top of page

Pomiary

System zarządzania i monitoringu zużycia energii mierzy jej konsumpcję za pomocą czujników i mierników, umożliwiając firmom optymalizację działania w celu uzyskania maksymalnych oszczędności i poprawy efektywności energetycznej.

Analiza

Narzędzia analityczne pozwalają zidentyfikować obszary wymagające optymalizacji. Pomagają również opracować spersonalizowane rozwiązania mające na celu redukcję strat i zwiększenie wydajności, a także realizację celów energetycznych oraz ograniczenie negatywnego wpływu firmy na środowisko.

Optymalizacja

Dzięki danym z systemu zarządzania energią kierownictwo firmy może podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące zużycia energii w celu redukcji kosztów, poprawy wydajności operacyjnej i zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko.

Optymalizacja energetyczna

i redukcja kosztów

Bez dokładnych pomiarów zużycia energii nie sposób nią skutecznie zarządzać

Analiza porównawcza i audyt

Poznaj potencjalne oszczędności na energii z odniesieniem do standardów branżowych.

Bieżące monitorowanie

Zyskaj wgląd w dane energetyczne w czasie rzeczywistym za pomocą intuicyjnych, łatwych w obsłudze pulpitów.

Alokacja kosztów

Sprawdź rzeczywiste koszty zużycia energii z uwzględnieniem taryf wielostrefowych.

Potwierdzone oszczędności

Inwestowanie bez sprawdzenia? Nie z systemem EMS. Weryfikuj swoje oszczędności w czasie rzeczywistym.

Łatwe raportowanie

Przedstawiaj postępy w realizacji projektu za pomocą zautomatyzowanych raportów 

i powiadomień.

Alerty w czasie rzeczywistym

Ustaw progi akceptowalności i otrzymuj alerty w razie odchyleń.

Korzyści

System zarządzania energią (EMS) pomaga firmom

skutecznie optymalizować zużycie energii.

i wiele więcej...

Bieżące monitorowanie

Zapobiegaj marnowaniu energii, podejmuj decyzje w oparciu o dane i reaguj błyskawicznie, aby skuteczniej realizować cele z zakresu wydajności energetycznej.

Wizualizacja danych

Skomplikowane dane zużycia energii przedstawione w przystępnej formie ułatwiają podejmowanie właściwych decyzji.

Prąd, gaz, woda…

Gromadzenie i analiza danych ze wszystkich obszarów umożliwia całościowe spojrzenie na efektywność firmy oraz podejmowanie właściwych decyzji w celu poprawy wydajności operacyjnej i energetycznej.

Alerty i powiadomienia

Trzymaj rękę na pulsie strategii zarządzania energią dzięki ciągłemu monitorowaniu i błyskawicznym alertom w razie problemów.

Analiza porównawcza

Porównywanie danych zużycia energii w całej organizacji pozwala na optymalizację energetyczną i osiągnięcie wyższego poziomu zrównoważonego rozwóju.

Równoważenie obciążenia i peak shaving

Optymalizacja zużycia energii zgodnie z zapotrzebowaniem pomaga w zarządzaniu zużyciem, redukcji strat i obniżeniu kosztów związanych ze szczytowymi obciążeniami.

Zarządzanie energią odnawialną

Łatwe zarządzanie źródłami energii odnawialnej oraz zużyciem w celu redukcji kosztów i zwiększenia wydajności.

Monitorowanie śladu węglowego

Zyskaj dokładniejszy obraz wpływu organizacji na środowisko i podejmuj świadome decyzje napędzające pozytywne zmiany.

Funkcje

Postaw na rewolucję w zarządzaniu energią z naszym wszechstronnym systemem EMS

ems_apps


Pomożemy Ci zmienić strategię zarządzania energią

Dzięki naszym profesjonalnym usługom przedsiębiorstwa z różnych branż są w stanie wdrożyć optymalną strategię zarządzania energią. Korzystając z najnowocześniejszego oprogramowania, mierzymy, analizujemy i optymalizujemy zużycie energii w obiektach klienta. Nasi specjaliści wspólnie z klientem identyfikują obszary umożliwiające redukcję strat energii i poprawę wydajności energetycznej. Dane i analizy w czasie rzeczywistym pozwalają podejmować świadome i trafne decyzje inwestycyjne, które prowadzą do długotrwałych oszczędności i zrównoważonego rozwoju. 

Pobierz naszą broszurę

Pobierz naszą broszurę, aby lepiej poznać nasz system zarządzania energią i dowiedzieć się, w jaki sposób Twoja firma może obniżyć koszty energii, poprawić wydajność i zminimalizować negatywny wpływ na środowisko dzięki analizie danych i zaawansowanym technologiom.

ems_broshure

Jak system zarządzania energia (EMS) rewolucjonizuje audyt energetyczny

System zarządzania energią, znany także jako EMS, jest kluczowym narzędziem w świecie audytu energetycznego. Jego zdolność do gromadzenia, analizowania i wizualizacji danych dotyczących zużycia energii przekształca sposób, w jaki przeprowadzany jest audyt energetyczny.

 

EMS umożliwia specjalistom z zakresu audytu energetycznego dokładne rozpoznanie potrzeb energetycznych danego obiektu. Służy on także do identyfikacji obszarów o nadmiernym zużyciu energii oraz do oceny efektywności działania różnych urządzeń.

 

Co więcej, rekomendacje dotyczące działań w celu poprawy efektywności energetycznej stają się bardziej precyzyjne dzięki informacjom dostarczanym przez EMS. W rezultacie, audyt energetyczny wspierany przez EMS prowadzi do lepszej optymalizacji zasobów energetycznych, co korzystnie wpływa na efektywność energetyczną oraz redukcję kosztów.

Zajrzyj do naszych blogów

 

System zarządzania energią

Zaawansowany system zarządzania energią pozwala skutecznie zredukować straty energii i poprawić wydajność energetyczną każdej firmy.

bottom of page