top of page
  • Zdjęcie autoraAlina Matsyura

Zielony certyfikat co to jest i do czego służy?

To zdjęcie przedstawia wizję futurystycznego, zrównoważonego miasta zasilanego przez odnawialne źródła energii. Widoczne są wiatraki, panele słoneczne i roślinność, podkreślająca ekologiczny charakter sceny. Nad wszystkim dominuje duża, świecąca zielona strzałka skierowana w dół, która może symbolizować zatwierdzenie lub postęp w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Tło przedstawia nowoczesne miasto z wysokimi budynkami, a na pierwszym planie ludzie zdają się cieszyć przyrodą lub zajmować technologią. Całość kompozycji jest dynamiczna i pełna pozytywnych symboli związanych z ekologią i technologią.

Zielone Certyfikaty – Co To Takiego?

Wyobraź sobie, że jesteś producentem energii, ale zamiast tradycyjnych źródeł, korzystasz z energii słońca, wiatru czy innych odnawialnych źródeł. Za tę ekologiczną energię możesz otrzymać nie tylko wynagrodzenie za jej sprzedaż, ale również coś ekstra — zielone certyfikaty. Są dokumenty, które potwierdzają, że wyprodukowana przez ciebie energia jest w 100% zielona i przyczynia się do ochrony naszego środowiska.

W Polsce system zielonych certyfikatów działa w taki sposób, że za każdą megawatogodzinę (MWh) wyprodukowanej ekologicznej energii, producent może otrzymać specjalny certyfikat. Można go potem sprzedać na Towarowej Giełdzie Energii (TGE), co otwiera dodatkowe możliwości zarobku. To trochę jakby otrzymać premię za dobre praktyki ekologiczne w produkcji energii.


Jak to wszystko działa?

Po pierwsze, musisz się zarejestrować i zgłosić swoją energię do specjalnego rejestru na stronie TGE, czyli miejsca, gdzie zapisywane są wszystkie informacje o ekologicznej energii w Polsce. To trochę jak oficjalna lista, na której zaznacza się, ile i jaką energię wyprodukowałeś.

Gdy Twoja energia zostanie zarejestrowana, otrzymujesz zielone certyfikaty, które potem możesz sprzedać na Rynku Praw Majątkowych, również prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii. To miejsce działa na zasadzie giełdy – tak jak ludzie handlują akcjami firm, tak tutaj handluje się zielonymi certyfikatami. Firmy energetyczne i inni zainteresowani kupują te certyfikaty, bo mają obowiązek pokazać, że część energii, którą sprzedają, jest ekologiczna.


Dlaczego to ważne?

Pomaga to nie tylko Tobie, jako producentowi czystej energii, zarobić dodatkowe pieniądze, ale również pomaga Polsce i światu stać się bardziej zielonymi. Dzięki zielonym certyfikatom promuje się produkcję energii, która nie szkodzi naszej planecie, i zachęca się firmy do inwestowania w ekologiczne źródła energii.Kto Może Skorzystać z Zielonych Certyfikatów?

System zielonych certyfikatów w Polsce jest dostępny dla szerokiego spektrum przedsiębiorców angażujących się w produkcję energii z odnawialnych źródeł energii (OZE). Niezależnie od rozmiaru twojego przedsięwzięcia, czy to kilka paneli słonecznych na dachu firmy, czy rozbudowana farma wiatrowa, możesz ubiegać się o świadectwo pochodzenia energii. Warunek jest prosty: energia musi być wyprodukowana za pomocą instalacji OZE.

System rozróżnia różne skale produkcji energii. Instalacje o mocy do 50 kWp, znane jako mikroinstalacje, są idealne dla indywidualnych gospodarstw domowych czy małych przedsiębiorstw. Dla obiektów o mocy od 50 kWp do 1 MWp, takich jak hotele czy niewielkie zakłady produkcyjne, przewidziano kategorię „małych instalacji". Z kolei instalacje przekraczające 1 MWp mocy kwalifikują się jako duże elektrownie OZE, zdolne dostarczać energię na szeroką skalę.

Warto zaznaczyć, że świadectwo pochodzenia energii może być przyznane nie tylko za energię wytworzoną w nowych instalacjach, ale również w tych, które rozpoczęły produkcję przed 1 lipca 2016 roku. Ponadto świadectwa są ważne przez 15 lat od momentu pierwszej produkcji energii, ale nie dłużej niż do 31 grudnia 2035 roku.

Świadectwa pochodzenia mogą być również przyznane dla energii wyprodukowanej w procesie termicznego przekształcania odpadów, pod warunkiem, że spełnione są określone kryteria dotyczące udziału biodegradowalnych komponentów. Szczegółowe zasady kwalifikacji takiej energii określa rozporządzenie Ministra Środowiska z 8 czerwca 2016 roku, dostępne w Systemie Informacji Prawnej.

System zielonych certyfikatów w Polsce oferuje przedsiębiorcom z branży OZE możliwość dodatkowego dochodu oraz uznania za wkład w zrównoważony rozwój kraju. Przy zachętach rządowych i rosnącej świadomości ekologicznej, inwestycje w odnawialne źródła energii stają się coraz bardziej opłacalne i pożądane.


Dlaczego Warto Uczestniczyć w Systemie Zielonych Certyfikatów?

1. Obowiązek zakupu zielonych certyfikatów: W ramach obowiązujących regulacji, spółki energetyczne muszą wykazać, że część ich energii pochodzi z odnawialnych źródeł. To stwarza naturalny popyt na zielone certyfikaty, zapewniając producentom OZE pewny rynek zbytu. Dzięki temu mechanizmowi, energia zielona nie tylko znajduje swoich odbiorców, ale także staje się bardziej konkurencyjna.

2. Zarobek: Sprzedaż zielonych certyfikatów na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) to szansa na dodatkowy dochód dla producentów energii z OZE. Jest to atrakcyjne zwłaszcza w dłuższej perspektywie, gdyż ceny certyfikatów mogą rosnąć wraz ze wzrostem zainteresowania czystą energią. Ponadto, uczestnictwo w systemie może zwiększyć rentowność inwestycji w OZE, oferując stabilne i przewidywalne źródło przychodu.

3. Wsparcie dla środowiska: Przyczynianie się do rozwoju zielonej energii to nie tylko kwestia finansowa. Uczestnictwo w systemie zielonych certyfikatów to także ważny wkład w ochronę środowiska. Poprzez zwiększanie udziału energii odnawialnej w miksie energetycznym, przyczyniasz się do redukcji emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych. Działając w ten sposób, każdy producent energii z OZE przyczynia się do walki ze zmianami klimatycznymi i promuje zrównoważony rozwój.


Jak Uzyskać Zielone Certyfikaty?


 Ilustracja przedstawiająca zieloną, ekologiczną wizję przyszłości z różnymi elementami związanymi z ochroną środowiska i zrównoważoną energią. Na obrazie widoczne są wiatraki, panele słoneczne i ikony reprezentujące różne formy odnawialnych źródeł energii oraz zrównoważony rozwój. Krajobraz składa się z bujnych zielonych wzgórz i nieba z latającymi liśćmi, co podkreśla połączenie technologii i natury.

Aby wkroczyć na ścieżkę zielonych certyfikatów, pierwszym krokiem jest oczywiście zbudowanie własnej instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) - może to być coś takiego jak panele słoneczne na dachu twojego domu, mała farma wiatrowa w twojej gminie czy nawet generator energii z wykorzystaniem siły wody, jeśli masz taką możliwość. Gdy już masz swoją instalację i zaczynasz produkować zieloną energię, czas na papierkową robotę.

Musisz złożyć wniosek do Urzędu Regulacji Energetyki (URE), aby uzyskać świadectwo pochodzenia energii. To nic innego jak oficjalne potwierdzenie, że energia, którą produkujesz, jest naprawdę ekologiczna. Po otrzymaniu tego świadectwa, stajesz się posiadaczem zielonych certyfikatów, które są dowodem na to, że twoja energia jest czysta i zielona. Te certyfikaty możesz potem sprzedać na specjalnym rynku, którym jest Towarowa Giełda Energii (TGE), i zarobić na nich dodatkowe pieniądze.

Warto zaznaczyć, że cały proces, od złożenia wniosku po sprzedaż certyfikatów, jest w pełni cyfrowy i można go przeprowadzić online, co ułatwia i przyspiesza całą procedurę.


Kto nie może zrobić zielony certyfikat?

Zielone certyfikaty nie są dostępne dla wszystkich rodzajów produkcji energii z OZE. Nie kwalifikują się do nich instalacje wykorzystujące energię wodną o mocy przekraczającej 5 MW oraz te, które generują energię elektryczną z biogazu rolniczego, jeśli dla tego biogazu zostało już wydane odrębne świadectwo pochodzenia. Ponadto, energia elektryczna produkowana przy użyciu pewnych materiałów o wartości energetycznej, takich jak niektóre rodzaje drewna czy zboża, również nie uprawnia do otrzymania świadectwa pochodzenia.


Gdzie składać wniosek na zielony certyfikat oze?


Aby złożyć wniosek o zielony certyfikat OZE, należy skontaktować się z operatorem systemu elektroenergetycznego, który odpowiada za przesył wyprodukowanej przez Ciebie energii. Jest to podmiot pośredniczący w procesie aplikacji do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Dla ułatwienia, Urząd Regulacji Energetyki udostępnia na swojej stronie internetowej listę operatorów systemów elektroenergetycznych, gdzie można znaleźć wszystkie potrzebne informacje dotyczące tego, jak i gdzie dokładnie złożyć taki wniosek.


Jak odbywa się procedura otrzymania zielonego certyfikatu OZE?

Rozpocznij od Instalacji OZE

Twoja przygoda z zielonymi certyfikatami zaczyna się w momencie, gdy zdecydujesz się na inwestycję w odnawialne źródła energii. Może to być cokolwiek – od paneli słonecznych na dachu twojej firmy po farmę wiatrową. Kluczowe jest, aby twoja instalacja produkowała zieloną energię.

Wypełnij i Złóż Wniosek do operatora systemu elektroenergetycznego

Następnym krokiem jest formalne złożenie wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia. Ten dokument musisz dostarczyć do operatora systemu elektroenergetycznego, który odpowiada za przekazanie go dalej – bezpośrednio do Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Twoim zadaniem jest upewnienie się, że wszystkie informacje w wniosku są poprawne i odzwierciedlają rzeczywistą ilość wyprodukowanej energii.

Przygotuj Niezbędne Dokumenty

Do wniosku dołącz różnorodne dokumenty, takie jak:

  • Potwierdzenie, że twoja energia spełnia kryteria zrównoważonego rozwoju (w przypadku biopłynów).

  • Dokumentacja dotycząca energii odzyskanej z procesu termicznego przekształcania odpadów.

  • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie świadectwa.

  • Pełnomocnictwo, jeśli działasz przez przedstawiciela, wraz z potwierdzeniem opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

Wszystkie wzory dokumentów można znaleźć na stronie :

Terminy Są Ważne

Pamiętaj, aby złożyć swój wniosek nie później niż 45 dni od zakończenia okresu produkcji energii, na którą chcesz uzyskać świadectwo. Opóźnienie może skutkować odmową wydania dokumentu przez URE.

Czekaj na Decyzję

Po złożeniu wniosku, Urząd Regulacji Energetyki przeanalizuje dostarczone przez ciebie informacje. Jeśli wszystko będzie w porządku, otrzymasz świadectwo pochodzenia, które jest przepustką do uzyskania zielonych certyfikatów. Proces ten może zająć do 45 dni od momentu, gdy operator systemu elektroenergetycznego przekaże pełny wniosek do URE.

Co w przypadku odmowy?

Jeśli spotkasz się z odmową, masz możliwość odwołania się do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przez URE. Na to działanie masz 7 dni od otrzymania decyzji.

Dodatkowe Informacje

Warto mieć na uwadze, że jako producent i sprzedawca energii elektrycznej masz obowiązek albo umorzyć otrzymane świadectwo pochodzenia albo uiścić odpowiednią opłatę zastępczą. Wszystko po to, aby system zielonych certyfikatów funkcjonował sprawnie i przyczyniał się do promocji zrównoważonego rozwoju.

Pamiętaj, że uzyskanie zielonego certyfikatu to nie tylko kwestia dodatkowego dochodu, ale także ważny wkład w przyszłość energetyczną i ekologiczną naszego kraju.Perspektywy na Przyszłość

Zielone certyfikaty nie są tylko chwilowym trendem, ale elementem długoterminowej strategii Polski w dziedzinie energetyki. Ujęte w "Polityce energetycznej Polski do 2040 r.", stanowią one filar przyszłościowego rozwoju kraju w kierunku zrównoważonego wykorzystania zasobów i ochrony środowiska. Dla producentów energii z OZE oznacza to nie tylko stabilność, ale też rosnące wsparcie i zachęty do rozwoju.

Rządowe plany zakładają, że zielona energia będzie odgrywać coraz większą rolę w krajowym miksie energetycznym. Oznacza to, że z czasem zielone certyfikaty mogą stać się jeszcze bardziej wartościowe, a ich posiadacze - cieszyć się większym zainteresowaniem na rynku. To perspektywa stabilnych i przewidywalnych dochodów dla osób i firm inwestujących w odnawialne źródła energii.

Podsumowując, zielone certyfikaty to nie tylko sposób na dodatkowy zarobek dla producentów zielonej energii, ale również ważny krok w kierunku realizacji narodowych i międzynarodowych celów w zakresie ochrony klimatu. Wspierając rozwój odnawialnych źródeł energii, przyczyniamy się do zmniejszenia zależności od paliw kopalnych i promujemy czystszą przyszłość dla nas wszystkich.Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page