programu.


Od 3 stycznia 2023 roku obowiązują nowe warunki programu, obejmujące między innymi:

 • Zwiększenie Poziomów Dofinansowania:

  • Podstawowy poziom dofinansowania wzrośnie do 66.000 zł, podwyższony do 99.000 zł, a najwyższy do 135.000 zł w formie bezzwrotnej dotacji.

  • Szczególne promowanie efektywnych energetycznie rozwiązań, takich jak pompy ciepła powietrzne i gruntowe.


 • Możliwość Złożenia Dwóch Wniosków:

  • Beneficjenci, którzy już skorzystali z programu na wymianę pieca, mogą teraz złożyć drugi wniosek na częściową lub kompleksową termomodernizację budynku.


 • Audyt Energetyczny Budynku:

  • Wprowadzenie obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego budynku.


 • Ścieżka Bankowa Programu:

  • Umożliwienie uzyskania kredytu bankowego z dotacją na częściową spłatę zobowiązania na inwestycje rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.


 • Uproszczone Zasady Obsługi i Rozliczeń:

  • Skrócenie procedur i uproszczenie zasad obsługi i rozliczeń.


 • Eliminacja Kotłów na Biomasę Drzewną:

  • Wyeliminowanie możliwości dofinansowania kotłów na biomasę drzewną o emisyjności cząstek stałych przekraczającej 20 mg/m3 od 1 lipca 2023 roku.


 • Zmiany w Progu Dochodowym:

  • Podwyższenie progu dochodowego dla różnych poziomów dofinansowania, zapewniając dostęp do programu większej liczbie beneficjentów.


 • Prefinansowanie Inwestycji:

  • Beneficjenci podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania mogą ubiegać się o 50% dotacji przed rozpoczęciem prac remontowych, co pozwala na płynne przeprowadzenie inwestycji.


 • Maksymalne Dofinansowanie do Pompy Ciepła:

  • Maksymalne dofinansowanie do pompy ciepła w ramach programu Czyste Powietrze wynosić będzie 50.900 zł.


Oszczędzaj, dbaj o środowisko i poprawiaj jakość życia w swoim domu!

Did not find what your loking for 

Contact us and we will do our best to help Answers to our most frequently asked questions are just one click away.

bottom of page