top of page
 • Zdjęcie autoraAlina Matsyura

Dofinansowanie dla turbin wiatrowych dla domu — Moja Elektrownia Wiatrowa kiedy rusza i jakie są zmiany?

Futurystyczna scena przedstawiająca kluczowe elementy programu wspierającego instalację małych turbin wiatrowych przy domach. W nowoczesnym, przyjaznym środowisku osiedlu mieszkalnym widać kilka domów wyposażonych w małe turbiny wiatrowe na dachach lub w pobliżu, zbierające energię wiatrową. Turbiny są smukłe i dobrze zintegrowane z architekturą domów, z systemami magazynowania energii widocznymi jako część całego zestawu. Spokojne, zielone otoczenie podkreśla aspekt zrównoważonego rozwoju, z czystym niebem i delikatnym wiatrem symbolizującym przejście na odnawialne źródła energii. Scena zawiera wizualne wskazówki dotyczące innowacji technologicznych i korzyści czystej energii, przekazując optymizm i duch przyszłościowy programu 'Moja Elektrownia Wiatrowa'.


Program „Moja Elektrownia Wiatrowa” zdobył aprobatę kierownictwa NFOŚiGW oraz pozytywną ocenę Europejskiego Banku Inwestycyjnego. To otwiera drogę do uruchomienia naboru wniosków jeszcze w tym roku, prawdopodobnie w drugim lub trzecim kwartale. Ten program, wspierany przez NFOŚiGW i Europejski Bank Inwestycyjny, ma pomóc właścicielom domów w zainstalowaniu małych turbin wiatrowych i systemów magazynowania energii.


Kluczowe informacje o programie Moja Elektrowania Wiatrowa:

 • Planowany Budżet: 400 milionów złotych

 • Czas trwania: 2024-2028

 • Planowany termin składania wniosków: Tryb ciągły do 31 grudnia 2028 r. lub do wyczerpania środków

 • Maksymalne finansowanie: Do 30 000 zł na turbiny wiatrowe (maks. 5 000 zł/kW) i do 17 000 zł na systemy magazynowania energii


Kwalifikowalność dla dofinansowania Moja Elektrownia Wiatrowa:

 • Turbiny wiatrowe: Program „Moja Elektrownia Wiatrowa” ma na celu wspieranie przydomowych turbin wiatrowych o maksymalnej mocy 20 kW i wysokości do 30 metrów. Ograniczenie wysokości może być istotne ze względu na kwestie bezpieczeństwa i wpływu na otoczenie. W trakcie konsultacji społecznych rozważano obniżenie tego limitu nawet do 5 metrów. Maksymalna moc 20 kW zapewnia jednak wystarczające zasilanie dla gospodarstwa domowego, umożliwiając pokrycie jego potrzeb energetycznych. Jednak ostateczne decyzje w sprawie wysokości turbin, które będą kwalifikować się do dofinansowania, nadal nie są znane, gdyż NFOŚiGW nie podał jeszcze tej informacji.

 • Magazynowanie energii: Dofinansowanie obejmuje również systemy magazynowania energii o minimalnej pojemności 2 kWh. Magazyny energii pozwalają na przechowywanie nadwyżek energii wytwarzanej przez turbinę wiatrową, umożliwiając korzystanie z niej w okresach niższej produkcji, na przykład przy słabym wietrze. Magazyny energii zwiększają też efektywność i stabilność systemu, umożliwiając optymalizację wykorzystania energii wytwarzanej przez turbinę.


Dodatkowe zmiany dofinansowania Moja Elektrownia wiatrowa

Ponadto planowane są dodatkowe zmiany w programie, wynikające z konsultacji społecznych:

 • Wykorzystanie energii: Energia z turbin powinna być głównie wykorzystywana na potrzeby gospodarstwa domowego, nie przekraczając 120% jego rocznego zużycia.

 • Zmiana beneficjentów: Jeśli nieruchomość zostanie sprzedana, nowy właściciel może przejąć prawa i obowiązki dotyczące dofinansowania.

Te zmiany mają na celu ułatwienie gospodarstwom domowym przejścia na bardziej zrównoważone źródła energii, minimalizując jednocześnie ich wpływ na środowisko i zapewniając bezpieczeństwo.


Obawy i wyzwania:

Eksperci wyrażają sceptycyzm w związku z programem „Moja Elektrownia Wiatrowa”, szczególnie pod kątem opłacalności inwestycji w małe turbiny wiatrowe. Kluczowe obawy dotyczą kilku głównych aspektów:

 1. Brak Producentów i Usługodawców: W Polsce brakuje firm, które specjalizują się w masowej produkcji i serwisowaniu małych turbin wiatrowych. Oznacza to ograniczony wybór dostępnych urządzeń i usług, co prowadzi do wyższych kosztów instalacji i konserwacji.

 2. Koszty i Dostępność: Małe turbiny wiatrowe są drogie, a ich dostępność na rynku jest ograniczona, co wynika z problemów z łańcuchem dostaw. Koszty rosną również przez ograniczoną liczbę firm oferujących profesjonalny montaż i serwis.

 3. Certyfikacja i Standaryzacja: Brakuje ustalonego systemu certyfikacji dla małych turbin wiatrowych, co oznacza brak standardów jakości. Wprowadza to niepewność co do bezpieczeństwa i trwałości instalacji.

 4. Warunki Wietrzne: Sukces małych turbin wiatrowych zależy od lokalnych warunków wietrznych, które nie zawsze są idealne. Bez szczegółowych analiz wiatrów w danym obszarze, inwestycja w turbinę może nie przynieść oczekiwanych efektów.

 5. Ograniczenia Regulacyjne: Inwestorzy muszą zmierzyć się z różnymi ograniczeniami prawnymi i regulacyjnymi, np. wymogami związanymi z pozwoleniami na budowę, które mogą znacząco wpływać na całkowite koszty i czas realizacji projektu.

Eksperci podkreślają, że program wymaga starannych analiz i rozważnego podejścia. Tylko wtedy inwestycje w małe turbiny wiatrowe mogą być opłacalne i spełnić swoje cele środowiskowe oraz ekonomiczne.


Informacje o początkowych założeniach projektu można dowiedzieć się więcej na naszym blogu: Dofinansowanie na wiatraki przydomowe „Moja elektrownia Wiatrowa” - czego dotyczy? Kto beneficjentem? I kiedy można uzyskać?


Podsumowanie

Program „Moja Elektrownia Wiatrowa” oferuje szansę na wsparcie finansowe dla właścicieli domów, chcących zainstalować przydomowe turbiny wiatrowe i magazyny energii. Pomimo obaw ekspertów co do opłacalności inwestycji z uwagi na wysokie koszty, ograniczoną dostępność turbin oraz brak certyfikacji, program może przyczynić się do wzrostu udziału energii odnawialnej w Polsce. Warunkiem sukcesu jest jednak staranna analiza potencjalnych inwestycji, uwzględniająca zarówno opłacalność, jak i wpływ na środowisko.


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page