top of page
 • Zdjęcie autoraAnita Żmudzińska

Fotowoltaika a burza — zabezpieczenie paneli fotowoltaicznych — kompleksowy przewodnik

Szerokie zdjęcie nagłówkowe do bloga przedstawiające zabezpieczenie instalacji fotowoltaicznych przed uszkodzeniami spowodowanymi przez burzę. Scena ukazuje nowoczesny dom z panelami słonecznymi na dachu, wyposażonymi w piorunochrony i ograniczniki przepięć, pod burzowym niebem z widocznymi błyskawicami. Akcent kładziony jest na technologię chroniącą dom, w tym szczegółowe przedstawienie systemów uziemiających i ograniczników przepięć, wszystko na tle dramatycznych, ciemnych chmur i intensywnej pogody. Obraz przekazuje poczucie bezpieczeństwa i zaawansowanej gotowości technologicznej na wypadek surowych warunków atmosferycznych.

Lato przynosi nie tylko wzrost temperatur, ale także zwiększone ryzyko burz i gwałtownych zjawisk atmosferycznych. Właściciele instalacji fotowoltaicznych często zastanawiają się, jak najlepiej zabezpieczyć swoje panele przed potencjalnymi uszkodzeniami spowodowanymi burzą. W tym artykule omówimy, jakie kroki można podjąć, aby chronić instalację fotowoltaiczną przed burzą i jej skutkami.


Fotowoltaika a pioruny

Częstym pytaniem jest, czy panele fotowoltaiczne przyciągają pioruny i zwiększają ryzyko uderzenia. Panele PV nie przyciągają piorunów bardziej niż inne obiekty. Pioruny szukają najwyższych punktów w okolicy, niezależnie od tego, czy są metalowe, czy nie. To oznacza, że drzewa czy wysokie budynki są bardziej narażone na uderzenia piorunów niż panele fotowoltaiczne zainstalowane na dachach domów.


Co przyciąga pioruny?

Wiele osób błędnie uważa, że metalowe elementy instalacji PV przyciągają pioruny. W rzeczywistości pioruny nie są przyciągane przez metal, lecz szukają najkrótszej drogi do ziemi, często wybierając najwyższe dostępne punkty. Dlatego, nawet jeśli instalacja PV jest metalowa, nie zwiększa to ryzyka uderzenia pioruna.


Ryzyko pożaru instalacji fotowoltaicznej podczas burzy

Prawidłowo wykonana i zabezpieczona instalacja fotowoltaiczna nie stanowi zagrożenia pożarowego podczas burzy. Kluczowe jest odpowiednie uziemienie i zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, które odprowadza nadmiar ładunku do ziemi. Warto jednak pamiętać, że nieprawidłowy montaż lub brak odpowiednich zabezpieczeń może prowadzić do przegrzania połączeń, zwarcia i w efekcie pożaru. Dlatego tak ważne jest, aby instalację fotowoltaiczną montowali wykwalifikowani specjaliści.


Pożar paneli fotowoltaicznych — możliwe przyczyny

Pożary instalacji fotowoltaicznych mogą być spowodowane przez kilka czynników, takich jak:

 • Nieprawidłowy montaż paneli i połączeń

 • Złe uziemienie instalacji fotowoltaicznej

 • Brak zabezpieczeń przeciwprzepięciowych

 • Przegrzanie połączeń MC4


Zabezpieczenie fotowoltaiki  przed burzą

Uziemienie

Podstawą zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej przed skutkami burzy jest jej prawidłowe uziemienie. Uziemienie pozwala na bezpieczne odprowadzenie ładunku elektrycznego w przypadku uderzenia pioruna.


Jak prawidłowo uziemić instalację?

Prawidłowe uziemienie instalacji fotowoltaicznej polega na połączeniu wszystkich metalowych części instalacji z systemem uziemiającym budynku. Warto, aby uziemienie zostało wykonane przez profesjonalistów, którzy zapewnią, że wszystkie elementy są odpowiednio zabezpieczone.


Instalacja odgromowa

Oprócz uziemienia, warto zainwestować w piorunochrony, które chronią budynek i zamontowane na nim panele przed bezpośrednim uderzeniem pioruna. Piorunochron powinien być najwyższym punktem na budynku, aby skutecznie przyciągać wyładowania atmosferyczne i odprowadzać je do ziemi.


Montaż piorunochronów

Montaż piorunochronów powinien być przeprowadzony przez certyfikowanych specjalistów, którzy zapewnią, że system jest zgodny z obowiązującymi normami i przepisami. Prawidłowo zamontowany piorunochron minimalizuje ryzyko uszkodzeń spowodowanych przez wyładowania atmosferyczne.


Ograniczniki przepięć

Ograniczniki przepięć, zwane też odgromnikami, są niezbędne do ochrony instalacji fotowoltaicznej przed przepięciami spowodowanymi wyładowaniami atmosferycznymi. Powinny być one zamontowane zarówno po stronie DC, jak i AC falownika, aby zapewnić pełną ochronę.


Działanie ograniczników przepięć

Ograniczniki przepięć działają poprzez przekierowanie nadmiarowego napięcia z instalacji do ziemi, chroniąc w ten sposób wrażliwe komponenty instalacji przed uszkodzeniem. Instalacja takich urządzeń jest kluczowa dla bezpieczeństwa całego systemu fotowoltaicznego.


Znaczenie regularnych przeglądów

Regularne przeglądy instalacji fotowoltaicznej są kluczowe dla zapewnienia jej bezpiecznego i efektywnego działania. Zaleca się przeprowadzanie przeglądów co najmniej raz w roku. Właściciele domów jednorodzinnych powinni również pamiętać o przeglądzie całej instalacji elektrycznej co pięć lat. Regularne kontrole pozwalają na wykrycie i naprawę ewentualnych usterek, zanim staną się poważnym problemem.


Co obejmuje przegląd instalacji PV?

Przegląd instalacji fotowoltaicznej powinien obejmować:

 • Kontrolę stanu paneli i połączeń

 • Sprawdzenie systemu uziemienia

 • Weryfikację działania ograniczników przepięć

 • Ocena stanu falownika i innych komponentów systemu


Fotowoltaika a grad i silny wiatr

Szerokie zdjęcie nagłówkowe bloga przedstawiające panele fotowoltaiczne na stromym dachu, które przetrzymują ekstremalne warunki pogodowe. Panele są wyraźnie widoczne i ostre, a ich trwałość jest podkreślona przez dynamiczne, ciemne chmury burzowe i silny wiatr, który może osiągać prędkość przynajmniej 130 km/h. Gradowe kule o średnicy nawet do 5,5 cm uderzają w panele, nie powodując uszkodzeń. Całość obrazu podkreśla prawidłowe techniki montażu i znaczenie profesjonalnej instalacji oraz stabilnych systemów montażowych w ekstremalnych warunkach pogodowych.

Ochrona przed gradem

Panele fotowoltaiczne muszą spełniać normy IEC 61215, które określają ich odporność na grad. Zgodnie z normą, panele powinny wytrzymać uderzenie kuli gradowej o średnicy 2,5 cm, lecącej z prędkością około 82 km/h. Właściciele instalacji powinni jednak pamiętać, że grad o większej średnicy może spowodować mikropęknięcia, które mogą nie być widoczne gołym okiem. W takich przypadkach warto skorzystać z kamery termowizyjnej do oceny stanu paneli.


Jakie panele są najbardziej odporne?

Producenci paneli fotowoltaicznych stale pracują nad zwiększeniem wytrzymałości swoich produktów. Obecnie na rynku dostępne są panele, które wytrzymują uderzenia gradzin o średnicy nawet 5,5 cm. Warto zainwestować w panele o zwiększonej odporności, zwłaszcza jeśli mieszkamy w rejonie narażonym na częste gradobicia.


Ochrona przed silnym wiatrem

Panele fotowoltaiczne są projektowane tak, aby wytrzymywały wiatr o prędkości co najmniej 130 km/h. Właściwy montaż paneli, zgodny z zaleceniami producenta, jest kluczowy dla zapewnienia ich odporności na silne wiatry. Na dachach skośnych panele powinny być montowane w odległości co najmniej 20 cm od krawędzi dachu, aby zminimalizować ryzyko poderwania przez wiatr.


Właściwy montaż paneli

Montaż paneli powinien być przeprowadzony przez doświadczonych instalatorów, którzy znają specyfikę lokalnych warunków pogodowych. Ważne jest, aby używać odpowiednich systemów montażowych, które zapewnią stabilność instalacji nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych.


Czy wyłączać instalację fotowoltaiczną podczas burzy?

Choć prawidłowo zamontowana instalacja fotowoltaiczna nie wymaga wyłączania podczas burzy, można to rozważyć dla dodatkowego bezpieczeństwa. Wyłączenie prądu za pomocą rozłącznika izolacyjnego może zminimalizować ryzyko uszkodzeń spowodowanych bezpośrednim uderzeniem pioruna.


Dlaczego warto rozważyć wyłączenie instalacji?

Wyłączenie instalacji podczas burzy może być dodatkowym środkiem ostrożności, szczególnie w regionach, gdzie burze są częste i intensywne. Wyłącznik izolacyjny pozwala na całkowite odłączenie instalacji od sieci, co zmniejsza ryzyko przepięć i uszkodzeń.


Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej

Zabezpieczenia fizyczne, takie jak piorunochrony i ograniczniki przepięć, oraz regularne przeglądy instalacji, to nie jedyne kroki, które można podjąć, aby chronić instalację fotowoltaiczną. Warto również rozważyć ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych. Ubezpieczenie może obejmować szkody spowodowane przez:

 • Uderzenia pioruna

 • Silne wiatry

 • Grad

 • Powodzie

 • Pożary

 • Przepięcia

Dzięki ubezpieczeniu można uzyskać wsparcie finansowe w przypadku uszkodzenia instalacji przez ekstremalne zjawiska pogodowe.


Jak wybrać odpowiednie ubezpieczenie?

Wybierając ubezpieczenie, warto zwrócić uwagę na zakres ochrony, który obejmuje nie tylko typowe zagrożenia, ale także ewentualne szkody spowodowane przez osoby trzecie czy awarie mechaniczne. Dobrze jest porównać oferty różnych firm ubezpieczeniowych i wybrać polisę najlepiej dopasowaną do naszych potrzeb.


Burze, szczególnie te letnie, mogą stanowić wyzwanie dla instalacji fotowoltaicznych. Jednak dzięki odpowiednim zabezpieczeniom, takim jak uziemienie, instalacja odgromowa, ograniczniki przepięć oraz regularne przeglądy, można skutecznie minimalizować ryzyko uszkodzeń. Dodatkowo, ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej może zapewnić dodatkową ochronę finansową. Pamiętaj, że najważniejsze jest zapobieganie – odpowiednio zabezpieczona instalacja PV będzie bezpieczna nawet podczas najgwałtowniejszych burz.

Fotowoltaika to inwestycja na lata, która może przynieść wiele korzyści zarówno finansowych, jak i ekologicznych. Dbając o jej odpowiednie zabezpieczenie, możemy cieszyć się bezproblemowym działaniem systemu przez długie lata. Regularne przeglądy i konserwacje, przeprowadzane przez wykwalifikowanych specjalistów, zapewnią, że instalacja będzie działać efektywnie i bezpiecznie, nawet w trudnych warunkach pogodowych.


Commentaires

Noté 0 étoile sur 5.
Pas encore de note

Ajouter une note
bottom of page