top of page
 • Zdjęcie autoraAnita Żmudzińska

Bon Energetyczny 2024: Co warto wiedzieć o Nowym Świadczeniu.

Na zdjęciu znajduje się rodzina w salonie, przeglądająca rachunek lub bon. W skład rodziny wchodzą dwie osoby dorosłe i dwoje dzieci. Patrzą na papier z wyrazami ulgi i zadowolenia. Salon jest przytulny i ma przyjazną atmosferę, z sofą, stolikiem kawowym i lampą. Zdjęcie ma format szeroki, odpowiedni do nagłówka bloga lub ilustracji artykułu na temat wprowadzenia bonu energetycznego w 2024 roku, który ma zrekompensować wzrost cen prądu.

Od 1 lipca 2024 roku wprowadzony zostanie bon energetyczny, który ma pomóc zrekompensować wzrost cen prądu. Wprowadzenie tego świadczenia ma na celu wsparcie najbardziej potrzebujących gospodarstw domowych, dla których podwyżka cen energii elektrycznej będzie najbardziej dotkliwa. W tym artykule omówimy szczegółowo, dla kogo jest przeznaczony bon energetyczny, jakie są kryteria dochodowe, ile wynosi świadczenie oraz jak i gdzie złożyć wniosek o jego przyznanie.Dlaczego wprowadzono bon energetyczny?

Od lipca 2024 roku ceny energii elektrycznej zostaną odmrożone, co oznacza, że gospodarstwa domowe będą płacić za prąd zgodnie z nowymi taryfami. Ponieważ wzrosty mogą być znaczące, rząd postanowił wprowadzić jednorazowe świadczenie, które ma zrekompensować częściowo skutki tych podwyżek. Bon energetyczny to forma wsparcia dla osób o niskich dochodach, które mają trudności z pokrywaniem rosnących kosztów energii.

Podwyżka cen prądu w 2024 roku wynika z szeregu czynników, w tym rosnących kosztów produkcji energii oraz inflacji. Wcześniejsze zamrożenie cen prądu miało na celu ochronę gospodarstw domowych przed gwałtownymi wzrostami, ale sytuacja na rynku energetycznym wymaga teraz stopniowego powrotu do cen rynkowych. Bon energetyczny ma pomóc złagodzić ten proces i zapewnić wsparcie osobom najbardziej potrzebującym.


Kto może otrzymać bon energetyczny?

Bon energetyczny jest przeznaczony dla gospodarstw domowych, które spełniają określone kryteria dochodowe. Projekt ustawy przewiduje sześć progów, które określają, kto kwalifikuje się do otrzymania świadczenia. Oto główne zasady, które określają, kto może otrzymać bon energetyczny:

 • Kryterium dochodowe: Dochody gospodarstwa domowego w 2023 roku nie mogą przekroczyć 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym lub 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. W przypadku przekroczenia tego limitu bon energetyczny nadal może być przyznany, ale kwota świadczenia zostanie pomniejszona o kwotę przekroczenia.

 • Wsparcie dla różnych typów gospodarstw: Bon energetyczny ma uwzględniać różne typy gospodarstw domowych, od jednoosobowych do tych, w których mieszka sześć lub więcej osób. Dzięki temu świadczenie może być dostosowane do potrzeb różnych grup odbiorców.

 • Premia dla jednoosobowych gospodarstw: Ze względu na wyższe koszty energii w stosunku do dochodów, jednoosobowe gospodarstwa, zwłaszcza seniorzy, będą premiowane wyższą kwotą bonu energetycznego.

Minister klimatu Paulina Hennig-Kloska podkreśla, że bon energetyczny jest zaprojektowany z myślą o wsparciu najbardziej potrzebujących, zwłaszcza seniorów i osób samotnych. Projekt ustawy przewiduje, że bon energetyczny ma być wypłacany jednorazowo w drugiej połowie 2024 roku, aby zrekompensować wzrost cen energii elektrycznej po odmrożeniu.


Bon energetyczny — kryteria dochodowe i wartości świadczenia

Projekt ustawy zakłada różne wartości bonu energetycznego w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz od źródeł ogrzewania. Podstawowe wartości świadczenia to:

 • 300 zł dla gospodarstwa jednoosobowego.

 • 400 zł dla gospodarstwa z 2 do 3 osób.

 • 500 zł dla gospodarstwa z 4 do 5 osób.

 • 600 zł dla gospodarstwa z co najmniej 6 osobami.

Jeśli gospodarstwo korzysta ze źródła ogrzewania zasilanego energią elektryczną, bon energetyczny zostanie podwojony:

 • 600 zł dla gospodarstwa jednoosobowego.

 • 800 zł dla gospodarstwa z 2 do 3 osób.

 • 1000 zł dla gospodarstwa z 4 do 5 osób.

 • 1200 zł dla gospodarstwa z co najmniej 6 osobami.

Wprowadzenie zasady „złotówka za złotówkę” pozwala na przyznanie bonu nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, przy czym kwota świadczenia zostanie pomniejszona o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanego bonu energetycznego wyniesie 20 zł, a bon poniżej tej kwoty nie będzie wypłacany.


Wnioski o bon energetyczny — gdzie i jak je złożyć?

Projekt ustawy przewiduje, że za przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o bon energetyczny będą odpowiedzialne gminy. Wzór wniosku zostanie udostępniony przez ministra właściwego do spraw energii w Biuletynie Informacji Publicznej, co ułatwi proces składania wniosków i zapewni ich przejrzystość.

Gminy będą odpowiedzialne za wypłatę bonu energetycznego oraz za weryfikację spełnienia kryteriów dochodowych przez wnioskodawców. W przypadku pozytywnej weryfikacji świadczenie zostanie wypłacone jednorazowo w drugiej połowie 2024 roku, pomagając odbiorcom energii w pokryciu kosztów wzrostu cen prądu.


Wpływ bonu energetycznego na gospodarstwa domowe

Bon energetyczny ma na celu wsparcie gospodarstw domowych, które są najbardziej narażone na wzrost cen prądu po odmrożeniu taryf. Dzięki temu świadczeniu osoby o niskich dochodach, zwłaszcza seniorzy i osoby samotne, będą miały większą stabilność finansową i możliwość pokrycia rosnących rachunków za energię elektryczną. Wprowadzenie bonu energetycznego może również wpłynąć na poprawę jakości życia osób zagrożonych ubóstwem energetycznym, umożliwiając im łatwiejszy dostęp do podstawowych usług użyteczności publicznej, takich jak energia elektryczna.


Stabilizacja cen energii w 2024 roku

Projekt ustawy o bonie energetycznym ma również na celu wprowadzenie stałej maksymalnej ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. Od lipca 2024 roku cena maksymalna za 1 MWh ma wynosić 500 zł, co pomoże ustabilizować rynek energii i zapewnić odbiorcom stałe ceny po odmrożeniu taryf. Dodatkowo projekt ustawy przewiduje przedłużenie maksymalnej ceny dostawy ciepła do 30 czerwca 2025 roku oraz zmianę cen gazu na poziomie taryfy zatwierdzonej dla przedsiębiorstw energetycznych.


Jakie zmiany w taryfach energii elektrycznej?

Zmiany w taryfach energii elektrycznej mają na celu zminimalizowanie wpływu wzrostu cen na odbiorców. Dzięki wprowadzeniu bonu energetycznego rząd chce zapewnić dodatkowe wsparcie dla osób, które są najbardziej narażone na podwyżki cen energii. Nowe przepisy mają również na celu ustabilizowanie cen energii w dłuższej perspektywie, co ma przyczynić się do obniżenia kosztów dla gospodarstw domowych oraz zapewnić rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych stosujących maksymalną cenę.

Bon energetyczny 2024 to kluczowa inicjatywa rządu mająca na celu wsparcie gospodarstw domowych w obliczu rosnących cen prądu. Dzięki jednorazowemu świadczeniu, osoby o niskich dochodach będą miały większą stabilność finansową, co pozwoli im pokryć część kosztów energii w drugiej połowie 2024 roku. Bon energetyczny może być ważnym narzędziem w walce z ubóstwem energetycznym, wspierając osoby najbardziej potrzebujące.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o bonie energetycznym, śledź informacje na temat ustawy oraz odwiedź stronę Biuletynu Informacji Publicznej, gdzie znajdziesz wzór wniosku. Sprawdź, czy kwalifikujesz się do bonu energetycznego i jak złożyć wniosek. Skorzystaj z tej szansy, aby uzyskać dodatkowe wsparcie i zrekompensować wzrost kosztów energii. Złóż wniosek już dziś i zapewnij sobie stabilność finansową w obliczu rosnących cen prądu.


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page