top of page
  • Zdjęcie autoraAlina Matsyura

Kiedy będą wypłaty z programu Czyste Powietrze?

Nowoczesny dom jednorodzinny z szarą elewacją i dużymi oknami, wyposażony w panele słoneczne na dachu, z małą pompą ciepła umieszczoną z przodu. W tle krajobraz z turbinami wiatrowymi i zadrzewionymi terenami. Niebo jest błękitne z delikatnymi chmurami.

Ostatnie wydarzenia wokół programu „Czyste Powietrze” przynoszą pozytywne informacje dla osób zainteresowanych ekologią i działaniami na rzecz ochrony środowiska. Nowo powołany Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) podjął istotne kroki, aby zapewnić płynność wypłat dotacji, zmieniając umowy z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Ta decyzja, w połączeniu z kolejną transzą środków finansowych przeznaczonych na realizację programu, pochodzących z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), zagwarantowała ciągłość i bezpieczeństwo finansowe dla beneficjentów i wykonawców. Dzięki tym działaniom, środki z Krajowego Planu Odbudowy oraz Funduszy Europejskich na Infrastrukturę Klimat Środowisko, są już wypłacane, co świadczy o ogromnym zainteresowaniu i zaangażowaniu w realizację celów programu.


Dodatkowo, Ministerstwo Klimatu i Środowiska zainicjowało szerokie konsultacje mające na celu usprawnienie programu „Czyste Powietrze”. W ramach tych działań, w spotkaniach z udziałem minister Pauliny Hennig-Kloski, wiceminister Urszuli Zielińskiej oraz przedstawicieli NFOŚiGW i WFOŚiGW, wzięli również udział eksperci z Komisji Europejskiej, Banku Światowego oraz organizacji pozarządowych. Celem tych spotkań jest opracowanie skuteczniejszych metod finansowania i realizacji programu, aby zapewnić jego stabilność i efektywność na przyszłość. Nowe, stabilne formy finansowania, wynikające z tych konsultacji, mają gwarantować, że program „Czyste Powietrze” będzie kontynuowany bez przeszkód, nie wprowadzając zmian dla beneficjentów. To świadczy o zaangażowaniu rządu w poprawę jakości powietrza w Polsce oraz o otwartości na dialog z ekspertami i społecznością w celu optymalizacji działań ekologicznych.


Program Czyste Powietrze


Program „Czyste Powietrze” jest inicjatywą skierowaną do właścicieli domów jednorodzinnych, mającą na celu poprawę efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Beneficjenci mogą liczyć na wsparcie finansowe na różne formy inwestycji, co jest odpowiedzią na potrzebę działań na rzecz lepszej jakości powietrza i środowiska. Inwestycja ta jest traktowana priorytetowo, co jest wyrazem rosnącej świadomości ekologicznej oraz dążenia do budowania zdrowszej przyszłości dla nas wszystkich.


Dla kogo przeznaczony jest program „Czyste Powietrze”?

Program „Czyste Powietrze” skierowany jest do szerokiego grona beneficjentów, którzy chcą aktywnie przyczynić się do poprawy jakości powietrza oraz efektywności energetycznej swoich domów. Obejmuje on trzy główne grupy odbiorców, w zależności od poziomu dochodów oraz planowanych działań.

Poziom podstawowy dofinansowania

Pierwsza grupa to osoby fizyczne, których roczny dochód nie przekracza 135 000 zł. W tej kategorii kwalifikują się właściciele lub współwłaściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych, lub wydzielonych w takich budynkach lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dofinansowanie może przybrać formę dotacji lub dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

Poziom podwyższonego dofinansowania

Druga grupa to osoby, które spełniają określone kryteria dochodowe. W gospodarstwie wieloosobowym przeciętny miesięczny dochód na jednego członka nie może przekraczać 1894 zł, natomiast w gospodarstwie jednoosobowym – 2651 zł. Beneficjenci w tej kategorii mogą liczyć na dotacje, dotacje z prefinansowaniem, dotacje na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, a w przyszłości również na pożyczki dla gmin.

Poziom najwyższego dofinansowania

Trzecia grupa to osoby o najniższych dochodach, dla których przewidziano najwyższy poziom wsparcia. W gospodarstwie wieloosobowym przeciętny dochód na jednego członka nie może przekraczać 1090 zł, a w jednoosobowym – 1526 zł. W tej kategorii również dostępne są dotacje, dotacje z prefinansowaniem oraz planowane pożyczki dla gmin.


Na co i ile można zyskać w programie „Czyste Powietrze”?

Program „Czyste Powietrze” oferuje wsparcie finansowe na szeroki zakres działań związanych z poprawą efektywności energetycznej i zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń. Beneficjenci mogą liczyć na dofinansowanie w następujących obszarach:

  • Wymiana starych źródeł ciepła na nowoczesne, ekologiczne rozwiązania, takie jak pompy ciepła, kotły na biomasę czy instalacje wykorzystujące energię słoneczną.

  • Termomodernizacja budynków, obejmująca m.in. docieplenie ścian, wymianę okien i drzwi na energooszczędne modele, a także izolację dachów i poddaszy.

  • Instalacje odnawialnych źródeł energii, w tym panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne, które pozwalają na generowanie własnej, czystej energii.

Wysokość dofinansowania

Kwota dofinansowania jest zróżnicowana i zależy od indywidualnej sytuacji beneficjenta oraz zakresu planowanych inwestycji. Program przewiduje:

  • Do 90% dofinansowania kosztów kwalifikowalnych dla najbardziej potrzebujących.

  • Do 85% dla beneficjentów z podwyższonym poziomem dofinansowania.

  • Do 30-60% dla pozostałych uczestników programu, w zależności od rodzaju inwestycji.

Program „Czyste Powietrze” to szansa na znaczącą poprawę komfortu życia oraz redukcję kosztów utrzymania domu, przy jednoczesnym wkładzie w ochronę środowiska naturalnego.Często zadawane pytania

Czy audyt energetyczny jest obowiązkowy Czyste Powietrze?

Audyt energetyczny jest obowiązkowy wyłącznie w przypadku kompleksowej termomodernizacji budynku. Dla pozostałych przedsięwzięć realizowanych w ramach programu „Czyste Powietrze” wykonanie audytu nie jest wymagane do uzyskania dofinansowania. Jednakże nawet jeśli audyt nie jest obowiązkowy, warto go rozważyć, ponieważ koszt audytu może być zaliczony do kosztów kwalifikowanych projektu.


Dlaczego warto wykonać audyt energetyczny?

Gdzie złożyć wniosek „Czyste Powietrze?

Jak wypełnić wniosek o płatność Czyste powietrze?

Jak długo czeka się na rozpatrzenie wniosku Czyste Powietrze?Yorumlar

5 üzerinden 0 yıldız
Henüz hiç puanlama yok

Puanlama ekleyin
bottom of page